Metar-Taf.com

Visuele decoder

Zo lees je een METAR

Een METAR heeft een vaste opmaak. De uitleg van elk onderdeel vind je hieronder. Klik op het onderdeel om naar de juiste paragraaf te springen.

METAR/SPECI plaats dag+tijd COR/AUTO/NIL wind zicht weer wolken temperatuur luchtdruk trend

Voorbeeld:

METAR EHLE 280925Z AUTO 21009G19KT 060V130 5000 -RA FEW007 BKN014CB BKN017 02/M01 Q1001 BECMG 6000

METAR/SPECI

Geeft aan of het een geplande waarneming METAR of tussentijdse waarneming is (SPECI). De SPECI wordt niet veel meer gebruikt omdat de meeste weerstations ieder half uur een nieuwe waarneming uitgeven.

Plaats

De ICAO code van het vliegveld/weerstation. Meestal is dit een 4 letterige code. Voorbeeld: EHLE staat voor Lelystad Airport.

Dag en tijd

De eerste 2 cijfers geven dag van de maand weer. Gevolgd door de 2 cijfers van het uur (00-23) en de minuten (00-59). De Z is de afkorting van Zero, tijdzone 0 is Greenwich Mean Time (UTC). In het fonetisch alfabet van de NATO wordt de Z uitgesproken als Zulu, daarom wordt ook wel gesproken van Zulu tijd. Merk op dat zowel de dag en tijd in UTC/zulu tijd worden weergegeven. Dit wordt gedaan om misverstanden te voorkomen. 280925Z betekent dus de 28e dag van de maand om 09:25 UTC.

COR/AUTO/NIL

COR betekent dat deze waarneming in de plaats komt van een eerder opgesteld rapport.
AUTO betekent dat de waarneming automatisch gedaan is. Automatische waarnemingen zijn beperkter dan handmatige opgestelde waarnemingen.
NIL betekent dat er geen gegevens bekend zijn.

Wind

10009G19KT 060V130 betekent dat de gemiddelde windrichting 100° is, variabel tussen 60 en 130°. De gemiddelde windsnelheid is 9 knopen (09) met uitschieters tot 19 knopen (KT).

 • Van de windrichting en sterkte wordt een gemiddelde genomen van de laatste 10 minuten.
 • Uitschieters worden alleen vermeld als ze 10 knopen boven het gemiddelde zijn.
 • Een variabele windrichting wordt alleen vermeld als deze meer dan 10° afwijkt van het gemiddelde.
 • De windrichting wordt weergegeven op een schaal van 000-350 graden, afgerond op tientallen graden. Hierbij is 000 het noorden, 090 het oosten, 180 het zuiden en 270 het westen.
 • De wind wordt gemeten op een hoogte van 33 ft. Een METAR geeft dus geen informatie over hoogtewinden, deze zijn in de regel een stuk sterker. Deze windinformatie is dus niet bruikbaar om te navigeren.
 • In sommige gevallen wordt geen windrichting aangegeven maar bijvoorbeeld VRB01KT, namelijk als:
  • De windsnelheid 3 knopen of minder is.
  • De windsnelheid meer dan 3 knopen is maar meer dan 180° varieert.
  • Als de windrichting niet vast te stellen is.
 • Als er geen wind is dan wordt 00000KT weergegeven.
 • Als zowel de windrichting als de windsnelheid niet vast te stellen zijn /////KT
 • De windsnelheid kan naast in knopen ook worden aangegeven in meters per seconde (MPS) of mijlen per uur (MPH).

Zicht

Het zicht dat wordt weergegeven in de METAR is een gemiddeld, minimum zicht. 5000 betekent dat het zicht 5000 meter is. Als het zicht minder dan 1000 meter is dan wordt het getal aangevuld tot 4 tekens.

Dit is om verwarring te voorkomen met het imperiale stelsel. Het zicht kan namelijk ook in mijlen of delen daarvan aangegeven worden: 3SM betekent dat het zicht 3 mijl (statute mile) is. 3/4SM betekent dat het zicht 0,75 mijl is.

 • Het zicht kan in verschillende richtingen anders zijn. In dat geval wordt altijd het laagst gemeten zicht weergegeven. Als het zicht maar in één richting gemeten wordt dan wordt NDV (Non Directional Variation) toegevoegd aan de code.
 • Het zicht kan ook vermeld worden per richting. 1500SW 2000NE betekent dat het zicht naar het zuidwesten 1500 meter is en 2000 meter naar het noordoosten.
 • Bij slecht zicht kan de richting ook per landingsbaan weergegeven worden. Dit heet ook wel de RVR (Runway Visual Range). Een RVR wordt meestal pas vermeld als het zicht minder dan 2000 meter is. Voorbeelden van een RVR:
  • R23/0500 het zicht voor baan 23 is 500 meter
  • R23/P0500 het zicht voor baan 23 is meer (P) dan 500 meter
  • R23/M0500 het zicht voor baan 23 is minder (M) dan 500 meter
  • R23/0500V1500 het zicht voor baan 23 varieert tussen de 500 en 1500 meter
  • R23/0500U het zicht voor baan 23 is 500 meter maar neemt toe (U)
  • R23/0500D het zicht voor baan 23 is 500 meter maar neemt af (D)

Weersverschijnselen

-RA betekent dat er op dit moment lichte regen is Dit is een combinatie van RA (regen) en - (lichte intensiteit). De codes uit onderstaande lijsten kunnen met elkaar gecombineerd worden:

Intensiteit

+ zware
- lichte
RE recent
VC in de omgeving

Karakteristiek

BC banken
DR laag opgewaaide
MI ondiepe
PR gedeeltelijke
BL hoog opgewaaide
FZ ijskoude
SH buien
TS onweer

Type

BR nevel
DS stofstorm
DU verspreid stof
DZ motregen
FC trechterwolk
FG mist
FU rook
GR hagel
GS kleine hagel
HZ heiig
IC ijsnaalden
PE ijsregen
PO stofwervelingen
PY druppels
RA regen
SA zand
SG motsneeuw
SN sneeuw
SQ zware windstoten
SS zandstorm
UP onbekende neerslag
VA vulcanisch as

Opmerkingen

 • De meest significante vorm van neerslag wordt als eerste vermeld. Voorbeeld: GRRA is meer hagel dan regen, RAGR is meer regen dan hagel.
 • De intensiteit en of het buiig is SH wordt alleen gebruikt in combinatie met neerslag. Bijvoorbeeld als er buien met zware regen zijn: +SHRA
 • Als geen intensiteit vermeld wordt dan is het matige neerslag.
 • MI, BC en PR worden alleen gebruikt bij mist: grondmist, mistbanken en gedeeltelijke bedekking van het vliegveld.
 • Onderkoeld FZ wordt alleen gebruikt bij regen RA, motregen DZ en mist FG. Dit betekent dat het meteen zal bevriezen als het in aanraking komt met een vast oppervlak.
 • Laag opgewaaide DR en laag opgewaaide BL worden alleen gebruikt in combinatie met sneeuw SN, zand SA en verspreid stof DU.

Verschillen

 • Regen RA of motregen DZ: druppels met een doorsnee van 0,5 mm of meer zijn regen.
 • Mist FG of nevel BR: mist is minder dan 1000 meter zicht.
 • Nevel BR of heiig HZ: als de luchtvochtigheid meer is dan 80% is het nevel.
 • Hagel GR of kleine hagel GS: bij hagel zijn de korrels groter dan 5 mm.
 • Laag opgewaaide DR of hoog opgewaaide BL: laag opwaaiend is minder dan 2 meter.

Wolken

De bewolking wordt per laag vermeld. Per laag zie je:

 • De bedekking in octa's (1/8e delen):
  • FEW licht bewolkt: 1/8e of 2/8e bewolking
  • SCT half bewolkt: 3/8e of 4/8e bewolking
  • BKN zwaar bewolkt: 5/8e tot 7/8e bewolking
  • OVC geheel bewolkt: 8/8e bewolking
 • De hoogte van de onderkant van de wolk (wolkenbasis) in honderden voet boven het vliegveld: FEW007 betekent een wolkenbasis van 700 ft boven terreinhoogte. Als er geen wolkenbasis vastgesteld kan worden dan kan een verticaal zicht aangegeven worden. Bijvoorbeeld: VV001 betekent een verticaal zicht van 100 ft.
 • Significante bewolking: cumulonimbus CB of towering cumulus TCU. Andere soorten wolken worden niet benoemd. Als het soort wolken niet gemeten kan worden dan staan er 3 schuine strepen achter. Voorbeeld: BKN013///
 • Bijzondere codes:
  • NSC Geen significante bewolking. Dit betekent dat er geen bewolking onder de 5.000 ft is, maar daarboven wel. Die bewolking is geen cumulonimbus of towering cumulus.
  • SKC Geen bewolking (Vastgesteld door meteoroloog)
  • NCD Geen bewolking gemeten (Automatische weerstations)
  • CLR Geen bewolking gedetecteerd onder de 12.000 ft (Automatische weerstations)
  • OVC geheel bewolkt: 8/8e bewolking

Opmerking

Wolkenbasis wordt ook gebruikt voor de onderste laag wolken die minimaal 5/8e bedekking heeft. Als we het hebben over een wolkenbasis van 3.000 ft, dan bedoelen we meestal dat er vanaf 3.000 ft broken of meer bewolking is.

Voorbeeld

FEW007 BKN014CB BKN017 betekent dat drie lagen bewolking zijn:

 • Licht bewolkt op 700 ft hoogte
 • Zwaar bewolkt op 1.400 ft hoogte, met cumulonimbus wolken
 • Zwaar bewolkt op 1.700 ft hoogte

De wolkenbasis, broken of meer, is dan 1.400 ft

CAVOK

CAVOK betekent dat wolken en zicht in orde zijn ("clouds and visibility OK"). CAVOK is een bijzondere code, deze komt in de plaats van zicht, wolken en weer. Om CAVOK te zijn moet aan deze voorwaarden voldaan worden:

 • Het zicht is meer dan 6¼ mi+
 • Er is geen bewolking onder de 5.000 ft
 • Er is geen significante bewolking (cumulonimbus of towering cumulus)
 • Er is geen significant weer

Met CAVOK zou ons voorbeeld er een stuk korter uit zien. Vandaar dat piloten wel eens voor de grap een meetlat naast de METAR leggen om te zien of het mooi weer is:

METAR EHLE 280925Z 21009G19KT 060V130 CAVOK 02/M01 Q1001

Temperatuur

Temperatuur en dauwpunt worden altijd in graden celsius vermeld in een METAR of TAF.
02/M01 betekent dat de temperatuur 2 °C is en het dauwpunt -1 °C. Negatieve cijfers worden voorafgegaan door een M.

Luchtdruk

In de METAR vind je ook de luchtdruk op het gemiddelde zeeniveau (QNH). Deze wordt berekend door de luchtdruk op terreinhoogte (QFE) terug te rekenen naar het zeeniveau. De luchtdruk kan vermeld worden in inches kwikdruk (voorafgegaan met een A) of hectopascal (voorafgegaan met een Q).

 • A2994 betekent een luchtdruk van 29.94 inHg.
 • Q1001 betekent een luchtdruk van 1001 hPa.

Trends

Aan het eind van de METAR vind je informatie over de verwachte ontwikkeling.

 • BECMG wordt gevolgd door een blijvende verandering in dezelfde codering als eerder in de METAR. Bijvoorbeeld: BECMG 6000 betekent dat het zicht 3¾ mi zal worden.
 • TEMPO wordt gevolgd door een tijdelijke verandering, korter dan een uur. Bijvoorbeeld: TEMPO BKN007 betekent dat er tijdelijk een wolkenlaag op 700 ft is.
 • PROB30 wordt gevolgd door een verandering met een kans van 30%. Een verandering met een kleinere kans wordt helemaal niet vermeld. Voorbeeld: 30% kans dat het zicht tijdelijk ⅛ mi is: PROB30 TEMPO 0200.
 • PROB40 wordt gevolgd door een verandering met een kans van 40%. Een verandering met een grotere kans wordt zonder toevoeging vermeld.
 • FM, TL en AT wordt gevolgd door een verandering die plaatsvindt respectievelijk vanaf, tot of op de genoemde tijd.
  Bijvoorbeeld: FM1200 6000 betekent dat het zicht 3¾ mi zal worden vanaf 13:00.

Militaire kleurcodes

Bij militaire velden wordt vaak gebruik gemaakt van kleurcodes in plaats van trends. Deze kleurcodes geven een samenvatting van het zicht en de wolkenbasis. De trend wordt dan weergegeven in de vorm van een kleurcode.

GRN AMB TEMPO RED betekent dat de kleurcode nu Groen is, maar deze de komende 2 uur Amber gaat worden en tijdelijk Rood is.

Als de code voorafgegaan wordt door BLACK dan betekent het dat het veld gesloten is. BLACKGRN betekent dus een gesloten veld ondanks dat het qua weer een code Groen zou zijn.

Code Zicht Plafond
BLU Blauw > 5 mi > 2.500 ft
WHT Wit 3⅛ - 5 mi 1.500 - 2.500 ft
GRN Groen 2¼ - 3⅛ mi 700 - 1.500 ft
YLO Geel 1⅛ - 2¼ mi 300 - 700 ft
AMB Amber ½ mi - 1⅛ mi 200 - 300 ft
RED Rood < ½ mi < 200 ft

Informatie over de zee

Weerstations die zich op zee bevinden kunnen de temperatuur van het zeewater en de hoogte van de golven rapporteren.
W12/S8 betekent dat het zeewater 12 °C is met zware golven. De hoogte van de golven wordt aangegeven van 0 (licht) tot 9 (zwaar).

Windschering

Als er sprake is van windschering (windshear) bij een van de landingsbanen of allemaal:

 • WS R23 betekent dat er windschering gerapporteerd wordt voor landingsbaan 23.
 • WS ALL RWY betekent dat er windschering gerapporteerd wordt voor alle landingsbanen.

Baancondities

Als het gesneeuwd heeft dan kan de toestand van de landingsbanen gerapporteerd worden in de METAR. Er wordt dan een code toegevoegd die aangeeft wat voor soort bedekking er is, de dikte en de remcapaciteit. Deze code ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: R05/629294.

 • R05/ is de landingsbaan
 • 6 is de soort afzetting
 • 2 is de bedekking
 • 92 is de dikte
 • 94 is de remcapaciteit

Deze code betekent dat 11-25% van baan 05 bedekt is met een laag modder van 10 cm en dat de remcapaciteit gemiddeld tot goed is.

Dit zijn alle gebruikte codes:

Soort afzetting

/ niet gemeld
0 droog en onbewolkt
1 vochtig
2 nat of plassen
3 bedekt met rijp of vorst
4 droge sneeuw
5 natte sneeuw
6 modder
7 ijs
8 compacte of opgerolde sneeuw
9 bevroren sporen of richels

Bedekking

/
1 10% of minder
2 van 11% tot 25%
5 van 26% tot 50%
9 van 51% tot 100%

Dikte

//
00 minder dan 1mm
92 10 cm
93 15 cm
94 20 cm
95 25 cm
96 30 cm
97 35 cm
98 40cm of meer
99 gesloten

Remcapaciteit

91 slecht
92 medium/slecht
93 medium
94 medium/goed
95 goed
99 onbetrouwbare cijfers

Naast deze codes is er nog een speciale code R/SNOCLO. Dit betekent dat het veld gesloten is vanwege sneeuw of ijs.

Kleurcodes

De kleurcodes geven de verschillende vluchtcategorieën aan. Deze zijn afgeleid van de FAA regels. De kleurcodes die je op de site ziet worden berekend aan de hand van de zichtwaarden en wolkenbasis. Deze kleurcodes zeggen dus niets over de temperatuur, wind, soort wolken en andere waarschuwingen.

Code Zicht Plafond
VFR Visual Flight Rules > 5 mi > 3.000 ft
MVFR Marginal VFR 3-5 mi 1.000‑3.000 ft
IFR Instrument Flight Rules 1-3 mi 500‑1.000 ft
LIFR Low IFR < 1 mi < 500 ft
UNKN Onvolledige of te oude gegevens

Wij en derden volgen je internetgedrag op onze website met cookies. Als je doorgaat, gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met onze cookiebeleid.