Metar & Taf

Visuele decoder

Zo lees je een METAR

Een METAR heeft een vast formaat. De definitie van elk onderdeel vind je hieronder. Klik op het onderdeel om naar de juiste paragraaf te springen.

METAR/SPECI plaats dag+tijd COR/AUTO/NIL wind zicht weer wolken temperatuur luchtdruk trend

Voorbeeld:

METAR EHLE 280925Z AUTO 21009G19KT 060V130 5000 -RA FEW007 BKN014CB BKN017 02/M01 Q1001 BECMG 6000

METAR/SPECI

Geeft aan of het een gewone waarneming METAR of extra (SPECI) is. De SPECI wordt niet veel meer gebruikt omdat de meeste weerstations elk half uur een nieuwe waarneming uitgeven.

Plaats

De ICAO-code van het vliegveld/weerstation. Meestal is dit een code van 4 letters. Voorbeeld: EHLE betekent Lelystad Airport.

Dag en tijd

De eerste 2 cijfers geven de dag van de maand aan. Gevolgd door de 2 cijfers van het uur (00-23) en de minuten (00-59). Z is de afkorting voor Zero, tijdzone 0 is Greenwich Mean Time (UTC). In het fonetische alfabet van de NATO wordt de Z uitgesproken als Zulu, daarom wordt het ook Zulu tijd genoemd. Merk op dat zowel de dag als de tijd worden weergegeven in UTC / zulu tijd. Dit is gedaan om misverstanden te voorkomen. Dus 280925Z betekent de 28e dag van de maand om 09:25 UTC.

COR/AUTO/NIL

COR betekent dat deze waarneming een eerder opgesteld rapport vervangt. {a} betekent dat de waarneming automatisch wordt gedaan. Automatische waarnemingen zijn beperkter dan handmatig gegenereerde waarnemingen. NIL betekent dat er geen gegevens bekend zijn.

Wind

10009G19KT 060V130 betekent dat de gemiddelde windrichting 100° is, variabel tussen 60 en 130°. De gemiddelde windsnelheid is 9 knopen (09) met pieken tot 19 knopen (KT). De gemiddelde windsnelheid is 9 knopen (09) met pieken tot 19 knopen (KT).

 • De windrichting en -sterkte zijn gemiddeld over de laatste 10 minuten.
 • Uitschieters worden alleen vermeld als ze {b} boven het gemiddelde liggen.
 • Een variabele windrichting wordt alleen gerapporteerd als deze meer dan 10° afwijkt van het gemiddelde.
 • De windrichting wordt weergegeven op een schaal van 000-350 graden, afgerond op tientallen graden. Waarbij 000 het noorden is, 090 het oosten, 180 het zuiden en 270 het westen.
 • De wind wordt gemeten op een hoogte van 33 ft. Een METAR geeft dus geen informatie over harde wind, die is meestal veel sterker. Deze windinformatie is daarom niet nuttig voor navigatie.
 • In sommige gevallen wordt VRB01KT aangegeven in plaats van de wind: als de windsnelheid 3 knopen of minder is, als de wind meer dan 3 knopen is maar varieert met meer dan 180° of als de richting niet kan worden bepaald.
 • Als er geen wind is, wordt 00000KT weergegeven.
 • Als zowel de windrichting als de windsnelheid niet kunnen worden bepaald /////KT

Naast knopen kan de windsnelheid ook worden aangegeven in meters per seconde (MPS) of mijlen per uur (MPH).

Zicht

Het zicht in de METAR is een gemiddeld, minimaal zicht. 5000 betekent dat het zicht 5000 meter is. Als het zicht minder dan 1000 meter is, wordt het getal toegevoegd aan 4 karakters.

Dit is om verwarring met het imperiale systeem te voorkomen. Zichtbaarheid kan ook worden aangegeven in mijlen of delen daarvan: 3SM betekent dat het zicht 3 mijl is (statuut mijl). 3/4SM betekent dat het zicht 0,75 mijl is.

 • Het zicht kan verschillen in verschillende richtingen. In dat geval wordt altijd het laagst gemeten zicht weergegeven. Als het zicht slechts in één richting wordt gemeten, dan wordt NDV (Non Directional Variation) aan de code toegevoegd.
 • Zicht kan ook per richting worden weergegeven. 1500SW 2000NE betekent dat het zicht naar het zuidwesten 1500 meter is en naar het noordoosten 2000 meter.
 • Bij slecht zicht kan de richting ook per baan worden weergegeven. Dit wordt ook wel de RVR (Runway Visual Range) genoemd. Een RVR wordt meestal pas gemeld als het zicht minder is dan 2000 meter.

Voorbeelden van een RVR:

 • R23/0500 zicht voor baan 23 is 500 meter
 • R23/P0500 zicht voor baan 23 is meer (P) dan 500 meter
 • R23/M0500 zichtbaarheid voor baan 23 is minder (M) dan 500 meter
 • R23/0500V1500 zichtbaarheid voor baan 23 varieert tussen 500 en 1500 meter
 • R23/0500U zichtbaarheid voor baan 23 is 500 meter maar neemt toe (U)
 • R23/0500D zichtbaarheid voor baan 23 is 500 meter maar neemt af (D)

Weersverschijnselen

-RA betekent dat er op dit moment lichte regen is. Dit is een combinatie van RA (regen) en - (lichtintensiteit). De codes uit de onderstaande lijsten kunnen met elkaar worden gecombineerd:

Intensiteit

+ zware
- lichte
RE recent
VC in de omgeving

Karakteristiek

BC banken
DR laag opgewaaide
MI ondiepe
PR gedeeltelijke
BL hoog opgewaaide
FZ ijskoude
SH buien
TS onweer

Type

BR nevel
DS stofstorm
DU verspreid stof
DZ motregen
FC trechterwolk
FG mist
FU rook
GR hagel
GS kleine hagel
HZ heiig
IC ijsnaalden
PE ijsregen
PO stofwervelingen
PY druppels
RA regen
SA zand
SG motsneeuw
SN sneeuw
SQ zware windstoten
SS zandstorm
UP onbekende neerslag
VA vulcanisch as

Opmerkingen

 • De belangrijkste vorm van neerslag wordt als eerste genoemd. Voorbeeld: GRRA betekent meer hagel dan regen, in tegenstelling tot: RAGR met meer regen dan hagel.
 • De intensiteit en of het buiig is SH wordt alleen gebruikt in combinatie met neerslag. Bijvoorbeeld bij buien met hevige regen: +SHRA
 • Als er geen intensiteit wordt vermeld, gaat het om matige neerslag.
 • MI], BC en PR worden alleen gebruikt voor mist: grondmist, mistbanken en gedeeltelijke vliegveldbedekking.
 • Bevriezing FZ wordt alleen gebruikt in combinatie met regen RA, motregen DZ en mist FG. Dit betekent dat het onmiddellijk bevriest als het in contact komt met een vast oppervlak.
 • Laag stuiven DR en laag stuiven BL worden alleen gebruikt in combinatie met sneeuw SN, zand SA en wijdverspreid stof DU.

Verschillen

 • Regen RA of motregen DZ: druppels met een diameter van 0,5 mm of meer zijn regen.
 • Mist FG of nevel BR: mist is minder dan 1000 meter zichtbaarheid.
 • Mist BR of nevel HZ: als de luchtvochtigheid meer dan 80% is, is het mist.
 • Hagel GR of kleine hagel GS: bij hagel zijn de korrels groter dan 5 mm.
 • Geringe stroming DR of verwaaiing BL: geringe wind is minder dan 2 meter.

Wolken

De bewolking wordt per laag weergegeven. Per laag zie je:

 • De bedekking in octalen (1/8 deel):
  • FEW weinig bewolking: 1/8e of 2/8e bedekking
  • SCT verspreide wolken: 3/8e of 4/8e bedekking
  • BKN gebroken wolken: 5/8e tot 7/8e bedekking
  • OVC bewolking: 8/8e bedekking
 • De hoogte van de onderkant van de wolk (wolkenbasis) in honderden voet boven het vliegveld: FEW007 betekent een wolkenbasis van 700 voet boven locatiehoogte. Als er geen wolkenbasis kan worden vastgesteld, kan een verticaal zicht worden aangegeven. Bijvoorbeeld: VV001 betekent een verticaal zicht van 100 ft.
 • Significante bewolking: cumulonimbus CB of torenhoge cumulus TCU. Andere wolkensoorten worden niet vermeld. Als het wolkentype niet gemeten kan worden, staan er 3 schuine strepen achter. Voorbeeld: BKN013///
 • Speciale codes:
  • NSC Geen bewolking van betekenis. Dit betekent dat er geen bewolking is onder de 5.000 voet, maar wel erboven. Die bewolking is geen cumulonimbus of torenhoge cumulus.
  • SKC Geen bewolking (bepaald door meteoroloog).
  • NCD Geen bewolking gemeten (Automatische weerstations)
  • CLR Geen bewolking waargenomen onder de 12.000 voet (Automatische weerstations)
  • OVC bewolking: 8/8e bedekking

Opmerking

Wolkenbasis wordt ook gebruikt voor de onderste wolkenlaag die minimaal 5/8 bedekking heeft. Als we het hebben over een wolkenbasis van 3.000 voet, bedoelen we meestal dat er vanaf 3.000 voet wolkenbreuk of meer is.

Voorbeeld

FEW007 BKN014CB BKN017 betekent drie wolkenlagen:

 • Weinig wolken op een hoogte van 7.000 ft
 • Gebroken wolken op een hoogte van 1.400 ft, met cumulonimbuswolken
 • Gebroken wolken op een hoogte van 1.700 ft

De wolkenbasis, gebroken of meer, is 1.400 ft

CAVOK

CAVOK betekent dat wolken en zicht in orde zijn ("wolken en zicht OK"). CAVOK is een speciale code, het vervangt zicht, wolken en weer. Om CAVOK te zijn moet aan deze voorwaarden worden voldaan:

 • Het zicht is meer dan 6¼ mi+
 • Er zijn geen wolken onder 5.000 ft
 • Er is geen significante bewolking (cumulonimbus of torenhoge cumulus)
 • Geen significant weer

Met CAVOK zou ons voorbeeld er een stuk korter uitzien. Daarom zetten piloten soms gekscherend een regel naast de METAR om te zien of het mooi weer is:

METAR EHLE 280925Z 21009G19KT 060V130 CAVOK 02/M01 Q1001

Temperatuur

Temperatuur en dauwpunt worden in een METAR of TAF altijd in graden Celsius aangegeven. 02/M01 betekent dat de temperatuur 2 °C is en het dauwpunt -1 °C. Negatieve getallen worden voorafgegaan door een M.

Luchtdruk

In de METAR vind je ook de luchtdruk op gemiddeld zeeniveau (QNH). Dit wordt berekend door de luchtdruk op terreinhoogte (QFE) terug te rekenen naar zeeniveau. Luchtdruk kan worden uitgedrukt in inch kwik (voorafgegaan door een A) of hectopascal (voorafgegaan door een Q).

 • A2994 betekent een luchtdruk van 29,94 inHg.
 • Q1001 betekent een luchtdruk van 1001 hPa.

Trends

Aan het einde van de METAR vind je informatie over de trend.

 • BECMG wordt gevolgd door een permanente verandering in dezelfde codering als eerder in de METAR. Bijvoorbeeld: BECMG 6000 betekent dat het zicht 6 km zal zijn.
 • TEMPO wordt gevolgd door een tijdelijke verandering, minder dan een uur. Bijvoorbeeld: TEMPO BKN007 betekent dat er een tijdelijke wolkenlaag is op 700 ft.
 • PROB30 wordt gevolgd door een verandering met een waarschijnlijkheid van 30%. Een verandering met minder waarschijnlijkheid wordt helemaal niet genoemd. Voorbeeld: 30% kans dat het uitzicht tijdelijk 200 m is: PROB30 TEMPO 0200.
 • PROB40 wordt gevolgd door een verandering met een waarschijnlijkheid van 40%. Een verandering met een hogere waarschijnlijkheid wordt zonder toevoeging vermeld.
 • FM, TL en AT wordt gevolgd door een verandering die respectievelijk plaatsvindt van, tot of op het genoemde tijdstip. Bijvoorbeeld: FM1200 6000 betekent dat het zicht 6 km zal zijn vanaf 12:00 UTC.

Militaire kleurcodes

Militaire velden gebruiken vaak kleurcodes in plaats van trends. Deze kleurcodes vatten het zicht en de wolkenbasis samen. De trend wordt dan weergegeven in de vorm van een kleurcode. GRN AMB TEMPO RED betekent dat de kleurcode nu Groen is, maar de komende 2 uur Amber zal worden en tijdelijk Rood. Als de code wordt voorafgegaan door ZWART betekent dit dat het veld gesloten is. ZWARTGRN betekent een gesloten veld, ondanks het feit dat het weer een code Groen zou zijn.
Code Zicht Plafond
BLU Blauw > 5 mi > 2.500 ft
WHT Wit 3⅛ - 5 mi 1.500 - 2.500 ft
GRN Groen 2¼ - 3⅛ mi 700 - 1.500 ft
YLO Geel 1⅛ - 2¼ mi 300 - 700 ft
AMB Amber ½ mi - 1⅛ mi 200 - 300 ft
RED Rood < ½ mi < 200 ft

Informatie over de zee

Weerstations op zee kunnen de temperatuur van het zeewater en de hoogte van de golven rapporteren. W12/S8 betekent dat het zeewater 12 °C is met zware golven. De hoogte van de golven wordt aangegeven van 0 (licht) tot 9 (zwaar).

Windschering

Als er windschering is op een of alle start- en landingsbanen:

 • WS R23 betekent dat windschering wordt gemeld voor baan 23.
 • WS ALL RWY betekent dat windschering wordt gemeld voor alle start- en landingsbanen.

Baancondities

Als het heeft gesneeuwd, kan de toestand van de start- en landingsbanen worden gerapporteerd in METAR. Er wordt dan een code toegevoegd die het type bedekking, de dikte en de remcapaciteit aangeeft. Deze code ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: R05/629294.

 • R05 is de landingsbaan
 • 6 is het type afzetting
 • 2 is de bedekking
 • 92 is de dikte
 • 94 is de remcapaciteit

Deze code betekent dat 11-25% van spoor 05 bedekt is met een modderlaag van 10 cm en dat de remcapaciteit matig tot goed is.

Dit zijn alle gebruikte codes:

Soort afzetting

0 droog en onbewolkt
/ niet gemeld
1 vochtig
2 nat of plassen
3 bedekt met rijp of vorst
4 droge sneeuw
5 natte sneeuw
6 modder
7 ijs
8 compacte of opgerolde sneeuw
9 bevroren sporen of richels

Bedekking

/
1 10% of minder
2 van 11% tot 25%
5 van 26% tot 50%
9 van 51% tot 100%

Dikte

//
00 minder dan 1mm
92 10 cm
93 15 cm
94 20 cm
95 25 cm
96 30 cm
97 35 cm
98 40cm of meer
99 gesloten

Remcapaciteit

91 slecht
92 medium/slecht
93 medium
94 medium/goed
95 goed
99 onbetrouwbare cijfers

Naast deze codes is er een speciale code R/SNOCLO. Dit betekent dat het veld gesloten is vanwege sneeuw of ijs.

Kleurcodes

De kleurcodes staan voor de verschillende vluchtcategorieën. Deze zijn afgeleid van de FAA-regels. De kleurcodes die je op de site ziet zijn berekend op basis van de zichtwaarden en wolkenbasis. Deze kleurcodes zeggen niets over de temperatuur, de wind, het soort wolken en andere waarschuwingen.

Code Zicht Plafond
VFR Visual Flight Rules > 5 mi > 3.000 ft
MVFR Marginal VFR 3-5 mi 1.000‑3.000 ft
IFR Instrument Flight Rules 1-3 mi 500‑1.000 ft
LIFR Low IFR < 1 mi < 500 ft
UNKN Onvolledige of te oude gegevens
Advertenties uitzetten