Middenmeer Aerodrome

EHMM · North Holland, Holandia

Statystyki Middenmeer Aerodrome 2019-2023

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla De Kooy Airfield (EHKD) między 2023 a 2023.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 41,6 36 40 51 38 47
Lutego 53,3 41 53 57 53 61
Marca 57,0 45 70 50 70 53
Kwietnia 68,4 56 66 72 88 81
Maja 69,5 53 74 61 89 70
Czerwca 69,9 71 74 64 77 76
Lipca 70,2 64 73 59 70 73
Sierpnia 71,9 60 84 60 80 74
Września 71,1 67 81 61 70 69
Października 60,3 45 69 65 59 68
Listopada 53,7 44 51 61 51
Grudnia 44,4 47 34 43 58
Średnia 64,4 55,3 66,8 58,5 69,6 67,2

21. najlepsze warunki VFR z Holandia

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minima VFR dla pułapu i widzialności:
  • Widoczność: 8 km albo więcej
  • Sufit: 3.000 ft albo więcej
Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 80,1 83 84 89 63 79
Lutego 82,8 82 89 70 88 75
Marca 85,1 78 89 84 95 88
Kwietnia 88,6 79 89 98 98 94
Maja 89,5 80 95 91 98 85
Czerwca 90,4 93 95 84 94 93
Lipca 92,1 90 94 87 89 94
Sierpnia 96,1 96 96 96 96 97
Września 93,3 94 98 92 90 92
Października 89,7 84 90 87 91 90
Listopada 82,4 81 85 84 82
Grudnia 74,1 85 66 71 86
Średnia 88,5 86,5 91,2 86,9 89,9 89,1

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minima MVFR dla pułapu i widzialności:
  • Widoczność: 5 km albo więcej
  • Sufit: 1.000 ft albo więcej
Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 6,7 8 8 6 9 6
Lutego 7,2 9 9 6 9 9
Marca 8,8 9 11 9 9 10
Kwietnia 11,9 11 12 10 14 14
Maja 15,4 15 16 13 16 14
Czerwca 19,3 21 19 19 19 20
Lipca 20,7 20 21 20 19 21
Sierpnia 21,2 20 23 19 23 22
Września 18,8 21 19 20 19 18
Października 15,2 16 17 15 14 14
Listopada 10,4 11 11 12 9
Grudnia 7,6 5 8 8 9
Średnia 13,8 15,0 14,5 12,9 14,1 13,8

14. najwyższa temperatura Holandia

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Temperatura maksymalna jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 3,2 5 4 2 5 3
Lutego 2,8 4 4 1 5 3
Marca 3,7 4 4 4 4 5
Kwietnia 5,8 6 6 4 6 7
Maja 9,2 10 10 8 9 8
Czerwca 13,3 15 12 13 13 13
Lipca 14,4 15 14 14 13 15
Sierpnia 15,1 15 16 15 17 15
Września 12,7 14 12 13 12 13
Października 10,4 11 11 10 9 10
Listopada 6,1 7 7 7 5
Grudnia 3,6 0 4 4 5
Średnia 8,5 9,7 8,6 7,9 8,7 8,4

13. najniższa temperatura Holandia

Średnia najniższa temperatura na dzień

Temperatura minimalna jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 21,2 22 22 19 18 22
Lutego 19,0 6 35 18 29 14
Marca 16,3 23 13 15 8 25
Kwietnia 13,5 16 21 17 4 7
Maja 9,7 9 15 20 4 7
Czerwca 9,3 4 14 9 12 11
Lipca 11,9 23 7 7 12 11
Sierpnia 14,1 22 8 19 12 8
Września 20,4 18 35 5 12 29
Października 22,9 31 12 25 34 27
Listopada 24,1 27 32 12 21
Grudnia 21,0 15 23 27 14
Średnia 15,9 17,4 17,8 16,0 13,7 15,2

Opady podczas okresu dziennego

Procent obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 13,1 14 12 12 14 11
Lutego 13,8 11 18 12 18 11
Marca 12,5 13 9 12 14 14
Kwietnia 11,1 12 12 11 11 11
Maja 9,8 9 10 11 10 10
Czerwca 9,4 10 10 8 9 10
Lipca 10,4 13 10 9 11 9
Sierpnia 10,0 11 8 10 10 11
Września 9,7 9 8 9 10 11
Października 12,3 13 12 12 13 12
Listopada 11,5 13 10 12 10
Grudnia 11,1 9 10 10 12
Średnia 10,9 11,4 10,8 10,3 11,4 10,8

14. największa prędkość wiatru z Holandia

Średnia prędkość wiatru

Bez uwzględnienia porywów wiatru. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 233° 260° 248° 224° 274°
Lutego 266° 238° 151° 232° 215°
Marca 227° 076° 254° 198° 254°
Kwietnia 023° 341° 351° 044° 077°
Maja 016° 260° 255° 328° 303°
Czerwca 008° 272° 360° 284° 222°
Lipca 244° 275° 270° 251° 267°
Sierpnia 261° 355° 278° 249° 233°
Września 203° 280° 233° 235° 242°
Października 219° 218° 210° 201° 204°
Listopada 194° 253° 212° 169°
Grudnia 123° 206° 186° 219°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony przez prędkość wiatru. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.