Vancouver International Airport

CYVR · 不列颠哥伦比亚, 加拿大

2022年10月6日

时间 代码 天气 温度 能见度 天花板 METAR/SPECI
13:00
L
16 °C 0 mi - 300° 300° 8 kt METAR CWEL 062000Z AUTO 30008KT 16/14 RMK AO1 SLP217 T01600135 58006
12:00
L
16 °C 0 mi - 310° 310° 12 kt METAR CWEL 061900Z AUTO 31012KT 16/13 RMK AO1 SLP220 T01580134 58002
11:00
L
15 °C 0 mi - 310° 310° 13 kt METAR CWEL 061800Z AUTO 31013KT 15/13 RMK AO1 SLP221 T01530134 50001
10:00
L
15 °C 0 mi - 310° 310° 13 kt METAR CWEL 061700Z AUTO 31013KT 15/13 RMK AO1 SLP223 T01520129 51006
09:00
L
15 °C 0 mi - 310° 310° 12 kt METAR CWEL 061600Z AUTO 31012KT 15/13 RMK AO1 SLP222 T01530133 53004
08:00
L
15 °C 0 mi - 300° 300° 12 kt METAR CWEL 061500Z AUTO 30012KT 15/13 RMK AO1 SLP220 T01500131 53003
07:00
L
15 °C 0 mi - 310° 310° 14 kt METAR CWEL 061400Z AUTO 31014KT 15/13 RMK AO1 SLP218 T01520129 56002
06:00
L
15 °C 0 mi - 310° 310° 13 kt METAR CWEL 061300Z AUTO 31013KT 15/13 RMK AO1 SLP218 T01520134 55006
05:00
L
15 °C 0 mi - 310° 310° 14 kt METAR CWEL 061200Z AUTO 31014KT 15/13 RMK AO1 SLP217 T01540134 58004
04:00
L
15 °C 0 mi - 290° 290° 7 kt METAR CWEL 061100Z AUTO 29007KT 15/13 RMK AO1 SLP220 T01530132 50000
03:00
L
15 °C 0 mi - 280° 280° 6 kt METAR CWEL 061000Z AUTO 28006KT 15/13 RMK AO1 SLP223 T01490132 52006
02:00
L
15 °C 0 mi - 270° 270° 5 kt METAR CWEL 060900Z AUTO 27005KT 15/13 RMK AO1 SLP222 T01490132 53006
01:00
L
15 °C 0 mi - 260° 260° 6 kt METAR CWEL 060800Z AUTO 26006KT 15/13 RMK AO1 SLP219 T01490130 51006
00:00
L
16 °C 0 mi - 260° 260° 4 kt METAR CWEL 060700Z AUTO 26004KT 16/13 RMK AO1 SLP218 T01550130 51008

2022年10月5日

时间 代码 天气 温度 能见度 天花板 METAR/SPECI
23:00
L
15 °C 0 mi - 270° 270° 6 kt METAR CWEL 060600Z AUTO 27006KT 15/13 RMK AO1 SLP216 T01530133 53006
22:00
L
15 °C 0 mi - 260° 260° 7 kt METAR CWEL 060500Z AUTO 26007KT 15/13 RMK AO1 SLP213 T01530134 53004
21:00
L
15 °C 0 mi - 290° 290° 13 kt METAR CWEL 060400Z AUTO 29013KT 15/13 RMK AO1 SLP209 T01510132 56001
20:00
L
16 °C 0 mi - 280° 280° 15 kt METAR CWEL 060300Z AUTO 28015KT 16/13 RMK AO1 SLP210 T01560131 56004
19:00
L
15 °C 0 mi - 290° 290° 14 kt METAR CWEL 060200Z AUTO 29014KT 15/13 RMK AO1 PK WND 29017/0110 SLP209 T01450132 56008
18:00
L
16 °C 0 mi - 280° 280° 12 kt METAR CWEL 060100Z AUTO 28012KT 16/13 RMK AO1 SLP210 T01560129 56011
17:00
L
15 °C 0 mi - 300° 300° 14 kt METAR CWEL 060000Z AUTO 30014KT 15/13 RMK AO1 SLP213 T01520127 57013
16:00
L
15 °C 0 mi - 270° 270° 10 kt METAR CWEL 052300Z AUTO 27010KT 15/13 RMK AO1 SLP218 T01470132 56014
15:00
L
15 °C 0 mi - 290° 290° 8 kt METAR CWEL 052200Z AUTO 29008KT 15/13 RMK AO1 SLP222 T01470130 58011
14:00
L
15 °C 0 mi - 310° 310° 5 kt METAR CWEL 052100Z AUTO 31005KT 15/13 RMK AO1 SLP226 T01470126 58008
13:00
L
15 °C 0 mi - 320° 320° 3 kt METAR CWEL 052000Z AUTO 32003KT 15/12 RMK AO1 SLP232 T01470115 50000
12:00
L
16 °C 0 mi - 110° 110° 2 kt METAR CWEL 051900Z AUTO 11002KT 16/13 RMK AO1 SLP233 T01630132 50007
11:00
L
15 °C 0 mi - 050° 050° 2 kt METAR CWEL 051800Z AUTO 05002KT 15/14 RMK AO1 SLP235 T01520135 51015
10:00
L
15 °C 0 mi - Var 000° 0 kt METAR CWEL 051700Z AUTO 00000KT 15/12 RMK AO1 SLP231 T01530124 51018
09:00
L
13 °C 0 mi - 170° 170° 4 kt METAR CWEL 051600Z AUTO 17004KT 13/12 RMK AO1 SLP226 T01250122 53018
08:00
L
13 °C 0 mi - Var 000° 0 kt METAR CWEL 051500Z AUTO 00000KT 13/12 RMK AO1 SLP220 T01300119 53014
07:00
L
13 °C 0 mi - 120° 120° 2 kt METAR CWEL 051400Z AUTO 12002KT 13/12 RMK AO1 SLP213 T01320120 53010
06:00
L
13 °C 0 mi - 140° 140° 4 kt METAR CWEL 051300Z AUTO 14004KT 13/12 RMK AO1 SLP208 T01250122 51010
05:00
L
14 °C 0 mi - 120° 120° 4 kt METAR CWEL 051200Z AUTO 12004KT 14/12 RMK AO1 SLP205 T01380122 51010
04:00
L
14 °C 0 mi - 110° 110° 9 kt METAR CWEL 051100Z AUTO 11009KT 14/12 RMK AO1 SLP203 T01390124 51016
03:00
L
14 °C 0 mi - 100° 100° 7 kt METAR CWEL 051000Z AUTO 10007KT 14/12 RMK AO1 SLP198 T01390115 53013
02:00
L
14 °C 0 mi - 140° 140° 5 kt METAR CWEL 050900Z AUTO 14005KT 14/13 RMK AO1 SLP195 T01400127 53017
01:00
L
14 °C 0 mi - 120° 120° 12 kt METAR CWEL 050800Z AUTO 12012KT 14/13 RMK AO1 SLP187 T01400126 51013
00:00
L
14 °C 0 mi - 130° 130° 7 kt METAR CWEL 050700Z AUTO 13007KT 14/13 RMK AO1 SLP185 T01410126 53016

2022年10月4日

时间 代码 天气 温度 能见度 天花板 METAR/SPECI
23:00
L
14 °C 0 mi - 120° 120° 11 kt METAR CWEL 050600Z AUTO 12011KT 14/13 RMK AO1 SLP178 T01430129 51016
22:00
L
14 °C 0 mi - 120° 120° 11 kt METAR CWEL 050500Z AUTO 12011KT 14/13 RMK AO1 SLP174 T01440132 53015
21:00
L
15 °C 0 mi - 110° 110° 10 kt METAR CWEL 050400Z AUTO 11010KT 15/13 RMK AO1 SLP169 T01480134 53013
20:00
L
15 °C 0 mi - 110° 110° 10 kt METAR CWEL 050300Z AUTO 11010KT 15/14 RMK AO1 SLP163 T01500135 53008
19:00
L
15 °C 0 mi - 110° 110° 11 kt METAR CWEL 050200Z AUTO 11011KT 15/13 RMK AO1 SLP160 T01520134 53003
18:00
L
15 °C 0 mi - 100° 100° 12 kt METAR CWEL 050100Z AUTO 10012KT 15/14 RMK AO1 PK WND 10017/0014 SLP157 T01540135 55002
17:00
L
15 °C 0 mi - 100° 100° 15 kt METAR CWEL 050000Z AUTO 10015KT 15/13 RMK AO1 SLP154 T01450133 58006
16:00
L
15 °C 0 mi - 100° 100° 14 kt METAR CWEL 042300Z AUTO 10014KT 15/13 RMK AO1 PK WND 10017/2222 SLP157 T01540133 56010
15:00
L
15 °C 0 mi - 100° 100° 16 kt METAR CWEL 042200Z AUTO 10016KT 15/13 RMK AO1 PK WND 10017/2128 SLP159 T01520133 58005
14:00
L
15 °C 0 mi - 100° 100° 16 kt METAR CWEL 042100Z AUTO 10016KT 15/13 RMK AO1 PK WND 10018/2036 SLP161 T01460128 58009
13:00
L
15 °C 0 mi - 100° 100° 13 kt METAR CWEL 042000Z AUTO 10013KT 15/13 RMK AO1 PK WND 10020/1900 SLP167 T01470127 55004
12:00
L
14 °C 0 mi - 100° 100° 18 kt METAR CWEL 041900Z AUTO 10018KT 14/12 RMK AO1 PK WND 10020/1855 SLP164 T01380115 58005
11:00
L
14 °C 0 mi - 100° 100° 14 kt METAR CWEL 041800Z AUTO 10014KT 14/13 RMK AO1 SLP170 T01430130 50002
10:00
L
14 °C 0 mi - 100° 100° 12 kt METAR CWEL 041700Z AUTO 10012KT 14/13 RMK AO1 SLP171 T01350132 51005
09:00
L
15 °C 0 mi - 110° 110° 10 kt METAR CWEL 041600Z AUTO 11010KT 15/14 RMK AO1 SLP170 T01470138 51006
08:00
L
14 °C 0 mi - 120° 120° 11 kt METAR CWEL 041500Z AUTO 12011KT 14/13 RMK AO1 SLP168 T01410132 53005
较旧的数据

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的上网行为。如果您继续,我们认为您同意我们的cookie政策。 了解更多