Perth Jandakot Airport

YPJT · Western Australia, Australia

Klimat Perth Jandakot Airport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Perth Jandakot Airport (YPJT) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 96,5 98 99 99 98 98
Lutego 95,3 97 98 97 94 95
Marca 93,7 96 96 92 91 93
Kwietnia 95,3 100 89 98 91 100
Maja 93,7 95 97 87 96 92
Czerwca 86,1 84 86 94 92
Lipca 86,6 82 86 86 93
Sierpnia 91,9 95 88 93 93
Września 91,0 83 91 96 92
Października 91,9 93 95 91 97
Listopada 95,3 96 95 98 91
Grudnia 97,0 99 95 97 99
Średnia 93,2 97,2 92,5 92,4 93,7 94,7

37. najlepsze warunki VFR z Australia

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 99,3 100 100 100 100 100
Lutego 99,4 99 100 100 98 100
Marca 99,2 100 99 98 99 100
Kwietnia 99,1 100 97 99 98 100
Maja 97,6 100 99 92 100 96
Czerwca 92,6 95 97 97 95
Lipca 95,3 96 96 96 99
Sierpnia 98,2 99 97 98 99
Września 98,6 98 99 100 98
Października 99,1 100 100 99 99
Listopada 99,6 100 100 100 99
Grudnia 99,9 100 100 100 100
Średnia 98,3 99,8 98,6 98,1 98,7 98,8

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 30,7 32 32 33 32 30
Lutego 30,8 34 31 33 30 32
Marca 28,6 30 29 29 29 29
Kwietnia 25,0 28 23 25 26 26
Maja 21,8 25 22 21 22 21
Czerwca 18,6 17 19 18 21
Lipca 18,1 18 18 18 19
Sierpnia 18,3 19 18 19 18
Września 20,4 21 20 20 21
Października 22,6 26 21 21 24
Listopada 26,3 30 25 25 24
Grudnia 30,0 31 28 31 31
Średnia 24,6 29,5 24,7 24,0 24,1 24,4

72. najwyższa temperatura Australia

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 18,1 19 18 19 19 17
Lutego 18,1 19 17 19 17 20
Marca 17,0 16 16 18 17 17
Kwietnia 13,3 15 11 13 13 14
Maja 10,5 13 10 9 11 9
Czerwca 8,5 7 9 6 10
Lipca 8,6 9 8 10 8
Sierpnia 8,0 7 8 9 8
Września 9,5 11 10 9 11
Października 11,3 12 9 10 12
Listopada 13,8 17 13 13 13
Grudnia 17,0 18 17 18 17
Średnia 13,1 16,2 12,8 12,4 12,6 12,9

16. najniższa temperatura Australia

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 1,4 0 0 0 0 1
Lutego 2,4 1 0 1 6 4
Marca 3,4 1 4 2 4 2
Kwietnia 3,8 1 10 2 4 3
Maja 7,4 9 9 6 8 11
Czerwca 13,0 23 14 8 8
Lipca 17,1 21 23 26 9
Sierpnia 12,0 9 21 9 11
Września 6,4 8 8 6 7
Października 4,1 2 3 10 1
Listopada 1,8 1 3 1 7
Grudnia 1,1 0 0 1 0
Średnia 5,8 2,4 6,9 7,1 6,5 4,9

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 12,7 13 13 12 14 13
Lutego 11,8 11 12 12 12 12
Marca 11,0 12 11 11 10 11
Kwietnia 9,7 11 10 10 9 10
Maja 9,0 9 9 9 9 10
Czerwca 8,9 9 10 8 9
Lipca 9,8 10 9 11 9
Sierpnia 9,7 7 11 10 9
Września 10,4 12 10 10 11
Października 11,4 11 12 12 11
Listopada 11,8 12 12 12 12
Grudnia 12,2 13 12 12 12
Średnia 10,8 11,1 10,7 10,9 10,9 10,8

72. największa prędkość wiatru z Australia

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 203° 183° 193° 135° 216°
Lutego 188° 179° 184° 181° 124°
Marca 122° 158° 136° 156° 210°
Kwietnia 085° 216° 152° 137° 224°
Maja 026° 078° 205° 071° 321°
Czerwca 249° 348° 018° 333°
Lipca 299° 338° 288° 355°
Sierpnia 270° 285° 261° 266°
Września 279° 240° 251° 264°
Października 215° 206° 248° 216°
Listopada 152° 228° 208° 236°
Grudnia 171° 164° 210° 194°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.