Viru Viru International Airport

SLVR · Santa Cruz, Boliwia

Klimat Viru Viru International Airport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Viru Viru International Airport (SLVR) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 56,0 70 60 71 48 58
Lutego 59,3 76 71 58 42
Marca 60,6 65 73 68 75
Kwietnia 65,3 64 71 65 82
Maja 59,5 46 76 78 78
Czerwca 63,3 79 74 58 48
Lipca 71,6 75 72 77 67
Sierpnia 68,3 86 69 53 81
Września 56,1 71 56 60 50
Października 58,2 47 71 61 66
Listopada 59,1 39 84 61 64
Grudnia 61,7 79 82 68 59
Średnia 62,4 70,3 65,0 72,0 62,2 64,1

15. najlepsze warunki VFR z Boliwia

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 87,8 95 91 95 78 87
Lutego 91,2 93 92 92 90
Marca 91,2 91 90 92 98
Kwietnia 91,7 94 95 92 97
Maja 90,6 86 98 99 96
Czerwca 94,5 95 98 95 86
Lipca 97,0 99 94 98 96
Sierpnia 93,3 99 91 84 97
Września 88,3 98 87 91 84
Października 91,0 78 96 96 87
Listopada 90,9 78 97 92 86
Grudnia 90,5 97 95 89 87
Średnia 91,8 95,0 91,3 93,8 91,2 90,7

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 31,5 34 31 34 29 32
Lutego 30,8 30 32 31 30
Marca 30,7 31 30 30 33
Kwietnia 29,2 29 30 28 31
Maja 26,5 26 27 26 27
Czerwca 25,3 27 26 24 25
Lipca 26,8 27 29 27 25
Sierpnia 28,9 31 28 30 28
Września 31,5 33 29 32 31
Października 32,2 34 31 33 34
Listopada 32,3 35 34 31 33
Grudnia 31,4 34 32 32 32
Średnia 30,2 33,6 30,6 30,0 29,3 30,2

12. najwyższa temperatura Boliwia

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 22,0 24 21 23 21 23
Lutego 21,6 20 23 22 23
Marca 20,8 22 20 21 23
Kwietnia 20,3 20 21 21 20
Maja 17,9 18 17 18 17
Czerwca 16,0 17 15 16 18
Lipca 16,8 19 19 16 17
Sierpnia 17,5 20 17 19 16
Września 20,1 22 19 22 20
Października 21,2 23 20 21 23
Listopada 21,5 24 20 21 22
Grudnia 22,3 24 22 23 22
Średnia 20,3 24,2 20,8 19,5 19,9 20,1

12. najniższa temperatura Boliwia

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 6,2 2 8 1 15 6
Lutego 6,6 9 2 5 10
Marca 5,6 7 7 4 3
Kwietnia 3,9 4 1 5 1
Maja 5,5 8 3 1 3
Czerwca 4,5 4 1 4 9
Lipca 2,1 1 5 2 2
Sierpnia 2,8 0 6 1 4
Września 1,4 0 2 1 1
Października 3,1 3 2 3 1
Listopada 3,3 1 1 7 0
Grudnia 7,1 4 3 9 7
Średnia 4,1 1,7 4,2 2,6 4,8 3,8

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 10,2 10 10 10 11 10
Lutego 9,8 11 10 8 11
Marca 9,3 10 10 8 7
Kwietnia 9,5 9 11 9 10
Maja 10,2 9 10 11 10
Czerwca 11,3 11 11 10 12
Lipca 12,1 12 14 11 11
Sierpnia 12,5 12 12 13 10
Września 12,4 14 12 13 11
Października 11,7 13 10 11 12
Listopada 10,5 15 11 10 9
Grudnia 10,4 13 11 8 11
Średnia 10,7 10,0 11,6 11,0 10,2 10,3

12. największa prędkość wiatru z Boliwia

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 336° 339° 340° 337° 333°
Lutego 330° 332° 321° 323°
Marca 333° 345° 312° 328°
Kwietnia 177° 336° 308° 246°
Maja 337° 245° 321° 314°
Czerwca 339° 286° 217° 338°
Lipca 334° 339° 330° 328°
Sierpnia 333° 306° 284° 310°
Września 334° 214° 332° 312°
Października 336° 324° 330° 319°
Listopada 336° 228° 330° 331°
Grudnia 333° 316° 265° 329°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.