President Carlos Ibañez del Campo International Airport

SCCI · Region of Magallanes, Chile

Klimat President Carlos Ibañez del Campo International Airport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla President Carlos Ibañez del Campo International Airport (SCCI) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 95,7 92 96 97 97 97
Lutego 94,0 86 94 93 97 99
Marca 91,9 92 85 95 95 91
Kwietnia 87,9 88 89 88 95
Maja 85,4 93 84 85 81
Czerwca 86,6 74 93 91 82
Lipca 80,0 79 77 87 65
Sierpnia 84,4 40 86 83 86
Września 92,3 85 93 99 95
Października 92,2 92 89 91
Listopada 93,6 94 96 93
Grudnia 95,3 96 98 96
Średnia 90,9 89,9 89,5 91,5 91,6 90,4

9. najlepsze warunki VFR z Chile

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 99,5 100 100 99 99 100
Lutego 99,0 99 100 98 100 100
Marca 98,0 98 98 99 100 95
Kwietnia 95,8 97 98 94 98
Maja 94,5 98 94 90 89
Czerwca 94,7 84 99 96 94
Lipca 91,4 94 89 95 88
Sierpnia 94,2 71 93 93 98
Września 98,4 93 100 99 99
Października 97,9 99 96 98
Listopada 98,7 98 100 98
Grudnia 99,4 100 100 100
Średnia 97,4 98,8 96,9 97,4 96,6 97,0

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 15,0 16 16 15 15 15
Lutego 15,3 16 15 14 17 16
Marca 12,5 12 11 12 14 14
Kwietnia 9,9 10 9 11 12
Maja 7,5 8 8 7 8
Czerwca 4,8 5 7 6 5
Lipca 4,1 3 3 5 2
Sierpnia 6,0 3 7 7 5
Września 8,3 7 9 11 8
Października 10,4 11 11 10
Listopada 13,0 12 15 14
Grudnia 14,2 14 14 15
Średnia 10,6 14,3 10,1 10,1 10,0 10,2

35. najwyższa temperatura Chile

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 7,5 8 8 7 7 8
Lutego 7,5 8 7 7 9 8
Marca 5,6 5 5 6 6 7
Kwietnia 3,6 3 3 4 4
Maja 2,1 2 3 3 2
Czerwca -1,7 1 1 0 -1
Lipca -1,4 -1 -2 1 -3
Sierpnia 0,7 0 1 2 0
Września 1,6 2 2 2 2
Października 3,2 3 4 4
Listopada 5,1 4 6 6
Grudnia 6,4 6 6 7
Średnia 4,0 7,2 3,7 3,3 3,7 3,7

2. najniższa temperatura Chile

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 9,7 10 6 9 7 12
Lutego 9,5 11 10 12 4 8
Marca 11,0 11 14 13 8 16
Kwietnia 13,5 14 9 13 6
Maja 10,5 8 6 6 20
Czerwca 9,9 15 6 6 8
Lipca 12,9 7 17 18 5
Sierpnia 11,7 42 11 12 13
Września 7,5 7 7 1 8
Października 9,4 9 12 11
Listopada 8,0 6 5 10
Grudnia 8,2 3 6 8
Średnia 10,0 10,5 8,8 9,4 8,4 10,3

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 18,1 18 19 18 17 17
Lutego 16,2 15 18 16 15 17
Marca 15,5 15 18 15 17 14
Kwietnia 13,8 16 12 11 14
Maja 12,3 14 14 11 9
Czerwca 11,4 13 12 9 11
Lipca 11,6 8 13 13 10
Sierpnia 14,6 11 13 15 17
Września 15,2 14 16 14 16
Października 17,8 19 19 18
Listopada 17,5 17 17 18
Grudnia 18,9 19 18 19
Średnia 15,7 15,8 16,7 15,6 14,1 15,5

35. największa prędkość wiatru z Chile

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 283° 277° 264° 281° 274°
Lutego 282° 280° 273° 274° 268°
Marca 281° 282° 283° 277° 279°
Kwietnia 284° 269° 295° 285°
Maja 297° 284° 275° 296°
Czerwca 297° 289° 302° 276°
Lipca 295° 292° 298° 284°
Sierpnia 353° 304° 294° 279°
Września 281° 296° 302° 285°
Października 284° 283° 283°
Listopada 284° 284° 280°
Grudnia 272° 280° 274°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.