Base de Aviação de Taubaté

SBTA · São Paulo, Brazylia

Klimat Base de Aviação de Taubaté 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Base de Aviação de Taubaté (SBTA) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 74,8 72 78 70 84 74
Lutego 74,3 81 79 70 80 55
Marca 78,7 70 82 85 80 83
Kwietnia 77,1 86 75 74 87 77
Maja 77,6 76 77 80 79 84
Czerwca 77,3 89 78 73 75 75
Lipca 82,8 81 85 89 78
Sierpnia 74,0 80 78 82 78
Września 71,4 86 61 83 63
Października 66,6 65 77 50 73
Listopada 71,6 79 76 69 72
Grudnia 75,3 81 80 76 71
Średnia 75,1 78,5 78,2 75,6 77,2 72,7

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 91,3 94 92 88 94 91
Lutego 89,1 92 91 86 89 79
Marca 93,1 93 94 92 96 98
Kwietnia 95,2 96 92 94 98 99
Maja 92,2 92 91 95 93 96
Czerwca 92,4 98 92 90 93 91
Lipca 94,6 95 96 95 96
Sierpnia 91,7 96 92 96 91
Września 90,6 98 83 95 88
Października 90,0 89 90 86 92
Listopada 93,4 97 97 91 94
Grudnia 92,5 96 92 96 90
Średnia 92,2 94,0 93,6 91,1 93,2 91,6

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 29,8 30 29 29 32 30
Lutego 29,4 30 30 29 29 28
Marca 29,4 30 30 30 30 29
Kwietnia 27,3 29 26 27 26 27
Maja 25,7 28 25 24 25 25
Czerwca 24,8 26 24 24 24 26
Lipca 25,1 24 26 24 26
Sierpnia 25,7 27 25 27 26
Września 29,0 30 24 31 31
Października 28,4 28 28 26 29
Listopada 28,2 31 26 28 29
Grudnia 29,1 31 28 28 29
Średnia 27,7 28,7 27,8 26,6 27,4 27,7

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 19,8 20 19 20 21 20
Lutego 19,6 20 20 19 19 20
Marca 19,1 20 18 19 20 19
Kwietnia 17,2 18 16 17 16 17
Maja 14,4 16 14 13 14 12
Czerwca 12,5 12 11 12 13 14
Lipca 10,8 12 11 8 12
Sierpnia 12,8 14 12 12 12
Września 15,6 17 13 16 17
Października 18,1 19 18 18 18
Listopada 17,8 20 16 17 17
Grudnia 19,2 20 19 18 20
Średnia 16,5 17,6 16,6 15,5 15,9 16,2

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 6,8 5 10 14 1 6
Lutego 6,5 5 3 6 5 17
Marca 5,0 8 5 7 3 6
Kwietnia 2,8 1 8 3 1 1
Maja 2,5 4 4 2 1 1
Czerwca 2,2 1 3 2 2 4
Lipca 2,0 2 1 3 2
Sierpnia 5,5 3 5 2 7
Września 4,1 2 11 0 4
Października 6,7 5 6 11 5
Listopada 6,6 6 5 9 2
Grudnia 5,6 1 10 6 7
Średnia 4,7 4,0 4,2 5,9 3,8 5,4

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 4,3 5 4 4 5 4
Lutego 4,2 4 4 4 4 4
Marca 4,3 4 4 4 4 4
Kwietnia 4,3 4 4 4 5 4
Maja 4,0 4 4 4 4 4
Czerwca 3,6 3 3 4 4 4
Lipca 4,0 4 4 4 5
Sierpnia 4,8 5 5 5 5
Września 4,8 4 5 5 5
Października 5,1 5 5 5 6
Listopada 5,3 5 5 5 5
Grudnia 4,8 5 5 5 5
Średnia 4,4 4,0 4,3 4,4 4,4 4,5

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 194° 159° 126° 074° 167°
Lutego 144° 353° 114° 106° 041°
Marca 152° 082° 064° 070° 098°
Kwietnia 069° 096° 019° 140° 052°
Maja 014° 068° 308° 047° 346°
Czerwca 029° 355° 035° 024° 026°
Lipca 032° 039° 016° 035°
Sierpnia 037° 043° 062° 050°
Września 045° 081° 052° 064°
Października 095° 076° 070° 105°
Listopada 085° 145° 116° 112°
Grudnia 125° 115° 150° 064°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.