Santo Ângelo Airport

SBNM · Rio Grande do Sul, Brazylia

Klimat Santo Ângelo Airport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Serafin Enoss Bertaso Airport (SBCH) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 78,0 81 78 76 65 81
Lutego 82,1 79 77 85 80 79
Marca 79,7 78 85 70 78 99
Kwietnia 81,7 84 73 76 87 81
Maja 68,5 55 83 57 78 79
Czerwca 70,3 72 78 57 59 59
Lipca 79,5 68 84 86 65
Sierpnia 83,4 84 81 89 76
Września 81,5 78 80 83 82
Października 75,8 64 70 78 90
Listopada 80,4 69 92 80 74
Grudnia 82,7 81 81 93 71
Średnia 78,7 75,4 76,5 76,1 80,0 78,8

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 96,6 98 98 98 97 97
Lutego 95,6 93 93 96 98 97
Marca 94,7 95 98 91 94 99
Kwietnia 94,2 97 94 92 95 92
Maja 84,8 79 93 80 89 85
Czerwca 83,8 87 82 80 85 86
Lipca 91,5 91 97 96 84
Sierpnia 92,2 95 91 96 93
Września 93,7 96 94 95 94
Października 91,1 88 90 94 96
Listopada 95,4 92 99 97 98
Grudnia 97,4 95 98 100 98
Średnia 92,9 91,9 93,1 92,5 94,9 94,8

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 29,2 29 30 32 27 29
Lutego 28,9 30 28 31 28 29
Marca 28,3 29 29 27 28 30
Kwietnia 25,0 27 25 24 25 21
Maja 21,7 21 23 19 22 20
Czerwca 20,4 23 21 18 19 19
Lipca 21,3 21 24 20 19
Sierpnia 23,0 24 22 25 23
Września 25,4 27 21 27 27
Października 25,2 24 24 25 28
Listopada 27,6 28 26 29 28
Grudnia 29,4 29 30 31 29
Średnia 25,5 26,7 25,6 24,5 25,3 25,4

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 20,2 20 20 21 20 21
Lutego 19,4 21 18 20 18 20
Marca 18,9 20 20 18 19 20
Kwietnia 16,8 19 16 16 16 17
Maja 14,2 14 14 12 13 15
Czerwca 12,8 15 13 10 11 15
Lipca 12,3 13 15 9 12
Sierpnia 12,8 14 11 15 15
Września 15,7 17 12 16 17
Października 16,3 17 15 16 18
Listopada 17,2 18 15 18 17
Grudnia 19,5 20 20 19 19
Średnia 16,5 17,9 16,5 15,2 15,8 17,2

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 7,0 3 4 5 17 8
Lutego 7,2 11 10 7 3 3
Marca 7,6 8 5 13 9 3
Kwietnia 6,9 6 10 10 3 6
Maja 13,9 18 4 19 7 15
Czerwca 10,5 13 16 10 14 10
Lipca 5,2 9 1 4 8
Sierpnia 6,5 6 13 4 4
Września 8,9 11 14 7 5
Października 10,0 15 13 10 3
Listopada 7,4 15 4 3 5
Grudnia 4,2 7 2 1 2
Średnia 7,9 9,6 9,1 9,1 6,6 5,1

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 7,7 7 6 8 9 10
Lutego 7,8 6 6 7 8 9
Marca 7,4 6 6 7 7 8
Kwietnia 7,2 7 6 7 8 7
Maja 7,4 8 6 7 7 8
Czerwca 7,6 8 7 6 7 10
Lipca 8,0 7 9 8 9
Sierpnia 8,6 7 8 10 9
Września 9,1 9 8 8 10
Października 8,2 7 7 8 8
Listopada 7,9 8 8 7 8
Grudnia 7,4 7 7 7 8
Średnia 7,9 7,0 6,8 7,3 7,8 8,6

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 117° 011° 070° 067° 090°
Lutego 051° 002° 345° 222° 118°
Marca 091° 008° 040° 301° 067°
Kwietnia 036° 062° 066° 109° 103°
Maja 008° 054° 047° 356° 016°
Czerwca 022° 039° 065° 092° 043°
Lipca 038° 018° 051° 042°
Sierpnia 054° 090° 048° 063°
Września 022° 090° 051° 089°
Października 106° 049° 094° 090°
Listopada 080° 133° 267° 095°
Grudnia 068° 332° 121° 008°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.