Mário Ribeiro Airport

SBMK · Minas Gerais, Brazylia

Klimat Mário Ribeiro Airport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Mário Ribeiro Airport (SBMK) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 88,0 74 88 85 96 74
Lutego 86,6 68 99 92 75 96
Marca 93,6 92 97 100 99 84
Kwietnia 95,5 88 96 97 98 94
Maja 98,1 98 98 99 100 95
Czerwca 98,6 98 100 100 99 98
Lipca 98,6 97 99 100 99
Sierpnia 99,5 99 100 100 100
Września 99,4 99 99 100 100
Października 96,7 98 98 96 89
Listopada 89,2 96 87 79 88
Grudnia 85,1 90 71 75 97
Średnia 93,3 85,6 96,2 94,3 92,7 91,8

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 94,3 90 96 92 99 85
Lutego 94,3 91 100 95 87 100
Marca 98,5 100 100 100 100 96
Kwietnia 99,3 98 100 99 100 98
Maja 99,4 100 100 100 100 100
Czerwca 100,0 100 100 100 100 100
Lipca 100,0 100 100 100 100
Sierpnia 100,0 100 100 100 100
Września 99,8 100 100 100 100
Października 98,9 100 99 99 97
Listopada 95,6 98 95 90 94
Grudnia 94,3 96 89 92 99
Średnia 97,6 96,1 99,0 97,4 97,0 96,7

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 31,2 30 30 30 32 30
Lutego 30,5 30 33 30 29 31
Marca 31,3 33 33 32 31 29
Kwietnia 30,5 30 32 32 30 29
Maja 29,4 30 30 29 30 28
Czerwca 28,6 28 29 29 29 28
Lipca 28,1 29 29 28 28
Sierpnia 29,7 31 30 28 29
Września 32,5 34 32 34 33
Października 32,7 34 32 32 31
Listopada 30,4 35 29 28 29
Grudnia 30,4 34 28 29 31
Średnia 30,4 30,2 31,7 30,1 29,9 29,5

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 20,4 21 20 20 20 21
Lutego 20,4 21 20 20 20 21
Marca 19,9 21 20 19 19 19
Kwietnia 19,8 20 20 19 19 24
Maja 17,5 17 16 15 17 23
Czerwca 15,8 15 14 13 14 23
Lipca 14,2 15 14 13 15
Sierpnia 15,9 17 15 15 16
Września 18,3 20 18 19 18
Października 21,0 21 21 21 22
Listopada 20,5 21 20 20 20
Grudnia 20,5 22 20 21 20
Średnia 18,7 19,2 18,7 17,5 18,0 20,0

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 7,2 14 6 8 2 19
Lutego 7,1 12 0 6 16 4
Marca 2,8 1 0 0 2 8
Kwietnia 2,0 2 3 0 2 7
Maja 0,8 0 0 1 0 2
Czerwca 0,1 0 0 0 0 1
Lipca 0,0 0 0 0 0
Sierpnia 0,4 2 0 0 0
Września 0,4 0 0 0 0
Października 3,3 2 5 3 9
Listopada 7,2 2 8 12 7
Grudnia 9,2 5 17 15 2
Średnia 3,7 5,3 1,7 3,6 4,2 5,5

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 5,5 5 5 6 6 5
Lutego 5,0 5 5 5 5 4
Marca 5,1 5 6 6 5 5
Kwietnia 5,3 5 5 6 5 5
Maja 4,9 5 5 5 4 5
Czerwca 5,2 5 5 4 5 6
Lipca 6,1 6 6 6 6
Sierpnia 6,5 6 7 8 7
Września 6,7 7 6 6 6
Października 6,4 6 7 6 5
Listopada 5,3 5 5 5 5
Grudnia 5,2 6 5 5 5
Średnia 5,6 5,1 5,4 5,6 5,4 5,1

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 036° 055° 044° 070° 035°
Lutego 056° 065° 055° 052° 043°
Marca 054° 083° 081° 072° 078°
Kwietnia 094° 077° 080° 087° 070°
Maja 087° 109° 087° 099° 076°
Czerwca 091° 089° 090° 093° 088°
Lipca 102° 081° 092° 085°
Sierpnia 085° 087° 092° 092°
Września 080° 075° 079° 085°
Października 086° 079° 074° 072°
Listopada 084° 060° 066° 071°
Grudnia 076° 051° 054° 054°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.