Tenente Jorge Henrique Möller Airport

SBES · Rio de Janeiro, Brazylia

Klimat Tenente Jorge Henrique Möller Airport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Tenente Jorge Henrique Möller Airport (SBES) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 88,4 76 79 87 97 87
Lutego 92,1 94 98 87 90 86
Marca 91,7 78 99 95 93 87
Kwietnia 92,6 92 89 92 94 94
Maja 90,5 86 88 95 93 94
Czerwca 90,9 94 94 84 89 96
Lipca 92,3 86 98 94 90
Sierpnia 84,9 69 88 87 91
Września 81,6 82 77 79 82
Października 74,2 60 86 60 70
Listopada 79,6 83 75 81 78
Grudnia 85,9 92 78 89 81
Średnia 87,2 86,1 84,7 86,6 87,0 85,5

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 95,0 92 89 91 100 95
Lutego 97,0 99 98 96 96 94
Marca 97,2 90 100 97 99 95
Kwietnia 98,3 97 98 98 98 100
Maja 97,1 96 97 100 99 98
Czerwca 98,0 100 99 96 98 100
Lipca 98,3 97 99 99 98
Sierpnia 95,1 89 97 95 99
Września 94,7 95 94 92 96
Października 94,1 90 99 88 95
Listopada 93,2 96 93 91 95
Grudnia 96,0 99 93 98 93
Średnia 96,1 95,4 95,5 96,1 95,9 96,0

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 31,4 31 30 30 32 31
Lutego 30,1 31 32 30 25 30
Marca 30,8 30 32 32 32 29
Kwietnia 28,5 29 28 29 28 28
Maja 26,9 30 26 26 27 26
Czerwca 26,3 28 26 25 25 27
Lipca 22,7 25 28 26 27
Sierpnia 23,4 26 25 26 26
Września 24,6 27 25 27 29
Października 24,4 27 17 25 27
Listopada 27,6 30 27 26 27
Grudnia 29,7 32 28 29 30
Średnia 27,4 29,7 28,4 26,7 27,3 28,0

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 22,8 23 22 23 23 23
Lutego 22,1 23 23 22 18 23
Marca 22,2 23 21 23 22 21
Kwietnia 20,4 21 20 19 20 20
Maja 18,6 21 17 18 18 18
Czerwca 17,5 18 16 16 18 18
Lipca 14,7 17 18 16 19
Sierpnia 16,0 16 17 18 18
Września 17,6 19 18 20 21
Października 18,3 21 12 20 20
Listopada 20,2 22 20 20 21
Grudnia 21,7 21 22 21 22
Średnia 19,5 21,4 19,5 18,8 19,4 20,1

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 7,5 13 12 12 1 10
Lutego 6,2 5 2 11 4 10
Marca 4,1 10 1 2 2 10
Kwietnia 4,4 4 6 3 4 4
Maja 4,5 4 7 2 4 3
Czerwca 3,2 2 2 3 6 2
Lipca 3,0 6 0 4 3
Sierpnia 8,5 15 7 8 9
Września 4,6 3 7 1 3
Października 7,6 8 2 18 6
Listopada 9,2 6 13 11 5
Grudnia 6,5 3 12 9 7
Średnia 5,8 6,4 5,8 6,0 6,0 6,4

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 9,8 7 9 10 12 7
Lutego 8,4 8 9 7 8 8
Marca 8,4 8 10 10 8 7
Kwietnia 7,6 7 7 8 8 7
Maja 7,5 8 7 8 6 7
Czerwca 7,1 8 7 7 8 7
Lipca 7,3 8 10 8 8
Sierpnia 9,0 8 10 11 9
Września 9,8 12 10 11 10
Października 9,5 9 10 9 10
Listopada 9,6 10 9 9 8
Grudnia 9,1 10 10 8 7
Średnia 8,6 7,7 8,9 8,9 8,6 8,0

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 121° 067° 068° 062° 126°
Lutego 095° 069° 092° 079° 073°
Marca 131° 075° 068° 081° 121°
Kwietnia 084° 113° 145° 207° 178°
Maja 089° 084° 082° 131° 081°
Czerwca 062° 073° 101° 088° 070°
Lipca 066° 065° 160° 068°
Sierpnia 082° 080° 072° 073°
Września 066° 102° 083° 075°
Października 086° 079° 083° 085°
Listopada 098° 113° 103° 087°
Grudnia 094° 080° 118° 094°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.