Romeu Zema Airport

SBAX · Minas Gerais, Brazylia

Klimat Romeu Zema Airport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Romeu Zema Airport (SBAX) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 73,4 76 56 64 88 73
Lutego 70,7 69 85 65 75 64
Marca 82,9 77 81 91 92 76
Kwietnia 87,6 91 72 96 97 87
Maja 93,4 95 95 93 99 94
Czerwca 98,1 100 97 99 99 96
Lipca 97,8 94 100 100 99
Sierpnia 97,0 97 98 99 92
Września 95,1 95 91 99 97
Października 88,0 92 92 85 81
Listopada 79,1 93 84 78 90
Grudnia 75,0 87 56 59 86
Średnia 85,3 83,9 85,9 86,7 89,7 85,3

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 91,4 92 81 86 98 90
Lutego 90,5 93 98 86 88 86
Marca 96,4 93 99 99 98 96
Kwietnia 98,3 99 98 100 100 99
Maja 98,2 98 97 99 99 96
Czerwca 99,6 100 98 100 99 100
Lipca 100,0 100 100 100 100
Sierpnia 99,4 99 99 100 100
Września 98,5 100 98 99 97
Października 96,5 97 97 96 92
Listopada 94,9 99 98 92 99
Grudnia 91,6 96 83 87 96
Średnia 96,0 95,5 96,0 95,6 96,5 95,4

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 25,1 29 26 27 28 28
Lutego 25,1 28 29 27 28 27
Marca 25,3 28 28 29 28 27
Kwietnia 24,6 28 27 28 27 27
Maja 22,9 28 26 24 26 24
Czerwca 22,6 26 25 25 25 25
Lipca 22,4 26 26 25 26
Sierpnia 23,4 29 26 27 26
Września 26,9 31 29 32 30
Października 29,0 30 29 28 29
Listopada 28,1 31 27 28 28
Grudnia 27,9 30 26 27 27
Średnia 24,9 27,7 28,1 26,9 27,3 27,0

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 15,1 2 19 20 19 20
Lutego 15,1 4 20 19 19 19
Marca 14,2 0 20 19 19 19
Kwietnia 14,3 8 19 18 16 18
Maja 13,4 15 16 14 15 14
Czerwca 13,0 14 14 14 14 15
Lipca 12,1 15 14 11 14
Sierpnia 13,6 17 15 15 14
Września 16,8 20 17 20 18
Października 19,4 21 19 19 20
Listopada 18,7 18 17 20 18
Grudnia 18,1 12 19 20 19
Średnia 14,6 7,1 17,4 16,7 17,0 17,1

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 8,8 7 22 12 2 8
Lutego 10,5 6 4 19 10 16
Marca 5,2 10 6 3 5 3
Kwietnia 2,8 2 5 2 2 3
Maja 2,1 0 2 3 1 5
Czerwca 0,3 0 0 1 1 0
Lipca 0,0 0 0 0 0
Sierpnia 0,6 1 1 0 1
Września 2,1 0 3 1 3
Października 6,8 6 6 9 11
Listopada 6,2 2 5 6 6
Grudnia 9,2 6 18 14 8
Średnia 4,7 4,6 5,2 5,8 4,0 5,8

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 5,4 5 6 6 6 5
Lutego 5,3 6 5 5 5 5
Marca 5,3 5 6 6 5 5
Kwietnia 5,5 5 6 5 6 6
Maja 5,2 5 5 6 5 5
Czerwca 5,6 6 5 5 5 6
Lipca 6,4 7 6 6 6
Sierpnia 6,7 6 7 7 7
Września 6,5 6 6 6 6
Października 6,1 6 6 6 7
Listopada 5,7 6 7 5 6
Grudnia 5,6 6 6 5 5
Średnia 5,7 5,3 5,7 5,9 5,6 5,8

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 357° 009° 036° 052° 349°
Lutego 042° 043° 022° 028° 004°
Marca 045° 090° 060° 038° 078°
Kwietnia 071° 071° 065° 082° 063°
Maja 046° 091° 045° 026° 053°
Czerwca 061° 090° 073° 067° 066°
Lipca 101° 069° 078° 061°
Sierpnia 070° 083° 081° 078°
Września 073° 058° 061° 078°
Października 013° 061° 059° 068°
Listopada 036° 080° 038° 065°
Grudnia 053° 042° 060° 051°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.