St. Paul Island Airport

PASN · Stany Zjednoczone

Statystyki St. Paul Island Airport 2019-2023

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla St. Paul Island Airport (PASN) między 2023 a 2023.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 41,2 22 38 50 46
Lutego 34,3 28 17 36 57
Marca 45,7 30 31 47 61
Kwietnia 33,8 28 26 35 44
Maja 26,9 23 21 31 31 27
Czerwca 23,9 19 30 14 33 20
Lipca 10,4 5 15 14 6 23
Sierpnia 20,2 18 8 27 33 17
Września 39,9 45 32 57 49
Października 52,0 34 51 62 51
Listopada 45,9 35 72 43
Grudnia 50,5 46 29 64
Średnia 32,2 23,3 26,6 34,9 31,2 38,7

2 512. najlepsze warunki VFR z Stany Zjednoczone

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minima VFR dla pułapu i widzialności:
  • Widoczność: 5 mi albo więcej
  • Sufit: 3.000 ft albo więcej
Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 73,6 62 67 85 80
Lutego 61,0 50 39 64 82
Marca 72,7 61 53 73 83
Kwietnia 64,7 61 54 61 78
Maja 55,5 49 41 48 60 67
Czerwca 44,7 30 49 30 52 58
Lipca 28,5 14 34 30 33 53
Sierpnia 46,8 39 36 64 71 46
Września 71,3 78 62 78 81
Października 81,1 85 76 83 75
Listopada 78,1 64 91 75
Grudnia 74,7 67 57 81
Średnia 58,6 48,3 50,6 57,0 57,9 69,2

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minima MVFR dla pułapu i widzialności:
  • Widoczność: 3⅛ mi albo więcej
  • Sufit: 1.000 ft albo więcej
Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia -1,3 -1 -3 -2 1
Lutego 0,5 0 -1 0 3
Marca 0,9 1 -1 1 2
Kwietnia 2,8 2 1 4 3
Maja 5,8 4 5 6 7 7
Czerwca 9,3 8 9 9 10 10
Lipca 11,2 11 11 11 13 12
Sierpnia 11,6 12 11 12 13 12
Września 10,6 10 10 10 12
Października 6,6 7 6 6 6
Listopada 3,7 4 0 5
Grudnia 1,7 4 3 2
Średnia 5,7 5,5 4,6 7,1 5,1 6,3

2 467. najwyższa temperatura Stany Zjednoczone

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Temperatura maksymalna jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia -5,5 -4 -7 -5 -3
Lutego -4,7 -4 -5 -4 0
Marca -4,6 -3 -6 -3 -2
Kwietnia -2,6 -3 -3 0 -1
Maja 1,3 0 0 2 3 2
Czerwca 4,6 3 4 5 5 6
Lipca 7,3 8 6 7 9 8
Sierpnia 8,0 9 7 9 11 7
Września 6,4 6 6 6 8
Października 2,9 4 2 2 2
Listopada 0,3 1 -3 1
Grudnia -3,9 0 -1 -3
Średnia 1,7 1,4 0,4 3,4 1,0 2,1

319. najniższa temperatura Stany Zjednoczone

Średnia najniższa temperatura na dzień

Temperatura minimalna jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 30,2 39 27 17 27
Lutego 32,0 41 27 25 34
Marca 24,4 34 8 16 34
Kwietnia 24,7 42 22 0 26
Maja 15,0 20 3 7 0 22
Czerwca 11,6 13 14 12 0 20
Lipca 16,7 13 15 16 7 28
Sierpnia 16,5 15 12 16 17 28
Września 20,0 15 26 16 16
Października 27,0 14 26 27 23
Listopada 30,6 28 23 24
Grudnia 28,1 17 16 24
Średnia 20,0 22,6 17,4 16,5 7,2 25,0

Opady podczas okresu dziennego

Procent obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 16,3 16 18 17 17
Lutego 16,9 17 14 16 20
Marca 15,6 16 16 13 16
Kwietnia 13,4 13 13 14 14
Maja 12,7 14 11 13 11 13
Czerwca 10,3 9 11 11 10 9
Lipca 10,2 10 11 9 9 10
Sierpnia 11,7 12 13 11 7 10
Września 13,2 13 15 12 14
Października 15,6 14 16 18 14
Listopada 15,6 17 14 15
Grudnia 16,0 19 17 15
Średnia 13,1 13,0 13,9 12,4 12,1 13,3

2 467. największa prędkość wiatru z Stany Zjednoczone

Średnia prędkość wiatru

Bez uwzględnienia porywów wiatru. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 067° 052° 076° 084°
Lutego 079° 076° 071° 183°
Marca 291° 019° 152° 169°
Kwietnia 053° 084° 118° 051°
Maja 336° 348° 059° 085° 011°
Czerwca 047° 089° 003° 002° 037°
Lipca 223° 258° 208° 188° 212°
Sierpnia 199° 274° 211° 071° 165°
Września 245° 269° 291° 234°
Października 085° 295° 286° 238°
Listopada 067° 016° 010°
Grudnia 165° 231° 347°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony przez prędkość wiatru. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.