Épinal-Mirecourt Airport

LFSG · Vosges, Grand Est, Francja

Klimat Épinal-Mirecourt Airport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Épinal-Mirecourt Airport (LFSG) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 39,7 51 31 40 42 49
Lutego 59,8 50 64 64 54 71
Marca 74,6 76 82 88 84 69
Kwietnia 85,9 84 75 79 93 98
Maja 86,4 81 87 96 85 91
Czerwca 90,8 98 94 80 90
Lipca 92,7 91 99 80 94
Sierpnia 88,3 89 95 82 97
Września 76,3 94 86 86 83
Października 70,7 83 69 74 68
Listopada 51,2 56 62 27 68
Grudnia 34,3 29 28 29 41
Średnia 74,6 71,0 77,5 80,4 71,9 80,0

45. najlepsze warunki VFR z Francja

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 68,9 80 78 63 68 71
Lutego 83,6 83 86 88 73 93
Marca 92,0 92 98 97 96 85
Kwietnia 96,7 99 96 95 97 100
Maja 95,6 94 97 100 99 96
Czerwca 96,5 99 98 93 98
Lipca 98,2 100 100 92 100
Sierpnia 93,8 96 98 96 100
Września 83,1 98 96 94 96
Października 85,9 98 80 84 90
Listopada 77,4 89 79 64 85
Grudnia 71,4 77 59 60 77
Średnia 89,0 90,7 93,9 91,0 87,3 92,4

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 4,6 5 6 4 4 7
Lutego 8,3 10 8 9 9 10
Marca 11,6 13 11 14 11 11
Kwietnia 14,9 15 13 14 13 19
Maja 18,8 19 19 22 15 19
Czerwca 24,2 27 25 24 22
Lipca 25,9 25 28 23 26
Sierpnia 25,4 24 28 22 27
Września 21,4 25 19 22 22
Października 16,2 19 18 15 13
Listopada 9,0 9 10 7 11
Grudnia 5,9 7 2 6 7
Średnia 15,1 12,2 16,1 16,4 14,0 16,1

100. najwyższa temperatura Francja

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia -1,7 -1 2 -1 -1 1
Lutego 1,0 5 0 2 1 3
Marca 2,1 5 3 1 0 2
Kwietnia 3,8 6 4 3 2 5
Maja 8,0 10 8 9 6 7
Czerwca 12,3 12 12 13 11
Lipca 13,4 13 13 13 13
Sierpnia 13,8 14 15 13 15
Września 9,6 12 10 10 10
Października 7,4 8 9 5 8
Listopada 2,9 5 5 1 3
Grudnia 1,4 3 -3 2 2
Średnia 6,0 4,7 7,0 6,5 5,4 6,6

5. najniższa temperatura Francja

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 16,9 21 18 9 27 9
Lutego 11,4 17 4 13 11 19
Marca 12,5 12 12 5 9 14
Kwietnia 8,6 12 11 15 7 1
Maja 7,2 13 3 2 14 5
Czerwca 4,1 0 6 8 7
Lipca 3,1 5 0 9 1
Sierpnia 3,1 6 2 3 1
Września 4,2 1 8 3 9
Października 10,1 11 10 8 15
Listopada 13,5 24 10 14 3
Grudnia 18,8 23 7 19 22
Średnia 9,0 14,4 8,5 6,4 10,0 7,8

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 9,0 9 11 8 9 9
Lutego 9,5 9 8 11 9 14
Marca 9,1 8 11 7 8 10
Kwietnia 7,9 9 9 8 8 7
Maja 7,3 7 8 6 10 8
Czerwca 6,2 6 6 6 7
Lipca 6,8 8 7 7 7
Sierpnia 6,6 7 7 7 7
Września 6,5 6 6 6 6
Października 8,2 8 8 8 10
Listopada 8,2 11 8 7 7
Grudnia 9,0 10 6 9 9
Średnia 7,7 8,2 8,4 7,2 7,6 8,1

100. największa prędkość wiatru z Francja

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 216° 215° 228° 222° 207°
Lutego 203° 335° 221° 180° 221°
Marca 225° 223° 055° 254° 345°
Kwietnia 229° 291° 360° 359° 030°
Maja 239° 015° 291° 226° 024°
Czerwca 016° 256° 253° 258°
Lipca 234° 335° 249° 269°
Sierpnia 246° 023° 258° 234°
Września 204° 231° 147° 244°
Października 209° 198° 196° 206°
Listopada 216° 199° 236° 193°
Grudnia 215° 029° 207° 199°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.