Hawksview Airstrip

GB-0764 · Anglia, Wielka Brytania

Klimat Hawksview Airstrip 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Manchester Airport (EGCC) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 51,1 61 63 58 40 48
Lutego 62,0 61 59 58 66 66
Marca 66,0 63 63 81 49 82
Kwietnia 78,2 74 71 90 89 91
Maja 77,5 66 80 79 69 86
Czerwca 75,0 81 90 80 65
Lipca 71,0 75 69 69 56
Sierpnia 74,4 76 89 56 67
Września 75,3 85 83 58 75
Października 66,5 68 82 66 48
Listopada 64,5 70 74 53 54
Grudnia 53,3 56 54 41 50
Średnia 69,0 65,8 72,0 77,9 62,5 68,8

50. najlepsze warunki VFR z Wielka Brytania

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 84,3 95 91 89 73 85
Lutego 94,2 93 98 97 96 96
Marca 94,3 97 98 96 80 98
Kwietnia 96,0 98 96 97 97 99
Maja 96,4 91 98 98 95 99
Czerwca 95,7 98 98 96 93
Lipca 93,3 95 92 93 91
Sierpnia 95,6 97 98 88 95
Września 94,0 96 97 91 93
Października 92,2 91 93 96 85
Listopada 92,6 96 90 87 89
Grudnia 87,1 96 82 81 84
Średnia 93,5 94,5 96,0 95,0 90,0 93,7

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 7,1 8 8 8 5 9
Lutego 8,8 10 10 9 8 9
Marca 10,4 11 10 12 11 11
Kwietnia 13,0 13 12 13 11 15
Maja 16,7 18 17 16 14 18
Czerwca 19,8 22 19 20 19
Lipca 20,5 19 22 22 18
Sierpnia 20,0 19 23 19 21
Września 17,9 20 18 19 18
Października 14,0 15 15 15 13
Listopada 10,1 9 11 10 11
Grudnia 7,6 9 4 8 7
Średnia 13,5 11,7 14,1 14,5 13,4 13,9

58. najwyższa temperatura Wielka Brytania

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 2,1 2 2 2 1 4
Lutego 3,1 4 4 4 3 3
Marca 3,7 5 4 4 4 3
Kwietnia 4,6 6 5 4 2 5
Maja 8,0 11 8 9 6 7
Czerwca 11,0 12 10 11 11
Lipca 13,0 12 13 14 12
Sierpnia 12,4 12 13 13 13
Września 10,3 12 9 12 9
Października 8,1 8 9 10 8
Listopada 4,9 4 6 5 7
Grudnia 3,0 5 -1 4 3
Średnia 6,8 5,4 7,3 7,1 7,0 6,9

39. najniższa temperatura Wielka Brytania

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 18,7 19 21 9 24 14
Lutego 19,4 22 5 33 16 25
Marca 16,7 16 23 12 14 9
Kwietnia 11,2 20 14 9 7 4
Maja 9,8 17 7 11 20 1
Czerwca 11,1 7 6 1 18
Lipca 14,7 23 12 12 19
Sierpnia 12,3 16 4 18 15
Września 14,5 18 12 11 9
Października 18,4 20 18 16 33
Listopada 17,4 21 21 11 21
Grudnia 23,4 32 16 23 27
Średnia 14,9 18,4 16,1 12,3 13,9 14,0

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 7,3 7 8 7 7 8
Lutego 8,8 8 8 12 7 12
Marca 8,2 8 8 6 8 9
Kwietnia 7,2 8 7 7 6 6
Maja 6,6 6 6 7 7 8
Czerwca 6,6 6 6 6 7
Lipca 6,7 8 7 5 8
Sierpnia 6,8 7 6 7 7
Września 6,5 6 6 5 7
Października 7,1 6 7 7 8
Listopada 6,8 8 6 6 7
Grudnia 6,7 9 4 7 6
Średnia 7,0 7,2 6,8 6,8 6,3 7,6

58. największa prędkość wiatru z Wielka Brytania

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 224° 241° 255° 243° 216°
Lutego 231° 264° 247° 146° 241°
Marca 195° 229° 124° 253° 235°
Kwietnia 249° 197° 314° 332° 082°
Maja 274° 324° 244° 246° 276°
Czerwca 109° 240° 291° 255°
Lipca 244° 267° 286° 259°
Sierpnia 250° 258° 256° 248°
Września 201° 294° 260° 258°
Października 201° 210° 227° 275°
Listopada 252° 203° 256° 217°
Grudnia 234° 118° 230° 194°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.