Geilenkirchen Air Base

ETNG · North Rhine-Westphalia, Niemcy

Klimat Geilenkirchen Air Base 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Geilenkirchen Air Base (ETNG) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 48,0 57 33 38 42 47
Lutego 66,2 49 59 60 78 72
Marca 74,9 72 65 88 77 76
Kwietnia 84,3 77 83 79 82 99
Maja 80,6 66 75 91 84 98
Czerwca 84,6 74 90 93 79 87
Lipca 86,3 78 89 81 82
Sierpnia 85,9 76 90 74 97
Września 86,3 89 89 85 87
Października 79,7 80 88 78 80
Listopada 64,5 52 80 46 84
Grudnia 53,1 36 55 58 65
Średnia 77,0 67,8 70,2 81,5 74,5 83,1

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 78,3 81 73 69 70 83
Lutego 87,9 78 88 89 90 92
Marca 90,4 93 83 96 88 94
Kwietnia 96,1 97 94 95 95 100
Maja 92,3 82 92 96 98 100
Czerwca 94,5 90 95 97 93 97
Lipca 95,8 92 99 90 96
Sierpnia 94,5 92 97 89 98
Września 95,4 96 94 98 97
Października 95,1 93 94 95 98
Listopada 84,8 80 90 73 96
Grudnia 78,9 74 66 83 87
Średnia 91,5 88,0 88,4 92,6 89,8 95,5

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 5,9 6 6 6 5 9
Lutego 8,7 11 9 10 9 9
Marca 11,6 13 11 13 11 10
Kwietnia 14,6 15 13 13 12 18
Maja 19,1 20 18 21 16 19
Czerwca 23,5 21 26 23 24 23
Lipca 24,3 22 26 22 23
Sierpnia 24,1 22 27 20 26
Września 20,6 24 19 21 21
Października 16,0 17 17 15 14
Listopada 10,0 10 11 9 13
Grudnia 7,1 8 4 7 8
Średnia 15,5 14,5 15,5 16,2 14,6 16,2

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 1,5 1 3 1 2 4
Lutego 2,7 6 2 4 3 4
Marca 3,8 6 5 2 4 4
Kwietnia 5,1 8 4 5 2 6
Maja 9,6 12 10 11 9 7
Czerwca 13,6 12 15 12 14 13
Lipca 14,2 15 14 15 13
Sierpnia 14,7 14 16 14 16
Września 11,6 14 10 12 11
Października 9,7 11 11 8 9
Listopada 5,0 6 8 2 7
Grudnia 3,0 4 -1 3 4
Średnia 7,9 7,5 8,5 7,8 7,4 8,3

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 30,4 28 36 24 39 27
Lutego 25,4 24 14 39 26 34
Marca 23,0 14 40 6 21 24
Kwietnia 18,0 26 22 20 18 5
Maja 18,8 26 15 14 36 1
Czerwca 11,9 15 6 12 14 15
Lipca 13,9 25 6 26 20
Sierpnia 15,3 16 7 26 8
Września 17,2 6 22 8 16
Października 22,4 24 13 26 33
Listopada 26,8 41 18 29 14
Grudnia 31,9 41 15 16 32
Średnia 19,8 21,0 22,5 15,3 23,3 17,4

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 8,4 9 8 7 9 8
Lutego 9,4 9 8 12 7 12
Marca 8,8 9 8 7 8 10
Kwietnia 8,1 9 9 8 7 8
Maja 6,6 6 6 7 9 6
Czerwca 6,5 6 6 6 5 7
Lipca 6,7 8 6 6 7
Sierpnia 6,3 7 6 6 7
Września 6,4 6 6 5 6
Października 7,5 8 6 8 8
Listopada 6,7 9 6 5 6
Grudnia 7,3 9 5 6 6
Średnia 7,3 7,7 7,5 6,9 6,7 7,3

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 248° 242° 252° 248° 227°
Lutego 232° 254° 242° 199° 241°
Marca 233° 238° 073° 260° 238°
Kwietnia 249° 010° 338° 298° 069°
Maja 249° 358° 260° 249° 019°
Czerwca 265° 351° 281° 320° 246°
Lipca 250° 295° 261° 263°
Sierpnia 258° 352° 271° 225°
Września 183° 245° 232° 236°
Października 209° 209° 236° 219°
Listopada 237° 216° 245° 222°
Grudnia 242° 237° 227° 198°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.