Leeuwarden Air Base

EHLW · Friesland, Holandia

Klimat Leeuwarden Air Base 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Leeuwarden Air Base (EHLW) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 39,6 41 33 37 54 30
Lutego 45,2 26 38 48 55 52
Marca 54,1 44 47 67 44 69
Kwietnia 68,3 53 64 73 86
Maja 68,8 57 68 57 84
Czerwca 68,8 70 72 60 74
Lipca 68,8 59 69 59 68
Sierpnia 73,1 60 79 60 83
Września 71,0 68 78 61 70
Października 59,0 41 64 63 62
Listopada 49,6 50 41 46 57
Grudnia 37,7 29 36 32 32
Średnia 59,6 36,7 51,7 62,8 56,7 67,6

26. najlepsze warunki VFR z Holandia

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 74,5 82 74 76 83 58
Lutego 76,5 64 73 85 74 88
Marca 82,2 72 75 84 88 96
Kwietnia 90,8 81 91 98 97
Maja 91,6 86 91 93 98
Czerwca 90,6 91 95 79 90
Lipca 91,7 88 92 86 89
Sierpnia 94,8 93 96 94 98
Września 90,5 93 93 94 85
Października 85,0 78 84 85 88
Listopada 75,5 82 70 69 77
Grudnia 64,3 61 67 54 63
Średnia 84,7 71,8 82,4 86,9 84,9 87,8

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 6,1 6 7 7 5 8
Lutego 7,3 9 8 9 6 8
Marca 9,5 11 9 11 9 9
Kwietnia 12,6 12 12 10 14
Maja 16,4 16 17 14 16
Czerwca 20,4 22 20 21 21
Lipca 21,3 21 21 22 19
Sierpnia 21,8 21 24 20 24
Września 18,9 22 19 20 19
Października 14,8 15 16 15 14
Listopada 9,8 10 11 10 11
Grudnia 6,9 8 4 7 7
Średnia 13,2 8,6 14,2 14,5 13,0 14,2

13. najwyższa temperatura Holandia

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 1,8 2 3 3 0 4
Lutego 2,0 5 2 3 0 4
Marca 2,8 5 3 2 2 3
Kwietnia 4,1 4 4 2 4
Maja 7,7 8 8 7 6
Czerwca 11,9 12 11 12 13
Lipca 13,4 14 13 15 12
Sierpnia 13,8 13 14 14 15
Września 11,2 13 11 12 11
Października 9,2 10 10 9 9
Listopada 4,8 5 5 6 5
Grudnia 2,7 4 -1 2 3
Średnia 6,7 3,8 7,6 7,2 6,7 7,3

9. najniższa temperatura Holandia

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 18,7 22 25 13 17 20
Lutego 20,4 26 12 35 15 32
Marca 15,5 14 28 13 11 7
Kwietnia 10,5 16 17 12 4
Maja 8,9 10 15 18 3
Czerwca 10,2 8 17 6 12
Lipca 12,8 27 12 8 16
Sierpnia 11,3 15 8 14 11
Września 15,5 16 29 6 9
Października 19,8 32 15 17 19
Listopada 24,6 50 22 13 10
Grudnia 21,5 25 22 19 23
Średnia 14,7 20,1 21,3 17,4 12,2 12,6

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 11,6 12 13 12 10 12
Lutego 12,3 12 11 17 10 16
Marca 11,6 11 13 9 12 13
Kwietnia 10,8 11 13 11 10
Maja 9,5 9 10 10 10
Czerwca 8,9 9 9 8 9
Lipca 9,2 11 9 8 9
Sierpnia 8,8 9 8 10 9
Września 8,5 8 8 8 8
Października 10,5 11 10 10 11
Listopada 9,9 12 10 9 10
Grudnia 10,3 12 8 10 9
Średnia 10,1 11,6 10,6 10,0 9,5 10,3

13. największa prędkość wiatru z Holandia

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 242° 231° 262° 234° 224°
Lutego 221° 270° 243° 137° 233°
Marca 231° 237° 079° 264° 221°
Kwietnia 007° 303° 348° 036°
Maja 013° 272° 261° 328°
Czerwca 352° 270° 347° 274°
Lipca 244° 286° 295° 257°
Sierpnia 264° 347° 291° 240°
Września 200° 288° 237° 228°
Października 223° 210° 211° 200°
Listopada 215° 184° 238° 206°
Grudnia 244° 160° 210° 179°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.