Lelystad Airport

EHLE · Flevoland, Holandia

Klimat Lelystad Airport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Lelystad Airport (EHLE) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 41,8 56 38 32 49 34
Lutego 50,6 39 45 59 59 51
Marca 65,3 61 51 85 59 72
Kwietnia 76,6 69 76 71 90
Maja 80,7 75 86 73 89
Czerwca 81,8 85 88 73 81
Lipca 74,1 78 84 63 72
Sierpnia 79,4 76 90 70 82
Września 73,9 76 85 68 67
Października 67,4 61 76 70 63
Listopada 55,6 52 60 48 61
Grudnia 38,8 36 38 32 31
Średnia 64,1 52,7 65,5 76,4 63,5 69,9

11. najlepsze warunki VFR z Holandia

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 80,9 91 83 80 82 70
Lutego 85,3 80 84 91 77 95
Marca 90,1 87 85 93 91 94
Kwietnia 94,1 87 96 97 97
Maja 95,6 94 96 95 98
Czerwca 96,0 97 99 91 96
Lipca 92,7 95 97 89 90
Sierpnia 94,9 93 99 94 94
Września 91,5 94 96 89 88
Października 90,0 86 92 89 94
Listopada 82,9 85 87 77 82
Grudnia 72,6 75 76 61 71
Średnia 88,2 85,8 89,5 93,6 87,9 90,6

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 6,9 6 8 7 5 8
Lutego 8,9 10 9 10 7 9
Marca 10,8 12 10 13 10 10
Kwietnia 13,1 13 13 10 17
Maja 17,1 18 18 15 18
Czerwca 22,3 24 21 22 22
Lipca 21,6 22 23 22 21
Sierpnia 22,9 22 25 20 25
Września 20,4 23 19 20 20
Października 15,3 16 17 15 14
Listopada 10,2 10 11 10 12
Grudnia 7,1 8 4 7 8
Średnia 12,7 9,4 15,0 15,4 13,6 15,1

10. najwyższa temperatura Holandia

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 2,4 1 3 3 1 4
Lutego 3,1 5 2 4 0 4
Marca 2,9 5 4 1 3 3
Kwietnia 3,4 4 4 2 4
Maja 7,5 8 9 7 7
Czerwca 12,3 13 11 13 13
Lipca 12,9 14 13 14 12
Sierpnia 13,6 13 14 13 15
Września 11,0 12 10 12 10
Października 8,5 10 9 8 8
Listopada 4,7 5 6 5 5
Grudnia 2,7 4 -1 3 3
Średnia 5,9 3,8 7,6 6,9 6,5 7,4

7. najniższa temperatura Holandia

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 18,3 22 22 15 17 16
Lutego 19,1 21 11 20 12 31
Marca 14,5 19 27 5 11 11
Kwietnia 12,7 19 13 17 3
Maja 12,1 9 10 26 5
Czerwca 8,4 4 9 7 14
Lipca 13,4 18 7 11 18
Sierpnia 12,9 21 4 14 13
Września 12,5 10 21 8 12
Października 20,8 21 13 21 29
Listopada 18,1 39 12 12 14
Grudnia 16,9 21 11 16 26
Średnia 14,6 20,1 17,2 10,8 14,1 14,7

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 10,6 11 12 10 10 11
Lutego 12,4 11 10 16 10 16
Marca 10,5 10 11 8 11 13
Kwietnia 9,9 10 11 10 9
Maja 9,1 9 9 10 9
Czerwca 8,1 9 8 7 9
Lipca 8,7 10 8 8 9
Sierpnia 8,4 9 8 9 8
Września 7,3 7 7 7 8
Października 9,6 10 9 10 10
Listopada 9,5 12 10 8 9
Grudnia 9,6 12 7 9 9
Średnia 9,5 10,5 9,7 8,9 8,9 9,8

10. największa prędkość wiatru z Holandia

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 229° 228° 252° 234° 216°
Lutego 215° 265° 237° 145° 230°
Marca 200° 234° 085° 266° 218°
Kwietnia 027° 020° 343° 049°
Maja 016° 279° 249° 332°
Czerwca 011° 288° 340° 258°
Lipca 241° 292° 283° 258°
Sierpnia 258° 003° 281° 238°
Września 178° 266° 214° 225°
Października 207° 207° 204° 196°
Listopada 213° 184° 230° 200°
Grudnia 231° 150° 204° 188°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.