K14-FA-1C

EHKV · North Holland, Holandia

Klimat K14-FA-1C 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla K14-FA-1C (EHKV) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 55,2 57 50 59 58 41
Lutego 58,9 64 54 77 57 53
Marca 64,1 62 55 69 55 76
Kwietnia 76,0 68 82 78 88
Maja 72,8 59 88 65 92
Czerwca 72,9 76 84 69 74
Lipca 81,9 86 88 68 82
Sierpnia 82,4 83 89 69 83
Września 76,7 81 91 66 76
Października 68,1 60 79 70 73
Listopada 61,1 61 64 54 59
Grudnia 54,5 65 73 43 52
Średnia 69,8 61,3 68,4 80,6 64,3 74,0

4. najlepsze warunki VFR z Holandia

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 87,7 89 94 88 91 79
Lutego 84,1 79 84 95 75 89
Marca 86,4 89 82 84 86 95
Kwietnia 89,6 82 97 98 96
Maja 85,4 75 96 84 98
Czerwca 88,5 98 96 85 85
Lipca 93,9 93 97 88 96
Sierpnia 96,6 98 96 97 96
Września 94,4 97 98 97 89
Października 93,8 96 95 97 96
Listopada 90,5 97 92 90 91
Grudnia 85,3 87 94 79 85
Średnia 89,6 86,0 90,0 94,3 89,2 92,1

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 8,0 8 9 8 7 9
Lutego 7,6 9 8 8 7 9
Marca 8,2 10 8 9 8 9
Kwietnia 9,5 9 10 8 10
Maja 12,1 12 13 11 12
Czerwca 15,6 16 16 15 15
Lipca 17,8 18 19 17 17
Sierpnia 18,9 18 20 18 20
Września 17,7 20 18 18 18
Października 15,3 16 17 16 14
Listopada 11,8 12 13 12 13
Grudnia 9,4 10 8 9 10
Średnia 12,2 8,7 12,9 13,3 12,1 12,9

20. najwyższa temperatura Holandia

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 5,5 5 7 6 5 7
Lutego 5,3 7 6 6 4 6
Marca 5,9 7 6 7 5 6
Kwietnia 7,0 7 8 5 8
Maja 9,8 10 11 9 10
Czerwca 13,1 14 13 13 13
Lipca 15,4 15 16 15 15
Sierpnia 16,7 16 18 16 18
Września 15,5 17 16 16 15
Października 12,9 13 15 13 12
Listopada 9,5 9 11 10 10
Grudnia 6,9 7 6 7 8
Średnia 9,8 6,3 10,5 10,9 9,9 10,6

24. najniższa temperatura Holandia

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 8,7 7 10 12 11 7
Lutego 12,8 15 3 22 23 19
Marca 9,3 10 13 6 22 3
Kwietnia 7,8 9 4 22 2
Maja 10,0 7 12 28 4
Czerwca 8,1 7 9 15 8
Lipca 7,5 16 6 15 7
Sierpnia 7,6 11 3 22 4
Września 9,4 7 14 11 6
Października 13,7 15 4 31 17
Listopada 13,4 19 17 25 4
Grudnia 13,9 15 14 19 15
Średnia 9,8 10,4 10,7 9,2 20,2 7,4

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 21,8 24 24 21 22 23
Lutego 22,6 21 19 29 21 29
Marca 19,4 18 21 15 19 21
Kwietnia 17,1 17 19 16 16
Maja 15,2 14 15 16 14
Czerwca 15,2 16 14 14 16
Lipca 14,8 18 15 13 16
Sierpnia 15,1 15 13 16 16
Września 16,5 15 16 15 17
Października 21,0 21 20 22 22
Listopada 19,7 24 23 19 21
Grudnia 21,7 25 17 20 20
Średnia 18,0 20,9 18,1 17,2 17,1 18,5

20. największa prędkość wiatru z Holandia

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 269° 257° 276° 280° 329°
Lutego 242° 281° 251° 168° 314°
Marca 202° 237° 113° 261° 356°
Kwietnia 084° 032° 003° 024°
Maja 033° 247° 252° 006°
Czerwca 059° 239° 033° 359°
Lipca 239° 263° 253° 318°
Sierpnia 255° 062° 306° 036°
Września 201° 329° 235° 335°
Października 229° 227° 233° 228°
Listopada 253° 213° 300° 231°
Grudnia 251° 107° 241° 212°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.