Region of Waterloo International Airport

CYKF · Ontario, Kanada

Klimat Region of Waterloo International Airport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Region of Waterloo International Airport (CYKF) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 39,3 20 19 52 44 49
Lutego 58,7 70 44 55 64 63
Marca 60,4 53 50 50 81 55
Kwietnia 67,2 55 66 63 75 82
Maja 79,1 79 80 75 87 82
Czerwca 84,1 71 89 88 92
Lipca 85,3 78 88 79 92
Sierpnia 84,4 70 83 85 88
Września 80,6 78 74 83 79
Października 67,9 61 74 53 76
Listopada 62,9 64 51 73 73
Grudnia 41,2 22 40 50 38
Średnia 68,7 55,0 59,4 67,1 73,3 74,5

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 mi lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 71,5 58 62 78 81 82
Lutego 82,8 91 82 77 87 82
Marca 80,7 82 73 69 93 80
Kwietnia 87,4 78 86 91 91 94
Maja 90,4 89 92 91 94 91
Czerwca 93,3 83 96 95 98
Lipca 92,6 86 95 90 96
Sierpnia 93,7 86 95 94 95
Września 92,9 94 89 93 91
Października 87,7 91 86 77 96
Listopada 85,8 88 77 89 89
Grudnia 73,6 55 76 80 78
Średnia 86,5 79,2 81,4 85,2 89,2 90,0

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 3⅛ mi lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia -2,5 -1 1 -4 -1 1
Lutego 0,4 4 2 -1 -3 -1
Marca 5,0 8 3 5 9 7
Kwietnia 11,7 13 14 11 13 10
Maja 19,3 21 19 20 19 17
Czerwca 24,4 24 25 26 25
Lipca 26,9 26 27 25 29
Sierpnia 25,6 24 27 28 26
Września 22,2 22 23 22 21
Października 14,9 15 15 17 13
Listopada 6,5 7 9 7 10
Grudnia 1,7 5 1 4 2
Średnia 12,6 8,9 13,4 13,6 13,7 13,3

58. najwyższa temperatura Kanada

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia -8,1 -6 -4 -14 -6 -5
Lutego -8,2 -5 -6 -11 -11 -8
Marca -4,0 -2 -4 -5 -3 -2
Kwietnia 1,4 3 3 1 2 0
Maja 7,0 9 5 8 5 6
Czerwca 12,3 12 11 15 12
Lipca 14,8 15 14 14 16
Sierpnia 14,1 13 14 16 14
Września 10,7 11 11 11 9
Października 5,5 7 3 9 4
Listopada -2,8 -2 0 -1 1
Grudnia -5,8 0 -4 -3 -4
Średnia 2,9 -1,9 4,1 2,6 3,9 3,6

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 35,0 52 47 33 21 20
Lutego 30,7 22 40 43 29 24
Marca 25,8 32 40 38 10 12
Kwietnia 20,7 29 29 25 13 15
Maja 12,5 18 21 11 7 12
Czerwca 6,3 14 7 5 2
Lipca 5,5 12 5 8 3
Sierpnia 4,8 10 6 4 4
Września 5,2 4 11 6 4
Października 13,3 20 15 12 13
Listopada 22,4 27 36 21 13
Grudnia 28,2 33 45 15 29
Średnia 17,1 30,6 24,4 21,8 11,6 11,2

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 9,8 11 9 10 9 9
Lutego 11,0 11 12 12 10 10
Marca 10,9 11 11 12 11 10
Kwietnia 10,7 11 10 11 10 11
Maja 8,4 8 7 9 8 10
Czerwca 8,0 7 8 9 8
Lipca 7,2 7 8 7 7
Sierpnia 7,5 7 8 7 8
Września 7,8 7 8 9 9
Października 9,1 9 9 8 9
Listopada 10,0 11 10 9 10
Grudnia 9,7 8 11 11 11
Średnia 9,2 10,1 8,6 9,5 8,7 9,2

58. największa prędkość wiatru z Kanada

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 237° 292° 259° 291° 257°
Lutego 265° 256° 257° 271° 260°
Marca 264° 301° 266° 260° 245°
Kwietnia 269° 244° 254° 280° 284°
Maja 220° 335° 173° 291° 315°
Czerwca 032° 271° 237° 263°
Lipca 265° 262° 300° 271°
Sierpnia 282° 246° 235° 257°
Września 189° 266° 258° 227°
Października 263° 225° 137° 242°
Listopada 253° 251° 242° 239°
Grudnia 233° 234° 231° 259°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.