Rosenort Airport

CKJ2 · Manitoba, Kanada

Klimat Rosenort Airport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Winnipeg / James Armstrong Richardson International Airport (CYWG) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 58,3 45 51 62 67 47
Lutego 76,5 48 82 65 81 84
Marca 80,9 69 88 76 86 84
Kwietnia 80,0 82 76 57 82 90
Maja 85,5 90 71 85 88
Czerwca 89,3 93 88 95 82
Lipca 91,5 92 91 83 95
Sierpnia 88,1 78 91 78 90
Września 84,6 77 85 98 95
Października 69,1 65 72 65 85
Listopada 66,0 68 64 79 71
Grudnia 67,3 63 42 75 72
Średnia 77,9 61,6 78,2 74,3 81,7 83,4

99. najlepsze warunki VFR z Kanada

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 mi lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 75,8 66 64 82 83 67
Lutego 86,2 67 89 77 89 93
Marca 91,7 85 95 85 95 93
Kwietnia 91,0 94 88 74 92 96
Maja 94,9 99 84 94 99
Czerwca 97,2 97 95 99 96
Lipca 97,0 99 97 90 100
Sierpnia 95,2 91 97 91 95
Września 93,2 91 90 99 100
Października 87,6 86 85 85 92
Listopada 89,7 90 91 89 92
Grudnia 81,9 71 67 83 90
Średnia 89,9 78,9 89,2 86,7 91,1 93,4

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 3⅛ mi lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia -10,5 -9 -10 -13 -6 -8
Lutego -10,8 -2 -8 -13 -13 -7
Marca -1,5 -1 -5 -3 7 1
Kwietnia 8,8 13 6 4 11 8
Maja 19,5 23 17 19 18
Czerwca 25,7 28 24 28 26
Lipca 26,9 25 26 30 27
Sierpnia 26,1 25 26 26 27
Września 20,3 23 21 23 20
Października 10,2 11 12 15 7
Listopada -1,7 2 0 2 3
Grudnia -7,8 -1 -8 -8 -3
Średnia 8,2 0,1 10,0 8,4 11,3 9,8

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia -18,4 -15 -17 -24 -14 -16
Lutego -19,5 -9 -19 -24 -21 -17
Marca -11,6 -10 -15 -12 -6 -9
Kwietnia -3,7 0 -3 -3 -2 -3
Maja 5,9 9 7 4 5
Czerwca 13,0 15 12 13 13
Lipca 14,5 12 15 16 16
Sierpnia 12,9 13 14 14 14
Września 8,8 11 9 10 7
Października 1,2 2 2 4 -2
Listopada -8,1 -5 -7 -6 -8
Grudnia -15,6 -9 -15 -17 -12
Średnia -3,8 -9,2 -1,6 -2,3 -1,6 -2,9

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 43,5 48 49 42 25 57
Lutego 32,7 27 18 55 26 31
Marca 15,0 21 14 17 9 14
Kwietnia 14,7 14 17 37 13 15
Maja 9,5 6 19 9 7
Czerwca 6,8 6 11 4 4
Lipca 5,4 4 14 2 6
Sierpnia 5,6 6 7 7 5
Września 9,5 11 7 3 6
Października 14,9 19 16 14 8
Listopada 23,4 20 28 14 14
Grudnia 27,8 18 52 23 21
Średnia 17,1 26,6 14,5 22,6 11,1 14,0

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 10,4 11 9 11 10 11
Lutego 10,9 10 11 13 11 11
Marca 11,6 12 11 11 12 13
Kwietnia 11,9 12 13 14 12 11
Maja 11,3 11 12 11 12
Czerwca 10,5 8 11 11 12
Lipca 9,3 8 9 9 10
Sierpnia 9,1 8 9 11 9
Września 10,8 9 10 12 12
Października 11,3 10 11 11 12
Listopada 11,2 12 11 11 12
Grudnia 10,0 10 12 9 9
Średnia 10,7 11,2 10,1 11,2 10,7 11,2

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 241° 205° 290° 233° 213°
Lutego 319° 219° 298° 249° 251°
Marca 340° 356° 284° 211° 224°
Kwietnia 344° 034° 023° 360° 305°
Maja 093° 172° 331° 179°
Czerwca 107° 291° 289° 190°
Lipca 289° 281° 228° 234°
Sierpnia 277° 257° 269° 259°
Września 143° 230° 238° 286°
Października 344° 290° 201° 282°
Listopada 270° 243° 236° 221°
Grudnia 209° 024° 254° 251°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.