Intergalactic Aerodrome

CA-0677 · Kolumbia Brytyjska, Kanada

Klimat Intergalactic Aerodrome 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Abbotsford International Airport (CYXX) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 75,6 73 70 59 78 71
Lutego 71,8 83 71 72 67 63
Marca 80,7 77 86 70 84 80
Kwietnia 85,9 81 79 92 92 92
Maja 84,2 80 89 84 88 88
Czerwca 87,8 81 84 88 96 85
Lipca 92,1 96 89 96 85
Sierpnia 85,0 92 97 78 96
Września 83,0 90 89 83 66
Października 79,5 73 76 79 71
Listopada 81,7 90 84 72 76
Grudnia 71,6 67 63 69 77
Średnia 82,1 79,1 82,8 81,6 83,0 80,2

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 mi lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 86,4 87 83 69 89 88
Lutego 87,1 96 87 91 87 78
Marca 95,2 96 99 92 97 97
Kwietnia 97,2 96 96 99 99 98
Maja 96,7 93 100 97 96 96
Czerwca 97,8 95 96 99 98 98
Lipca 98,5 100 98 99 96
Sierpnia 94,1 97 99 94 99
Września 90,9 96 92 92 75
Października 89,6 86 84 94 83
Listopada 93,0 98 89 88 93
Grudnia 86,0 80 80 84 90
Średnia 93,4 94,0 93,5 92,0 93,6 91,2

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 3⅛ mi lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 6,5 5 7 6 8 6
Lutego 6,7 10 7 8 6 8
Marca 11,3 12 12 12 12 10
Kwietnia 14,5 15 13 13 17 15
Maja 19,7 18 23 15 19 20
Czerwca 22,1 21 23 22 26 20
Lipca 25,9 27 27 27 24
Sierpnia 26,5 27 29 26 24
Września 22,4 22 25 22 24
Października 15,7 16 20 14 15
Listopada 9,8 10 8 10 10
Grudnia 5,9 9 2 3 7
Średnia 15,4 13,4 16,3 15,9 15,6 15,2

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 1,2 1 3 0 2 1
Lutego 0,7 3 1 2 0 2
Marca 2,9 4 3 4 3 2
Kwietnia 5,5 6 5 4 6 5
Maja 9,2 8 11 8 8 10
Czerwca 11,7 11 11 12 13 11
Lipca 13,4 13 14 14 13
Sierpnia 13,6 14 15 14 13
Września 11,6 11 12 12 12
Października 7,0 8 8 8 8
Listopada 3,4 3 0 5 4
Grudnia 0,7 4 -4 -2 2
Średnia 6,6 5,4 7,2 6,6 6,8 6,7

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 28,7 40 30 23 25 45
Lutego 27,1 24 28 22 30 27
Marca 21,7 28 16 23 13 18
Kwietnia 22,4 27 27 19 16 13
Maja 14,4 21 10 25 10 17
Czerwca 13,2 23 15 15 6 19
Lipca 4,4 3 4 0 11
Sierpnia 4,8 2 1 8 5
Września 12,4 7 4 20 9
Października 19,2 15 15 28 16
Listopada 25,9 15 20 38 31
Grudnia 31,5 35 30 28 34
Średnia 18,5 26,5 16,1 15,7 17,0 18,9

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 6,3 7 5 5 6 8
Lutego 7,7 7 8 7 9 6
Marca 6,8 6 7 7 7 8
Kwietnia 6,9 7 6 8 7 7
Maja 6,0 7 6 7 6 7
Czerwca 6,1 6 6 6 6 6
Lipca 5,9 6 5 6 6
Sierpnia 5,4 6 5 6 6
Września 5,3 6 6 5 5
Października 5,7 5 5 7 7
Listopada 6,7 5 7 7 7
Grudnia 5,7 5 5 8 5
Średnia 6,2 6,5 5,9 6,0 6,5 6,3

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 058° 045° 066° 076° 124°
Lutego 090° 145° 105° 139° 191°
Marca 121° 114° 186° 182° 170°
Kwietnia 193° 168° 169° 213° 187°
Maja 206° 217° 201° 213° 186°
Czerwca 207° 215° 211° 220° 207°
Lipca 217° 219° 217° 213°
Sierpnia 215° 217° 207° 209°
Września 201° 225° 194° 202°
Października 048° 189° 129° 193°
Listopada 071° 054° 165° 162°
Grudnia 052° 048° 121° 095°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.