Calgary/South Health Campus Hospital Helipad

CA-0590 · Alberta, Kanada

Klimat Calgary/South Health Campus Hospital Helipad 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Calgary International Airport (CYYC) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 82,5 72 87 91 85 86
Lutego 75,6 70 74 73 82 88
Marca 77,4 62 68 80 91 76
Kwietnia 80,9 85 81 77 86 80
Maja 83,3 78 83 91 80 86
Czerwca 90,0 94 82 86 96 88
Lipca 86,9 76 87 77 95
Sierpnia 83,6 83 97 81 100
Września 80,9 79 91 95 90
Października 84,6 75 89 89 77
Listopada 82,5 96 80 92 85
Grudnia 83,9 86 76 78 86
Średnia 82,6 77,3 80,5 85,3 86,0 86,4

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 mi lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 88,6 77 91 95 90 94
Lutego 85,2 78 86 84 91 96
Marca 86,2 76 82 88 96 84
Kwietnia 90,8 93 91 86 93 92
Maja 94,1 95 88 98 93 99
Czerwca 97,3 99 94 95 99 98
Lipca 95,1 89 96 91 98
Sierpnia 93,8 93 99 94 100
Września 92,2 88 100 98 99
Października 92,5 86 92 97 88
Listopada 88,5 98 85 93 89
Grudnia 88,3 90 84 84 90
Średnia 91,2 87,2 89,7 92,3 93,5 94,2

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 3⅛ mi lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 0,0 -4 2 2 1 -3
Lutego -3,5 2 1 2 -7 3
Marca 3,5 2 -1 7 10 2
Kwietnia 10,3 12 12 8 13 9
Maja 18,0 16 23 16 16 16
Czerwca 21,9 20 24 20 26 20
Lipca 25,2 25 26 27 23
Sierpnia 25,5 26 28 25 26
Września 19,2 20 23 21 21
Października 11,7 12 17 13 8
Listopada 4,7 8 0 9 6
Grudnia -1,9 6 -7 -7 4
Średnia 11,2 7,9 13,1 12,4 12,2 11,2

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia -10,0 -13 -7 -9 -8 -12
Lutego -13,7 -8 -10 -9 -16 -7
Marca -8,5 -8 -11 -5 -3 -8
Kwietnia -2,7 0 -1 -3 -2 -2
Maja 5,5 5 8 5 4 5
Czerwca 9,6 8 10 10 11 9
Lipca 12,2 12 13 14 12
Sierpnia 11,6 12 13 12 11
Września 7,0 8 9 8 8
Października 0,1 1 3 0 -1
Listopada -6,6 -3 -9 -3 -5
Grudnia -10,5 -4 -17 -16 -6
Średnia -1,8 -3,1 1,3 0,7 0,0 0,3

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 16,3 20 12 14 15 14
Lutego 23,8 18 23 22 25 8
Marca 16,9 29 22 12 6 18
Kwietnia 13,9 9 10 24 15 18
Maja 11,8 21 5 7 15 18
Czerwca 9,2 5 10 13 8 13
Lipca 4,5 4 6 2 3
Sierpnia 4,1 4 5 6 1
Września 8,6 8 4 4 1
Października 10,9 13 8 7 21
Listopada 14,7 4 23 5 11
Grudnia 15,0 11 20 25 10
Średnia 12,4 16,9 10,1 12,3 10,4 11,1

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 7,5 7 7 10 8 7
Lutego 8,6 8 9 10 9 9
Marca 8,5 9 7 10 10 10
Kwietnia 8,8 10 8 10 9 9
Maja 8,5 10 8 9 9 9
Czerwca 8,8 9 9 10 9 8
Lipca 7,3 7 7 7 7
Sierpnia 7,3 7 8 7 8
Września 7,4 8 8 7 8
Października 8,8 8 7 8 9
Listopada 8,2 7 10 9 8
Grudnia 7,5 6 9 8 8
Średnia 8,2 8,9 7,6 8,7 8,3 8,3

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 039° 299° 297° 262° 283°
Lutego 029° 287° 315° 301° 278°
Marca 099° 056° 316° 256° 323°
Kwietnia 321° 166° 359° 330° 312°
Maja 328° 162° 314° 333° 356°
Czerwca 265° 331° 349° 314° 328°
Lipca 343° 124° 114° 250°
Sierpnia 010° 313° 344° 230°
Września 220° 320° 247° 309°
Października 259° 265° 248° 233°
Listopada 278° 331° 255° 297°
Grudnia 214° 324° 316° 261°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.