Castres-Mazamet Airport

METAR LFCR TAF LFCR
18 °C
°C
/
°C
31m
年龄
20:30:40
LT
18:30
UTC
0 ft

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

VFR
<?= Yii::t('app', 'Wind direction') ?> <?= Yii::t('app', 'of'); ?>
VAR
21:27
日落
73%
湿度
风切变
关闭/下雪
RWY可视范围
RWY状况
垂直能见度
最低能见度
CAVOK
趋势
纠正
特别报告
1014 hPa
QNH
METAR LFCR 021800Z AUTO VRB03KT CAVOK 18/13 Q1014 NOSIG
天空晴朗
2 kt
2 kt
20:00
VFR
3 kt
21:00
VFR
3 kt
22:00
VFR
3 kt
23:00
VFR
3 kt
00:00
VFR
3 kt
01:00
VFR
3 kt
02:00
VFR
3 kt
10 km+
能见度
天花板
3 kt
metar-taf.com/LFCK

Metar-Taf.com

视觉解码器

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策