Hong Kong International Airport

VHHH · 離島區, Hong Kong

METAR的历史 VHHH · 香港國際機場

下面你可以看到过去几天的METARs。 选择年份以浏览从2007年开始的旧METAR。

2023年3月26日

时间 代码 天气 温度 能见度 天花板 METAR/SPECI
23:00
V
20 °C 10 km+ - 070° 070° 6 kt METAR VHHH 261500Z 07006KT 9999 FEW008 SCT015 20/17 Q1015 NOSIG
22:30
V
20 °C 10 km+ - 060° 060° 6 kt METAR VHHH 261430Z 06006KT 350V100 9999 FEW008 SCT015 20/18 Q1015 NOSIG
22:00
V
20 °C 10 km+ - 010° 010° 10 kt METAR VHHH 261400Z 01010KT 9999 FEW008 SCT015 20/18 Q1015 NOSIG
21:30
V
20 °C 10 km+ - 360° 360° 9 kt METAR VHHH 261330Z 36009KT 9999 FEW008 SCT015 20/18 Q1015 NOSIG
21:00
V
20 °C 10 km+ - 070° 070° 6 kt METAR VHHH 261300Z 07006KT 9999 FEW008 SCT015 20/18 Q1014 NOSIG
20:30
V
20 °C 10 km+ - 050° 050° 8 kt METAR VHHH 261230Z 05008KT 020V080 9999 FEW008 SCT015 20/18 Q1014 NOSIG
20:00
V
20 °C 10 km+ - 050° 050° 6 kt METAR VHHH 261200Z 05006KT 9999 FEW008 SCT015 20/18 Q1014 NOSIG
19:30
V
20 °C 10 km+ - 050° 050° 11 kt METAR VHHH 261130Z 05011KT 9999 FEW006 SCT015 20/19 Q1013 NOSIG
19:00
V
21 °C 10 km+ - 020° 020° 6 kt METAR VHHH 261100Z 02006KT 9999 -SHRA FEW006 SCT015 21/19 Q1014 RERA NOSIG
18:48
V
21 °C 10 km+ - 360° 360° 9 kt METAR VHHH 261048Z 36009KT 9999 SHRA FEW006 SCT015 21/19 Q1014 NOSIG
18:30
V
21 °C 10 km+ - 350° 350° 10 kt METAR VHHH 261030Z 35010KT 9999 -SHRA FEW006 SCT015 21/19 Q1014 NOSIG
18:00
V
21 °C 10 km+ - Var Var 2 kt METAR VHHH 261000Z VRB02KT 9999 -SHRA FEW006 SCT015 21/19 Q1013 NOSIG
17:30
V
21 °C 10 km+ - 350° 350° 4 kt METAR VHHH 260930Z 35004KT 9999 -SHRA FEW006 SCT018 21/18 Q1013 NOSIG
17:00
V
21 °C 10 km+ - 340° 340° 6 kt METAR VHHH 260900Z 34006KT 9999 -SHRA FEW006 SCT018 21/18 Q1013 NOSIG
16:30
V
21 °C 10 km+ - 360° 360° 8 kt METAR VHHH 260830Z 36008KT 9999 -SHRA FEW008 SCT018 21/19 Q1013 NOSIG
16:00
V
21 °C 10 km+ - 350° 350° 8 kt METAR VHHH 260800Z 35008KT 9999 FEW008 SCT018 21/18 Q1013 NOSIG
15:30
V
21 °C 10 km+ - 050° 050° 5 kt METAR VHHH 260730Z 05005KT 9999 FEW008 SCT018 21/19 Q1013 NOSIG
15:00
V
21 °C 10 km+ - 050° 050° 6 kt METAR VHHH 260700Z 05006KT 350V080 9999 FEW008 SCT018 21/19 Q1012 NOSIG
14:30
V
21 °C 10 km+ - 070° 070° 6 kt METAR VHHH 260630Z 07006KT 9999 FEW008 SCT018 21/19 Q1013 NOSIG
14:00
V
21 °C 10 km+ - 070° 070° 9 kt METAR VHHH 260600Z 07009KT 9999 FEW006 SCT025 21/19 Q1013 NOSIG
13:30
V
21 °C 10 km+ - 110° 110° 6 kt METAR VHHH 260530Z 11006KT 060V160 9999 -SHRA FEW006 SCT025 21/19 Q1013 NOSIG
13:00
V
20 °C 10 km+ - 030° 030° 7 kt METAR VHHH 260500Z 03007KT 360V060 9999 -SHRA FEW006 SCT020 20/19 Q1014 NOSIG
12:30
V
21 °C 10 km+ - 330° 330° 9 kt METAR VHHH 260430Z 33009KT 9999 -SHRA FEW007 SCT018 21/19 Q1015 NOSIG
12:00
V
21 °C 10 km+ - 320° 320° 4 kt METAR VHHH 260400Z 32004KT 280V360 9999 -SHRA FEW008 SCT020 21/18 Q1016 NOSIG
11:30
V
21 °C 10 km+ - 350° 350° 5 kt METAR VHHH 260330Z 35005KT 9999 -RA FEW008 SCT035 21/19 Q1016 NOSIG
11:00
V
21 °C 10 km+ - Var Var 1 kt METAR VHHH 260300Z VRB01KT 9999 -RA FEW006 SCT035 21/19 Q1016 NOSIG
10:30
V
20 °C 10 km+ - 360° 360° 4 kt METAR VHHH 260230Z 36004KT 9999 -RA FEW006 SCT040 20/19 Q1016 NOSIG
10:24
V
21 °C 10 km+ - 010° 010° 4 kt METAR VHHH 260224Z 01004KT 340V060 9999 -RA FEW006 SCT040 21/19 Q1016 RERA NOSIG
10:12
V
21 °C 10 km+ - 080° 080° 5 kt METAR VHHH 260212Z 08005KT 9999 RA FEW006 SCT040 21/19 Q1016 NOSIG
10:00
V
21 °C 10 km+ - 050° 050° 7 kt METAR VHHH 260200Z 05007KT 9999 -RA FEW006 SCT040 21/19 Q1016 NOSIG
09:30
V
21 °C 10 km+ - 070° 070° 5 kt METAR VHHH 260130Z 07005KT 9999 -RA FEW009 SCT040 21/18 Q1016 NOSIG
09:13
V
21 °C 10 km+ - 080° 080° 5 kt METAR VHHH 260113Z 08005KT 9999 -SHRA FEW009 SCT025 21/18 Q1016 RERA NOSIG
09:00
V
20 °C 8 km - 110° 110° 9 kt METAR VHHH 260100Z 11009KT 8000 SHRA FEW009 SCT025 20/19 Q1015 NOSIG
08:39
V
20 °C 10 km+ - 110° 110° 10 kt METAR VHHH 260039Z 11010KT 9999 SHRA FEW008 SCT025 20/19 Q1015 TEMPO 3000 SHRA FEW008CB SCT020
08:30
V
20 °C 10 km+ - 110° 110° 9 kt METAR VHHH 260030Z 11009KT 9999 -SHRA FEW007 SCT025 20/19 Q1015 RERA TEMPO 3000 SHRA FEW008CB SCT020
08:00
V
21 °C 10 km+ - 070° 070° 11 kt METAR VHHH 260000Z 07011KT 9999 SHRA FEW007 SCT025 21/19 Q1015 TEMPO VRB15G25KT 3000 TSRA SHRA FEW006CB SCT020
07:30
V
20 °C 8 km - 030° 030° 15 kt METAR VHHH 252330Z 03015KT 8000 SHRA FEW007 FEW012CB SCT020 20/19 Q1015 TEMPO VRB15G25KT 3000 TSRA SHRA FEW006CB SCT020
07:00
V
22 °C 10 km+ - 040° 040° 10 kt METAR VHHH 252300Z 04010KT 010V100 9999 -SHRA FEW008 FEW015CB SCT020 22/20 Q1014 TEMPO VRB15G25KT 3000 TSRA SHRA FEW006CB SCT020
06:30
V
22 °C 10 km+ - 100° 100° 8 kt METAR VHHH 252230Z 10008KT 9999 FEW010 SCT020 22/20 Q1013 TEMPO 4000 SHRA FEW008CB SCT020
06:00
V
22 °C 10 km+ - 100° 100° 8 kt METAR VHHH 252200Z 10008KT 9999 FEW010 SCT020 22/19 Q1012 NOSIG
05:30
V
22 °C 10 km+ - 100° 100° 8 kt METAR VHHH 252130Z 10008KT 9999 FEW008 SCT015 22/20 Q1012 NOSIG
05:00
V
22 °C 10 km+ - 090° 090° 6 kt METAR VHHH 252100Z 09006KT 9999 FEW008 SCT015 22/20 Q1012 NOSIG
04:30
V
22 °C 10 km+ - 090° 090° 5 kt METAR VHHH 252030Z 09005KT 9999 FEW008 SCT012 22/20 Q1012 NOSIG
04:00
V
22 °C 10 km+ - 070° 070° 8 kt METAR VHHH 252000Z 07008KT 9999 FEW008 SCT012 22/20 Q1012 NOSIG
03:30
V
22 °C 10 km+ - 030° 030° 8 kt METAR VHHH 251930Z 03008KT 9999 FEW009 SCT025 22/20 Q1012 NOSIG
03:00
V
22 °C 10 km+ - 060° 060° 10 kt METAR VHHH 251900Z 06010KT 9999 FEW008 SCT025 22/20 Q1012 NOSIG
02:30
V
22 °C 10 km+ - 080° 080° 15 kt METAR VHHH 251830Z 08015KT 9999 FEW008 SCT025 22/20 Q1011 NOSIG
02:00
V
23 °C 10 km+ - 100° 100° 13 kt METAR VHHH 251800Z 10013KT 9999 FEW009 SCT025 23/19 Q1011 NOSIG
01:30
V
22 °C 10 km+ - 100° 100° 13 kt METAR VHHH 251730Z 10013KT 9999 -SHRA FEW009 SCT025 22/19 Q1012 NOSIG
01:00
V
22 °C 10 km+ - 130° 130° 15 kt METAR VHHH 251700Z 13015KT 9999 -SHRA FEW009 SCT025 22/20 Q1012 NOSIG
00:30
V
22 °C 10 km+ - 100° 100° 17 kt METAR VHHH 251630Z 10017KT 9999 -SHRA FEW009 SCT025 22/20 Q1012 TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
00:00
V
22 °C 10 km+ - 110° 110° 13 kt METAR VHHH 251600Z 11013KT 9999 -SHRA FEW009 SCT025 22/20 Q1013 TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020

2023年3月25日

时间 代码 天气 温度 能见度 天花板 METAR/SPECI
23:30
V
21 °C 10 km+ - 090° 090° 7 kt METAR VHHH 251530Z 09007KT 9999 -SHRA FEW009 FEW012CB SCT025 21/20 Q1014 RERA TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
23:00
M
21 °C 7 km - 090° 090° 10 kt METAR VHHH 251500Z 09010KT 7000 SHRA FEW009 FEW012CB SCT025 21/20 Q1014 TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
22:40
V
21 °C 9 km - 100° 100° 11 kt METAR VHHH 251440Z 10011KT 9000 SHRA FEW006 FEW012CB SCT022 21/20 Q1014 RETS TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
22:30
V
21 °C 10 km+ - 090° 090° 10 kt METAR VHHH 251430Z 09010KT 9999 VCTS SHRA FEW006 FEW012CB SCT022 21/20 Q1014 TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
22:12
V
22 °C 10 km+ - 100° 100° 12 kt METAR VHHH 251412Z 10012KT 9999 SHRA FEW006 FEW012CB SCT022 22/20 Q1014 RETS TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
22:00
V
22 °C 10 km+ - 090° 090° 9 kt METAR VHHH 251400Z 09009KT 9999 VCTS SHRA FEW006 FEW012CB SCT022 22/20 Q1014 TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
21:52
V
21 °C 10 km+ - 090° 090° 8 kt METAR VHHH 251352Z 09008KT 9999 VCTS SHRA FEW006 FEW012CB SCT022 21/20 Q1014 TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
21:30
V
21 °C 9 km - 090° 090° 9 kt METAR VHHH 251330Z 09009KT 9000 SHRA FEW006 FEW012CB SCT022 21/20 Q1013 TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
21:15
M
21 °C 7 km - 080° 080° 9 kt METAR VHHH 251315Z 08009KT 7000 SHRA FEW006 FEW012CB SCT022 21/20 Q1014 RERA TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
21:00
M
21 °C 6 km - 080° 080° 11 kt METAR VHHH 251300Z 08011KT 6000 +SHRA FEW006 FEW012CB SCT022 21/20 Q1014 RETS TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
20:52
M
21 °C 6 km - 080° 080° 11 kt METAR VHHH 251252Z 08011KT 6000 TSRA FEW006 FEW012CB SCT020 21/20 Q1014 RERA TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
20:30
M
22 °C 6 km - 080° 080° 9 kt METAR VHHH 251230Z 08009KT 6000 +TSRA FEW006 FEW012CB SCT020 22/20 Q1013 TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
20:15
V
22 °C 10 km+ - 080° 080° 6 kt METAR VHHH 251215Z 08006KT 050V110 9999 TSRA FEW006 FEW012CB SCT020 22/20 Q1013 TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
20:00
V
22 °C 10 km+ - 080° 080° 11 kt METAR VHHH 251200Z 08011KT 9999 VCTS SHRA FEW006 FEW012CB SCT020 22/20 Q1012 TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
19:30
V
22 °C 10 km+ - 100° 100° 16 kt METAR VHHH 251130Z 10016KT 9999 VCSH FEW006 FEW012CB SCT020 22/20 Q1012 TEMPO 4000 SHRA FEW008CB SCT020
19:00
V
22 °C 10 km+ - 100° 100° 16 kt METAR VHHH 251100Z 10016KT 9999 VCSH FEW006 FEW012CB SCT020 22/20 Q1011 RETS TEMPO 4000 SHRA FEW008CB SCT020
18:48
V
22 °C 10 km+ - 100° 100° 17 kt SPECI VHHH 251048Z 10017KT 9999 VCTS -SHRA FEW006 FEW012CB SCT020 22/20 Q1011 TEMPO 4000 SHRA FEW008CB SCT020
18:30
V
22 °C 10 km+ - 100° 100° 13 kt METAR VHHH 251030Z 10013KT 9999 VCSH FEW006 FEW012CB SCT020 22/20 Q1011 TEMPO 4000 SHRA FEW008CB SCT020
18:10
V
22 °C 10 km+ - 100° 100° 12 kt METAR VHHH 251010Z 10012KT 9999 FEW006 FEW012CB SCT020 22/20 Q1011 RETS TEMPO 4000 SHRA FEW008CB SCT020
18:00
V
22 °C 10 km+ - 100° 100° 13 kt METAR VHHH 251000Z 10013KT 9999 VCTS FEW006 FEW012CB SCT020 22/20 Q1011 TEMPO VRB25G35KT 3000 TSRA SHRA FEW008 SCT020CB
17:43
V
22 °C 10 km+ - 100° 100° 16 kt METAR VHHH 250943Z 10016KT 9999 VCTS FEW008 FEW012CB SCT020 22/20 Q1010 TEMPO VRB25G35KT 2000 TSGR SHRA FEW008 SCT020CB
17:30
V
22 °C 10 km+ - 100° 100° 17 kt METAR VHHH 250930Z 10017KT 9999 -SHRA FEW008 FEW012CB SCT020 22/20 Q1010 TEMPO VRB25G35KT 2000 TSGR SHRA FEW008 SCT020CB
17:00
V
23 °C 10 km+ - 090° 090° 13 kt METAR VHHH 250900Z 09013KT 9999 FEW008 SCT022 23/20 Q1010 NOSIG
16:41
V
22 °C 10 km+ - 090° 090° 15 kt METAR VHHH 250841Z 09015KT 9999 VCSH FEW005 FEW012CB SCT022 22/20 Q1009 RETS RERA TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
16:30
I
23 °C 4,4 km - 090° 090° 12 kt METAR VHHH 250830Z 09012KT 4400 TSRA FEW005 FEW012CB SCT020 23/20 Q1010 TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
16:21
V
23 °C 10 km+ - 080° 080° 12 kt METAR VHHH 250821Z 08012KT 9999 -TSRA FEW005 FEW012CB SCT020 23/21 Q1010 TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
16:06
V
22 °C 10 km+ - 090° 090° 11 kt METAR VHHH 250806Z 09011KT 9999 -SHRA FEW005 FEW015CB SCT025 22/21 Q1010 RERA TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
16:00
V
23 °C 10 km+ - 100° 100° 15 kt METAR VHHH 250800Z 10015KT 9999 +SHRA FEW005 FEW015CB SCT025 23/21 Q1009 TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
15:54
V
22 °C 10 km+ - 090° 090° 14 kt METAR VHHH 250754Z 09014KT 9999 +SHRA FEW005 FEW015CB SCT025 22/21 Q1010 TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
15:37
V
23 °C 10 km+ - 070° 070° 14 kt METAR VHHH 250737Z 07014KT 9999 -SHRA FEW005 FEW015CB SCT025 23/21 Q1011 RETS RERA TEMPO 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
15:30
V
23 °C 10 km+ - 090° 090° 15 kt METAR VHHH 250730Z 09015KT 9999 TSRA FEW005 FEW015CB SCT025 23/21 Q1010 NOSIG
15:19
V
24 °C 10 km+ - 100° 100° 11 kt METAR VHHH 250719Z 10011KT 9999 TS FEW005 FEW015CB SCT025 24/21 Q1011 NOSIG
15:00
V
23 °C 10 km+ - 090° 090° 9 kt METAR VHHH 250700Z 09009KT 9999 FEW005 SCT025 23/21 Q1012 NOSIG
14:56
V
23 °C 10 km+ - 100° 100° 10 kt METAR VHHH 250656Z 10010KT 9999 FEW005 SCT025 23/21 Q1012 RETS NOSIG
14:36
I
22 °C 1,6 km - 080° 080° 11 kt METAR VHHH 250636Z 08011KT 040V100 1600 1300W R07R/P2000N R25L/P2000D R07L/1400D R25R/P2000D +TSRA FEW005 FEW015CB SCT025 22/21 Q1012 TEMPO VRB25G35KT 3000 TSRA SHRA FEW008 SCT015CB
14:30
V
24 °C 10 km+ - 060° 060° 10 kt METAR VHHH 250630Z 06010KT 9999 TSRA FEW005 FEW015CB SCT025 24/21 Q1013 TEMPO VRB25G35KT 3000 TSRA SHRA FEW008 SCT015CB
14:21
V
24 °C 10 km+ - 090° 090° 8 kt METAR VHHH 250621Z 09008KT 050V120 9999 TS FEW005 FEW015CB SCT025 24/20 Q1012 TEMPO VRB25G35KT 3000 TSRA SHRA FEW008 SCT015CB
14:12
V
24 °C 10 km+ - 100° 100° 9 kt METAR VHHH 250612Z 10009KT 9999 VCTS FEW005 FEW015CB SCT025 24/20 Q1012 TEMPO VRB25G35KT 3000 TSRA SHRA FEW008 SCT015CB
14:00
V
24 °C 10 km+ - 110° 110° 11 kt METAR VHHH 250600Z 11011KT 9999 FEW005 SCT025 24/21 Q1012 NOSIG
13:38
V
23 °C 10 km+ - 130° 130° 11 kt METAR VHHH 250538Z 13011KT 110V190 9999 -SHRA FEW005 FEW012CB SCT022 23/21 Q1013 RETS NOSIG
13:30
V
22 °C 10 km+ - 110° 110° 11 kt METAR VHHH 250530Z 11011KT 080V150 9999 VCTS -SHRA FEW005 FEW012CB SCT022 22/21 Q1012 NOSIG
13:20
M
22 °C 7 km - 050° 050° 11 kt METAR VHHH 250520Z 05011KT 350V090 7000 -TSRA FEW006 FEW012CB SCT022 22/21 Q1012 RERA NOSIG
13:05
I
22 °C 2,3 km - 320° 320° 17 kt METAR VHHH 250505Z 32017KT 2300 +TSRA FEW009 FEW012CB SCT022 22/21 Q1015 TEMPO VRB15G25KT 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
13:00
I
22 °C 3 km - 320° 320° 17 kt METAR VHHH 250500Z 32017KT 3000 TSRA FEW009 FEW012CB SCT022 22/21 Q1015 TEMPO VRB15G25KT 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
12:54
I
23 °C 4 km - 320° 320° 17 kt METAR VHHH 250454Z 32017KT 270V340 4000 -TSRA FEW009 FEW012CB SCT022 23/21 Q1015 TEMPO VRB15G25KT 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
12:32
V
25 °C 10 km+ - 130° 130° 14 kt METAR VHHH 250432Z 13014KT 110V170 9999 TS FEW010 FEW012CB SCT022 25/22 Q1013 TEMPO VRB15G25KT 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
12:30
V
25 °C 10 km+ - 130° 130° 14 kt METAR VHHH 250430Z 13014KT 110V170 9999 VCTS FEW010 FEW012CB SCT022 25/22 Q1013 TEMPO VRB15G25KT 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
12:12
V
26 °C 10 km+ - 120° 120° 14 kt METAR VHHH 250412Z 12014KT 9999 VCTS FEW009 FEW012CB SCT022 26/22 Q1013 TEMPO VRB15G25KT 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
12:00
V
26 °C 10 km+ - 140° 140° 12 kt METAR VHHH 250400Z 14012KT 9999 FEW009 FEW012CB SCT022 26/22 Q1013 TEMPO VRB15G25KT 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
11:30
V
26 °C 10 km+ - 130° 130° 13 kt METAR VHHH 250330Z 13013KT 110V170 9999 FEW010 SCT022 26/21 Q1013 TEMPO FM0400 VRB15G25KT 3000 TSRA SHRA FEW008CB SCT020
11:00
V
26 °C 10 km+ - 130° 130° 11 kt METAR VHHH 250300Z 13011KT 9999 FEW010 SCT025 26/21 Q1014 NOSIG
10:30
V
27 °C 10 km+ - 120° 120° 12 kt METAR VHHH 250230Z 12012KT 9999 FEW010 SCT025 27/21 Q1014 NOSIG
10:00
V
27 °C 10 km+ - 120° 120° 12 kt METAR VHHH 250200Z 12012KT 090V160 9999 FEW010 SCT022 27/21 Q1014 NOSIG
09:30
V
27 °C 10 km+ - 120° 120° 13 kt METAR VHHH 250130Z 12013KT 9999 FEW010 SCT022 27/21 Q1014 NOSIG
09:00
V
26 °C 10 km+ - 110° 110° 16 kt METAR VHHH 250100Z 11016KT 9999 -SHRA FEW009 SCT022 26/22 Q1014 NOSIG
08:30
V
26 °C 10 km+ - 120° 120° 11 kt METAR VHHH 250030Z 12011KT 9999 -SHRA FEW009 SCT022 26/22 Q1014 NOSIG
08:00
V
26 °C 10 km+ - 120° 120° 9 kt METAR VHHH 250000Z 12009KT 9999 -SHRA FEW010 SCT025 26/21 Q1013 NOSIG
07:30
V
25 °C 10 km+ - 110° 110° 8 kt METAR VHHH 242330Z 11008KT 090V150 9999 -SHRA FEW010 SCT025 25/22 Q1013 NOSIG
07:00
V
25 °C 10 km+ - 110° 110° 8 kt METAR VHHH 242300Z 11008KT 9999 FEW010 SCT025 25/22 Q1013 WS R07R NOSIG
06:30
V
25 °C 10 km+ - 110° 110° 7 kt METAR VHHH 242230Z 11007KT 9999 -SHRA FEW010 SCT025 25/22 Q1012 NOSIG
06:00
V
24 °C 10 km+ - 120° 120° 9 kt METAR VHHH 242200Z 12009KT 9999 FEW010 SCT025 24/22 Q1012 NOSIG
05:30
V
25 °C 10 km+ - 110° 110° 10 kt METAR VHHH 242130Z 11010KT 9999 FEW008 SCT025 25/21 Q1012 NOSIG
05:00
V
25 °C 10 km+ - 120° 120° 10 kt METAR VHHH 242100Z 12010KT 9999 FEW008 SCT025 25/22 Q1011 NOSIG
04:30
V
25 °C 10 km+ - 110° 110° 11 kt METAR VHHH 242030Z 11011KT 9999 -SHRA FEW008 SCT025 25/22 Q1011 NOSIG
04:00
V
25 °C 10 km+ - 110° 110° 12 kt METAR VHHH 242000Z 11012KT 9999 FEW008 SCT025 25/22 Q1011 NOSIG
03:30
V
25 °C 10 km+ - 110° 110° 12 kt METAR VHHH 241930Z 11012KT 9999 FEW008 SCT025 25/22 Q1011 NOSIG
03:00
V
25 °C 10 km+ - 120° 120° 11 kt METAR VHHH 241900Z 12011KT 9999 FEW008 SCT025 25/22 Q1012 WS R07R NOSIG
02:30
V
25 °C 10 km+ - 110° 110° 13 kt METAR VHHH 241830Z 11013KT 9999 FEW008 SCT025 25/22 Q1012 WS R07R NOSIG
02:00
V
25 °C 10 km+ - 120° 120° 10 kt METAR VHHH 241800Z 12010KT 9999 FEW008 SCT025 25/21 Q1012 NOSIG
01:30
V
25 °C 10 km+ - 110° 110° 5 kt METAR VHHH 241730Z 11005KT 080V160 9999 FEW008 SCT025 25/22 Q1013 NOSIG
01:00
V
25 °C 10 km+ - 120° 120° 8 kt METAR VHHH 241700Z 12008KT 090V220 9999 FEW008 SCT025 25/22 Q1013 NOSIG
00:30
V
25 °C 10 km+ - 100° 100° 7 kt METAR VHHH 241630Z 10007KT 080V150 9999 FEW008 SCT025 25/22 Q1013 NOSIG
00:00
V
25 °C 10 km+ - 130° 130° 8 kt METAR VHHH 241600Z 13008KT 100V160 9999 FEW008 SCT025 25/22 Q1013 NOSIG

2023年3月24日

时间 代码 天气 温度 能见度 天花板 METAR/SPECI
23:30
V
25 °C 10 km+ - 140° 140° 7 kt METAR VHHH 241530Z 14007KT 110V200 9999 FEW008 SCT025 25/22 Q1013 NOSIG
23:00
V
26 °C 10 km+ - 150° 150° 9 kt METAR VHHH 241500Z 15009KT 110V190 9999 -SHRA FEW008 SCT025 26/22 Q1013 NOSIG
22:30
V
26 °C 10 km+ - 150° 150° 8 kt METAR VHHH 241430Z 15008KT 120V180 9999 FEW008 SCT025 26/22 Q1013 NOSIG
22:00
V
25 °C 10 km+ - 130° 130° 6 kt METAR VHHH 241400Z 13006KT 090V180 9999 -SHRA FEW008 SCT025 25/23 Q1012 NOSIG
21:30
V
26 °C 10 km+ - 160° 160° 10 kt METAR VHHH 241330Z 16010KT 140V210 9999 -SHRA FEW010 SCT025 26/22 Q1012 NOSIG
21:00
V
26 °C 10 km+ - 150° 150° 11 kt METAR VHHH 241300Z 15011KT 9999 FEW010 SCT025 26/22 Q1012 NOSIG
20:30
V
26 °C 10 km+ - 150° 150° 9 kt METAR VHHH 241230Z 15009KT 110V180 9999 -SHRA FEW012 SCT025 26/21 Q1011 NOSIG
20:00
V
26 °C 10 km+ - 150° 150° 10 kt METAR VHHH 241200Z 15010KT 110V190 9999 FEW012 SCT025 26/21 Q1011 NOSIG
19:30
V
26 °C 10 km+ - 140° 140° 10 kt METAR VHHH 241130Z 14010KT 110V170 9999 FEW015 SCT025 26/21 Q1011 NOSIG
19:00
V
26 °C 10 km+ - 140° 140° 9 kt METAR VHHH 241100Z 14009KT 110V170 9999 FEW015 SCT025 26/21 Q1011 NOSIG
18:30
V
26 °C 10 km+ - 160° 160° 9 kt METAR VHHH 241030Z 16009KT 130V200 9999 FEW015 SCT025 26/21 Q1011 NOSIG
18:00
V
26 °C 10 km+ - 150° 150° 7 kt METAR VHHH 241000Z 15007KT 110V210 9999 FEW015 SCT025 26/21 Q1011 NOSIG
17:30
V
26 °C 10 km+ - 140° 140° 9 kt METAR VHHH 240930Z 14009KT 090V190 9999 FEW015 SCT025 26/21 Q1011 NOSIG
17:00
V
26 °C 10 km+ - 140° 140° 8 kt METAR VHHH 240900Z 14008KT 9999 FEW012 SCT025 26/21 Q1011 NOSIG
16:30
V
26 °C 10 km+ - 160° 160° 6 kt METAR VHHH 240830Z 16006KT 120V230 9999 FEW014 SCT030 26/20 Q1011 NOSIG
16:00
V
27 °C 10 km+ - 150° 150° 6 kt METAR VHHH 240800Z 15006KT 120V190 9999 FEW012 SCT030 27/20 Q1011 NOSIG

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策