Ua Pou Airport

NTMP · Îles Marquises, French Polynesia

METAR的历史 NTMP · Ua Pou Airport

下面你可以看到过去几天的METARs。 选择年份以浏览从2007年开始的旧METAR。

2024年7月18日

时间 代码 天气 温度 能见度 天花板 METAR/SPECI
11:30
V
29 °C 10 km+ - 350° 350° 4 kt METAR NTAA 182100Z AUTO 35004KT 310V020 9999 SCT023 29/23 Q1014 NOSIG
11:00
V
28 °C 10 km+ - 350° 350° 6 kt METAR NTAA 182030Z AUTO 35006KT 9999 FEW019 28/23 Q1014 NOSIG
10:30
M
29 °C 10 km+ 2.900 ft 340° 340° 7 kt METAR NTAA 182000Z AUTO 34007KT 9999 SCT020 BKN029 BKN044 29/24 Q1014 NOSIG
10:00
V
28 °C 10 km+ - 340° 340° 4 kt METAR NTAA 181930Z AUTO 34004KT 310V020 9999 SCT020 SCT025 28/23 Q1015 NOSIG
09:30
M
28 °C 10 km+ 2.100 ft 340° 340° 5 kt METAR NTAA 181900Z AUTO 34005KT 9999 BKN021 BKN028 BKN034 28/23 Q1015 NOSIG
09:00
M
28 °C 10 km+ 2.700 ft 340° 340° 6 kt METAR NTAA 181830Z AUTO 34006KT 9999 SCT020 BKN027 28/23 Q1015 NOSIG
08:30
M
27 °C 10 km+ 2.000 ft 350° 350° 6 kt METAR NTAA 181800Z AUTO 35006KT 9999 BKN020 BKN026 BKN034 27/23 Q1014 NOSIG
08:00
M
26 °C 10 km+ 1.900 ft 060° 060° 4 kt METAR NTAA 181730Z AUTO 06004KT 020V110 9999 BKN019 BKN024 BKN029 26/22 Q1014 NOSIG
07:30
V
25 °C 10 km+ - Var Var 3 kt METAR NTAA 181700Z AUTO VRB03KT 9999 FEW020 SCT047 25/22 Q1014 NOSIG
07:00
V
25 °C 10 km+ 4.500 ft 010° 010° 3 kt METAR NTAA 181630Z AUTO 01003KT 320V100 9999 FEW021 BKN045 25/22 Q1014 NOSIG
06:30
M
26 °C 10 km+ 2.600 ft Var Var 2 kt METAR NTAA 181600Z AUTO VRB02KT 9999 SCT021 BKN026 BKN032 26/22 Q1013 NOSIG
06:00
M
25 °C 10 km+ 2.200 ft Var Var 2 kt METAR NTAA 181530Z AUTO VRB02KT 9999 BKN022 BKN029 BKN036 25/21 Q1013 NOSIG
05:30
M
25 °C 10 km+ 2.300 ft 060° 060° 6 kt METAR NTAA 181500Z AUTO 06006KT 9999 BKN023 BKN030 25/21 Q1013 NOSIG
05:00
M
25 °C 10 km+ 2.600 ft 060° 060° 6 kt METAR NTAA 181430Z AUTO 06006KT 9999 BKN026 BKN034 25/21 Q1012 NOSIG
04:30
V
25 °C 10 km+ 3.300 ft 060° 060° 7 kt METAR NTAA 181400Z AUTO 06007KT 020V080 9999 SCT024 BKN033 25/21 Q1012 NOSIG
04:00
M
25 °C 10 km+ 2.700 ft 070° 070° 4 kt METAR NTAA 181330Z AUTO 07004KT 9999 BKN027 BKN033 25/21 Q1013 NOSIG
03:30
V
25 °C 10 km+ - 070° 070° 4 kt METAR NTAA 181300Z AUTO 07004KT 030V130 9999 FEW026 25/20 Q1013 NOSIG
03:00
V
25 °C 10 km+ - 080° 080° 4 kt METAR NTAA 181230Z AUTO 08004KT 040V120 9999 FEW024 25/20 Q1013 NOSIG
02:30
V
25 °C 10 km+ - 040° 040° 4 kt METAR NTAA 181200Z AUTO 04004KT 010V080 9999 FEW026 25/20 Q1013 NOSIG
02:00
V
25 °C 10 km+ - 050° 050° 5 kt METAR NTAA 181130Z AUTO 05005KT 9999 FEW025 25/20 Q1013 NOSIG
01:30
V
25 °C 10 km+ - 040° 040° 6 kt METAR NTAA 181100Z AUTO 04006KT CAVOK 25/20 Q1013 NOSIG
01:00
V
25 °C 10 km+ - 050° 050° 7 kt METAR NTAA 181030Z AUTO 05007KT 020V080 CAVOK 25/19 Q1013 NOSIG
00:30
V
25 °C 10 km+ - 050° 050° 6 kt METAR NTAA 181000Z AUTO 05006KT 030V090 CAVOK 25/20 Q1013 NOSIG
00:00
V
25 °C 10 km+ - 060° 060° 6 kt METAR NTAA 180930Z AUTO 06006KT CAVOK 25/20 Q1013 NOSIG

2024年7月17日

时间 代码 天气 温度 能见度 天花板 METAR/SPECI
23:30
V
24 °C 10 km+ - 070° 070° 5 kt METAR NTAA 180900Z AUTO 07005KT CAVOK 24/20 Q1014 NOSIG
23:00
V
24 °C 10 km+ - 080° 080° 5 kt METAR NTAA 180830Z AUTO 08005KT 9999 FEW024 24/20 Q1014 NOSIG
22:30
V
25 °C 10 km+ - Var Var 3 kt METAR NTAA 180800Z AUTO VRB03KT 9999 FEW024 SCT066 25/21 Q1014 NOSIG
22:00
V
25 °C 10 km+ - 150° 150° 3 kt METAR NTAA 180730Z AUTO 15003KT 9999 FEW068 25/21 Q1015 NOSIG
21:30
V
25 °C 10 km+ 6.600 ft 150° 150° 4 kt METAR NTAA 180700Z AUTO 15004KT 9999 FEW020 BKN066 25/22 Q1015 NOSIG
21:00
V
25 °C 10 km+ 6.600 ft 170° 170° 3 kt METAR NTAA 180630Z AUTO 17003KT 9999 BKN066 25/22 Q1014 NOSIG
20:30
V
26 °C 10 km+ 6.400 ft 200° 200° 4 kt METAR NTAA 180600Z AUTO 20004KT 9999 OVC064 26/22 Q1014 NOSIG
20:00
V
26 °C 10 km+ 5.800 ft 210° 210° 5 kt METAR NTAA 180530Z AUTO 21005KT 9999 OVC058 26/22 Q1014 NOSIG
19:30
V
26 °C 10 km+ 5.600 ft 210° 210° 6 kt METAR NTAA 180500Z AUTO 21006KT 9999 OVC056 26/22 Q1014 NOSIG
19:00
V
26 °C 10 km+ 5.800 ft 210° 210° 6 kt METAR NTAA 180430Z AUTO 21006KT 9999 FEW046 BKN058 26/22 Q1013 NOSIG
18:30
V
26 °C 10 km+ - 210° 210° 4 kt METAR NTAA 180400Z AUTO 21004KT 9999 FEW044 26/22 Q1013 NOSIG
18:00
V
26 °C 10 km+ - 280° 280° 3 kt METAR NTAA 180330Z AUTO 28003KT 250V310 CAVOK 26/22 Q1013 NOSIG
17:30
V
28 °C 10 km+ - 310° 310° 3 kt METAR NTAA 180300Z AUTO 31003KT 290V350 9999 FEW035 28/22 Q1013 NOSIG
17:00
V
28 °C 10 km+ - 320° 320° 4 kt METAR NTAA 180230Z AUTO 32004KT 9999 FEW046 28/22 Q1013 NOSIG
16:30
V
28 °C 10 km+ 6.000 ft Var Var 3 kt METAR NTAA 180200Z AUTO VRB03KT 9999 SCT047 BKN060 28/22 Q1012 NOSIG
16:00
V
28 °C 10 km+ 4.900 ft 010° 010° 5 kt METAR NTAA 180130Z AUTO 01005KT 9999 FEW019 BKN049 BKN060 28/22 Q1012 NOSIG
15:30
V
27 °C 10 km+ 4.900 ft 010° 010° 5 kt METAR NTAA 180100Z AUTO 01005KT 9999 OVC049 27/22 Q1012 NOSIG
15:00
V
28 °C 10 km+ 4.700 ft 010° 010° 6 kt METAR NTAA 180030Z AUTO 01006KT 9999 BKN047 28/22 Q1012 NOSIG
14:30
V
28 °C 10 km+ - 010° 010° 6 kt METAR NTAA 180000Z AUTO 01006KT CAVOK 28/22 Q1013 NOSIG
14:00
V
28 °C 10 km+ - 020° 020° 7 kt METAR NTAA 172330Z AUTO 02007KT 9999 FEW047 28/22 Q1013 NOSIG
13:30
V
28 °C 10 km+ - 020° 020° 7 kt METAR NTAA 172300Z AUTO 02007KT 9999 SCT048 28/22 Q1013 NOSIG
13:00
V
28 °C 10 km+ - 020° 020° 8 kt METAR NTAA 172230Z AUTO 02008KT 9999 FEW049 28/22 Q1013 NOSIG
12:30
V
28 °C 10 km+ - 010° 010° 8 kt METAR NTAA 172200Z AUTO 01008KT CAVOK 28/22 Q1014 NOSIG
12:00
V
28 °C 10 km+ - 010° 010° 6 kt METAR NTAA 172130Z AUTO 01006KT 9999 FEW050 28/22 Q1014 NOSIG
11:30
V
27 °C 10 km+ 5.000 ft 010° 010° 4 kt METAR NTAA 172100Z AUTO 01004KT 340V060 9999 FEW022 SCT041 BKN050 27/22 Q1014 NOSIG
11:00
V
26 °C 10 km+ 3.800 ft 360° 360° 6 kt METAR NTAA 172030Z AUTO 36006KT 9999 FEW022 BKN038 OVC046 26/22 Q1015 NOSIG
10:30
V
27 °C 10 km+ 3.800 ft 280° 280° 3 kt METAR NTAA 172000Z AUTO 28003KT 9999 FEW017 BKN038 BKN044 27/22 Q1015 NOSIG
10:00
V
26 °C 10 km+ 3.500 ft Var Var 3 kt METAR NTAA 171930Z AUTO VRB03KT 9999 SCT029 BKN035 BKN041 26/21 Q1015 NOSIG
09:30
V
27 °C 10 km+ - 240° 240° 3 kt METAR NTAA 171900Z AUTO 24003KT 200V260 9999 FEW018 SCT064 27/21 Q1015 NOSIG
09:00
V
26 °C 10 km+ 3.400 ft 220° 220° 4 kt METAR NTAA 171830Z AUTO 22004KT 9999 FEW018 SCT027 BKN034 26/20 Q1015 NOSIG
08:30
M
26 °C 10 km+ 2.900 ft Var Var 3 kt METAR NTAA 171800Z AUTO VRB03KT 9999 BKN029 BKN052 26/21 Q1014 NOSIG
08:00
M
25 °C 10 km+ 3.000 ft Var Var 3 kt METAR NTAA 171730Z AUTO VRB03KT 9999 FEW022 BKN030 OVC038 25/20 Q1014 NOSIG
07:30
V
24 °C 10 km+ 3.400 ft 160° 160° 3 kt METAR NTAA 171700Z AUTO 16003KT 9999 FEW019 BKN034 24/20 Q1014 NOSIG
07:00
V
24 °C 10 km+ 3.200 ft 170° 170° 3 kt METAR NTAA 171630Z AUTO 17003KT 9999 OVC032 24/19 Q1013 NOSIG
06:30
V
24 °C 10 km+ 3.100 ft 170° 170° 3 kt METAR NTAA 171600Z AUTO 17003KT 9999 OVC031 24/19 Q1013 NOSIG
06:00
V
24 °C 10 km+ 3.100 ft 160° 160° 3 kt METAR NTAA 171530Z AUTO 16003KT 9999 OVC031 24/19 Q1013 NOSIG
05:30
V
24 °C 10 km+ 3.300 ft 170° 170° 4 kt METAR NTAA 171500Z AUTO 17004KT 9999 OVC033 24/19 Q1012 NOSIG
05:00
V
24 °C 10 km+ 3.600 ft 150° 150° 3 kt METAR NTAA 171430Z AUTO 15003KT 9999 BKN036 BKN043 BKN050 24/19 Q1012 NOSIG
04:30
V
24 °C 10 km+ 5.200 ft 190° 190° 4 kt METAR NTAA 171400Z AUTO 19004KT 9999 FEW031 SCT043 BKN052 24/19 Q1012 NOSIG
04:00
V
24 °C 10 km+ 3.100 ft 190° 190° 7 kt METAR NTAA 171330Z AUTO 19007KT 9999 BKN031 BKN044 BKN050 24/19 Q1012 NOSIG
03:30
V
24 °C 10 km+ 3.300 ft 180° 180° 5 kt METAR NTAA 171300Z AUTO 18005KT 9999 OVC033 24/19 Q1012 NOSIG
03:00
V
24 °C 10 km+ 3.500 ft 190° 190° 6 kt METAR NTAA 171230Z AUTO 19006KT 9999 BKN035 OVC045 24/19 Q1012 NOSIG
02:30
V
24 °C 10 km+ 3.700 ft 190° 190° 6 kt METAR NTAA 171200Z AUTO 19006KT 9999 BKN037 OVC048 24/19 Q1012 NOSIG
02:00
V
24 °C 10 km+ 3.900 ft 190° 190° 6 kt METAR NTAA 171130Z AUTO 19006KT 9999 OVC039 24/20 Q1012 NOSIG
01:30
V
24 °C 10 km+ 4.100 ft 190° 190° 7 kt METAR NTAA 171100Z AUTO 19007KT 9999 OVC041 24/20 Q1013 NOSIG
01:00
V
24 °C 10 km+ 4.300 ft 190° 190° 8 kt METAR NTAA 171030Z AUTO 19008KT 9999 OVC043 24/20 Q1013 NOSIG
00:30
V
24 °C 10 km+ 4.300 ft 180° 180° 8 kt METAR NTAA 171000Z AUTO 18008KT 9999 OVC043 24/20 Q1013 NOSIG
00:00
V
24 °C 10 km+ 4.400 ft 180° 180° 6 kt METAR NTAA 170930Z AUTO 18006KT 9999 BKN044 BKN050 OVC062 24/19 Q1013 NOSIG

2024年7月16日

时间 代码 天气 温度 能见度 天花板 METAR/SPECI
23:30
V
24 °C 10 km+ 4.400 ft 180° 180° 5 kt METAR NTAA 170900Z AUTO 18005KT 9999 BKN044 OVC066 24/20 Q1014 NOSIG
23:00
V
24 °C 10 km+ 6.600 ft 180° 180° 6 kt METAR NTAA 170830Z AUTO 18006KT 9999 BKN066 24/20 Q1014 NOSIG
22:30
V
24 °C 10 km+ 6.400 ft 190° 190° 5 kt METAR NTAA 170800Z AUTO 19005KT 9999 BKN064 24/20 Q1014 NOSIG
22:00
V
25 °C 10 km+ 6.600 ft 180° 180° 6 kt METAR NTAA 170730Z AUTO 18006KT 9999 BKN066 25/20 Q1014 NOSIG
21:30
V
25 °C 10 km+ 6.800 ft 180° 180° 8 kt METAR NTAA 170700Z AUTO 18008KT 9999 BKN068 25/20 Q1014 NOSIG
21:00
V
25 °C 10 km+ 7.000 ft 190° 190° 12 kt METAR NTAA 170630Z AUTO 19012KT 9999 BKN070 25/20 Q1013 NOSIG
20:30
V
25 °C 10 km+ 7.200 ft 200° 200° 12 kt METAR NTAA 170600Z AUTO 20012KT 9999 BKN072 BKN088 25/20 Q1013 NOSIG
20:00
V
25 °C 10 km+ 7.200 ft 190° 190° 9 kt METAR NTAA 170530Z AUTO 19009KT 9999 BKN072 BKN084 25/20 Q1013 NOSIG
19:30
V
25 °C 10 km+ - 180° 180° 10 kt METAR NTAA 170500Z AUTO 18010KT 9999 FEW074 SCT084 25/20 Q1013 TEMPO 20015G25KT
19:00
V
25 °C 10 km+ - 190° 190° 12 kt METAR NTAA 170430Z AUTO 19012KT 9999 SCT076 25/20 Q1012 TEMPO 20015G25KT
18:30
V
25 °C 10 km+ - 190° 190° 12 kt METAR NTAA 170400Z AUTO 19012KT 9999 SCT078 25/20 Q1012 BECMG 20015G25KT
18:00
V
25 °C 10 km+ - 190° 190° 12 kt METAR NTAA 170330Z AUTO 19012KT CAVOK 25/21 Q1012 BECMG 20015G25KT
17:30
V
25 °C 10 km+ - 190° 190° 14 kt METAR NTAA 170300Z AUTO 19014KT 9999 FEW023 25/21 Q1012 BECMG 20015G25KT
17:00
V
25 °C 10 km+ - 190° 190° 15 kt METAR NTAA 170230Z AUTO 19015KT 9999 FEW015 SCT023 25/21 Q1012 BECMG 20015G25KT
16:30
V
26 °C 10 km+ - 200° 200° 16 kt METAR NTAA 170200Z AUTO 20016KT 9999 SCT023 26/21 Q1011 BECMG 20015G25KT
16:00
M
26 °C 10 km+ 2.200 ft 200° 200° 17 kt METAR NTAA 170130Z AUTO 20017KT 9999 BKN022 26/21 Q1011 BECMG 20015G25KT
15:30
V
27 °C 10 km+ - 210° 210° 17 kt METAR NTAA 170100Z AUTO 21017KT 9999 SCT021 27/21 Q1011 BECMG 20015G25KT
15:00
V
27 °C 10 km+ - 210° 210° 16 kt METAR NTAA 170030Z AUTO 21016KT 9999 FEW019 SCT080 27/22 Q1011 BECMG 20015G25KT
14:30
V
27 °C 10 km+ 8.200 ft 210° 210° 15 kt METAR NTAA 170000Z AUTO 21015KT 9999 FEW015 OVC082 27/23 Q1011 BECMG 20015G25KT
14:00
V
26 °C 10 km+ 3.600 ft 210° 210° 16 kt METAR NTAA 162330Z AUTO 21016KT 9999 FEW014 SCT019 BKN036 26/23 Q1012 NOSIG
13:30
M
27 °C 10 km+ 2.200 ft 230° 230° 15 kt METAR NTAA 162300Z AUTO 23015KT 9999 FEW014 BKN022 BKN036 27/23 Q1012 NOSIG
13:00
V
27 °C 10 km+ 6.000 ft 200° 200° 13 kt METAR NTAA 162230Z AUTO 20013KT 9999 SCT020 SCT035 BKN060 27/22 Q1012 NOSIG
12:30
V
27 °C 10 km+ 8.000 ft 200° 200° 12 kt METAR NTAA 162200Z AUTO 20012KT 9999 FEW018 BKN080 27/22 Q1013 NOSIG
12:00
V
26 °C 10 km+ 7.400 ft 200° 200° 13 kt METAR NTAA 162130Z AUTO 20013KT 9999 FEW018 OVC074 26/23 Q1013 NOSIG
11:30
V
26 °C 10 km+ 3.900 ft 200° 200° 12 kt METAR NTAA 162100Z AUTO 20012KT 9999 BKN039 BKN068 26/23 Q1013 NOSIG
11:00
V
25 °C 10 km+ 7.000 ft 190° 190° 11 kt METAR NTAA 162030Z AUTO 19011KT 9999 FEW039 SCT060 BKN070 25/23 Q1014 NOSIG
10:30
V
25 °C 10 km+ 5.400 ft 190° 190° 10 kt METAR NTAA 162000Z AUTO 19010KT 9999 FEW009 SCT042 OVC054 25/23 Q1014 TEMPO 3000 RA
10:00
M
25 °C 5 km 4.400 ft 200° 200° 11 kt METAR NTAA 161930Z AUTO 20011KT 5000 -RA BR FEW020 OVC044 25/23 Q1014 NOSIG
09:30
V
25 °C 10 km+ 4.000 ft 180° 180° 11 kt METAR NTAA 161900Z AUTO 18011KT 9999 SCT032 OVC040 25/23 Q1014 TEMPO 3000 RA
09:00
V
25 °C 10 km+ 3.200 ft 190° 190° 10 kt METAR NTAA 161830Z AUTO 19010KT 9999 BKN032 BKN039 BKN049 25/23 Q1014 TEMPO 3000 RA
08:30
V
25 °C 10 km+ 3.600 ft 200° 200° 6 kt METAR NTAA 161800Z AUTO 20006KT 9999 BKN036 BKN044 OVC050 25/23 Q1014 TEMPO 3000 RA
08:00
V
24 °C 10 km+ 4.100 ft 200° 200° 6 kt METAR NTAA 161730Z AUTO 20006KT 9999 FEW005 OVC041 24/23 Q1013 TEMPO 3000 RA
07:30
I
24 °C 2,6 km 1.500 ft 190° 190° 9 kt METAR NTAA 161700Z AUTO 19009KT 2600 -RA BR SCT006 BKN015 BKN022 24/23 Q1013 TEMPO 33015G25KT 3000 SHRA
07:00
I
23 °C 3,5 km 1.600 ft 190° 190° 7 kt METAR NTAA 161630Z AUTO 19007KT 3500 -RA BR FEW005 SCT010 BKN016 23/23 Q1013 TEMPO 33015G25KT SHRA
06:30
M
24 °C 5 km 1.300 ft 200° 200° 10 kt METAR NTAA 161600Z AUTO 20010KT 5000 -RA BR FEW006 BKN013 BKN027 24/23 Q1012 TEMPO 33015G25KT SHRA BECMG SCT018 BKN035
06:00
I
24 °C 3,3 km 1.800 ft 220° 220° 5 kt METAR NTAA 161530Z AUTO 22005KT 180V270 3300 RA BR SCT004 SCT010 BKN018 24/23 Q1012 TEMPO 33015G25KT
05:30
U
24 °C 0 m 1.900 ft 170° 170° 5 kt METAR NTAA 161500Z AUTO 17005KT //// R04///// // FEW010 BKN019 OVC027 24/23 Q1012
05:00
U
24 °C 0 m 2.800 ft 180° 180° 5 kt METAR NTAA 161430Z AUTO 18005KT //// R04///// // BKN028 BKN034 BKN041 24/23 Q1011
04:30
M
24 °C 5 km 2.600 ft 130° 130° 5 kt METAR NTAA 161400Z AUTO 13005KT 5000 -RA BR FEW008 BKN026 BKN035 24/23 Q1011 TEMPO 33015G25KT SHRA
04:00
I
24 °C 3,1 km 800 ft 150° 150° 3 kt METAR NTAA 161330Z AUTO 15003KT 120V190 3100 RA BR BKN008 BKN013 BKN018 24/23 Q1012 TEMPO 33015G25KT BECMG SCT018 BKN035
03:30
M
24 °C 7 km 2.100 ft 180° 180° 5 kt METAR NTAA 161300Z AUTO 18005KT 7000 -RA FEW009 SCT014 BKN021 24/23 Q1011 TEMPO 33015G25KT 3000 SHRA
03:00
M
25 °C 5 km 2.500 ft 260° 260° 6 kt METAR NTAA 161230Z AUTO 26006KT 5000 -RA BR BKN025 OVC030 25/23 Q1012 TEMPO 33015G25KT SHRA
02:30
M
25 °C 10 km+ 2.200 ft 300° 300° 13 kt METAR NTAA 161200Z AUTO 30013KT 9999 FEW010 BKN022 OVC038 25/23 Q1012 TEMPO 33015G25KT 3000 SHRA
02:00
M
24 °C 10 km+ 1.300 ft 320° 320° 7 kt METAR NTAA 161130Z AUTO 32007KT 9999 BKN013 BKN019 24/23 Q1012 TEMPO 33015G25KT 3000 SHRA BECMG SCT018 BKN035
01:30
M
24 °C 10 km+ 1.900 ft Var Var 2 kt METAR NTAA 161100Z AUTO VRB02KT 9999 FEW007 BKN019 BKN025 24/23 Q1012 TEMPO 33015G25KT 3000 SHRA
01:00
M
24 °C 10 km+ 1.400 ft Var Var 1 kt METAR NTAA 161030Z AUTO VRB01KT 9999 -RA BKN014 BKN023 BKN031 24/23 Q1012 TEMPO 33015G25KT 3000 SHRA BECMG SCT018 BKN035
00:30
I
24 °C 3,1 km 1.100 ft 160° 160° 4 kt METAR NTAA 161000Z AUTO 16004KT 3100 RA BR FEW005 BKN011 BKN020 24/23 Q1013 TEMPO 33015G25KT BECMG SCT018 BKN035
00:00
M
24 °C 10 km+ 1.700 ft 190° 190° 5 kt METAR NTAA 160930Z AUTO 19005KT 9999 -RA SCT009 BKN017 BKN025 24/24 Q1013 TEMPO 33015G25KT 3000 SHRA

2024年7月15日

时间 代码 天气 温度 能见度 天花板 METAR/SPECI
23:30
I
25 °C 3 km 1.900 ft 200° 200° 9 kt METAR NTAA 160900Z AUTO 20009KT 160V220 9999 3000 FEW007 SCT011 BKN019 25/24 Q1013 TEMPO 33015G25KT 3000 SHRA
23:00
M
27 °C 10 km+ 2.600 ft 320° 320° 10 kt METAR NTAA 160830Z AUTO 32010KT 9999 SCT019 BKN026 BKN039 27/24 Q1013 TEMPO 33015G25KT 3000 SHRA
22:30
V
27 °C 10 km+ 4.500 ft 330° 330° 10 kt METAR NTAA 160800Z AUTO 33010KT 9999 FEW018 SCT038 BKN045 27/24 Q1013 TEMPO 33015G25KT 3000 SHRA
22:00
V
27 °C 10 km+ 4.400 ft 330° 330° 9 kt METAR NTAA 160730Z AUTO 33009KT 9999 FEW018 SCT028 BKN044 27/24 Q1013 TEMPO 33015G25KT 3000 SHRA
21:30
M
27 °C 10 km+ 1.700 ft 310° 310° 10 kt METAR NTAA 160700Z AUTO 31010KT 9999 BKN017 BKN024 BKN029 27/24 Q1013 NOSIG
21:00
V
26 °C 9 km 3.100 ft 330° 330° 7 kt METAR NTAA 160630Z AUTO 33007KT 9000 -RA SCT017 SCT024 BKN031 26/24 Q1013 NOSIG
20:30
M
27 °C 10 km+ 2.200 ft 320° 320° 8 kt METAR NTAA 160600Z AUTO 32008KT 9999 BKN022 BKN032 BKN041 27/24 Q1013 NOSIG
报告变更