Münster Osnabrück Airport

EDDG · North Rhine-Westphalia, 德国

2022年10月7日

时间 代码 天气 温度 能见度 天花板 METAR/SPECI
17:50
V
17 °C 10 km+ - 220° 220° 7 kt METAR EDDG 071550Z AUTO 22007KT 180V240 CAVOK 17/08 Q1018 NOSIG
17:20
V
17 °C 10 km+ - 200° 200° 7 kt METAR EDDG 071520Z AUTO 20007KT 180V240 CAVOK 17/08 Q1019
16:50
V
17 °C 10 km+ - 200° 200° 10 kt METAR EDDG 071450Z AUTO 20010KT 160V240 CAVOK 17/08 Q1019 NOSIG
16:20
V
18 °C 10 km+ - 210° 210° 7 kt METAR EDDG 071420Z AUTO 21007KT 170V240 9999 FEW040 18/08 Q1019 NOSIG
15:50
V
17 °C 10 km+ - 190° 190° 9 kt METAR EDDG 071350Z AUTO 19009KT 160V240 9999 FEW040 17/08 Q1020 NOSIG
15:20
V
18 °C 10 km+ - 220° 220° 10 kt METAR EDDG 071320Z AUTO 22010KT 180V270 CAVOK 18/08 Q1020 NOSIG
14:50
V
17 °C 10 km+ - 220° 220° 10 kt METAR EDDG 071250Z AUTO 22010KT 180V260 CAVOK 17/07 Q1021 NOSIG
14:20
V
17 °C 10 km+ - 210° 210° 12 kt METAR EDDG 071220Z AUTO 21012KT 180V240 9999 FEW037 17/08 Q1021
13:50
V
17 °C 10 km+ - 210° 210° 12 kt METAR EDDG 071150Z AUTO 21012KT 180V240 9999 FEW035 17/08 Q1022 NOSIG
13:20
V
16 °C 10 km+ - 220° 220° 13 kt METAR EDDG 071120Z AUTO 22013KT 160V250 CAVOK 16/08 Q1022 NOSIG
12:50
V
16 °C 10 km+ - 210° 210° 9 kt METAR EDDG 071050Z AUTO 21009KT 170V240 CAVOK 16/09 Q1023 NOSIG
12:20
V
16 °C 10 km+ - 210° 210° 10 kt METAR EDDG 071020Z AUTO 21010KT 160V240 CAVOK 16/08 Q1023 NOSIG
11:50
V
15 °C 10 km+ - 220° 220° 11 kt METAR EDDG 070950Z AUTO 22011KT CAVOK 15/08 Q1023 NOSIG
11:20
V
14 °C 10 km+ - 210° 210° 9 kt METAR EDDG 070920Z AUTO 21009KT CAVOK 14/08 Q1024 NOSIG
10:50
V
13 °C 10 km+ - 190° 190° 6 kt METAR EDDG 070850Z AUTO 19006KT 150V230 CAVOK 13/08 Q1024 BECMG 20012KT
10:20
V
12 °C 10 km+ - 200° 200° 7 kt METAR EDDG 070820Z AUTO 20007KT 160V230 CAVOK 12/07 Q1024 BECMG 20012KT
09:50
V
11 °C 10 km+ - 180° 180° 5 kt METAR EDDG 070750Z AUTO 18005KT 140V210 CAVOK 11/07 Q1024 BECMG 20010KT
09:20
V
9 °C 10 km+ - 170° 170° 5 kt METAR EDDG 070720Z AUTO 17005KT 140V200 CAVOK 09/07 Q1025 BECMG 20010KT
08:50
V
8 °C 10 km+ - 160° 160° 4 kt METAR EDDG 070650Z AUTO 16004KT 130V190 CAVOK 08/06 Q1025 BECMG 20009KT
08:20
V
6 °C 10 km+ - 150° 150° 4 kt METAR EDDG 070620Z AUTO 15004KT CAVOK 06/05 Q1025 NOSIG
07:50
V
6 °C 10 km+ - 150° 150° 4 kt METAR EDDG 070550Z AUTO 15004KT CAVOK 06/05 Q1025 NOSIG
07:20
V
6 °C 10 km+ - 140° 140° 5 kt METAR EDDG 070520Z AUTO 14005KT CAVOK 06/05 Q1025 NOSIG
06:50
V
6 °C 10 km+ - 140° 140° 4 kt METAR EDDG 070450Z AUTO 14004KT CAVOK 06/05 Q1025 NOSIG
06:20
V
6 °C 10 km+ - 140° 140° 4 kt METAR EDDG 070420Z AUTO 14004KT CAVOK 06/05 Q1025 NOSIG
05:50
V
6 °C 10 km+ - 140° 140° 4 kt METAR EDDG 070350Z AUTO 14004KT CAVOK 06/05 Q1025 NOSIG
05:20
V
6 °C 10 km+ - 140° 140° 4 kt METAR EDDG 070320Z AUTO 14004KT CAVOK 06/05 Q1026 NOSIG
04:50
V
6 °C 10 km+ - 140° 140° 4 kt METAR EDDG 070250Z AUTO 14004KT CAVOK 06/05 Q1026 NOSIG
04:20
V
7 °C 10 km+ - 140° 140° 4 kt METAR EDDG 070220Z AUTO 14004KT CAVOK 07/05 Q1026 NOSIG
03:50
V
7 °C 10 km+ - 150° 150° 3 kt METAR EDDG 070150Z AUTO 15003KT CAVOK 07/05 Q1027 NOSIG
03:20
V
6 °C 10 km+ - 150° 150° 3 kt METAR EDDG 070120Z AUTO 15003KT CAVOK 06/05 Q1027 NOSIG
02:50
V
7 °C 10 km+ - 150° 150° 4 kt METAR EDDG 070050Z AUTO 15004KT CAVOK 07/05 Q1027 NOSIG
02:20
V
7 °C 10 km+ - 150° 150° 3 kt METAR EDDG 070020Z AUTO 15003KT CAVOK 07/06 Q1027 NOSIG
01:50
V
7 °C 10 km+ - 160° 160° 3 kt METAR EDDG 062350Z AUTO 16003KT CAVOK 07/06 Q1028 NOSIG
01:20
V
7 °C 10 km+ - 150° 150° 5 kt METAR EDDG 062320Z AUTO 15005KT CAVOK 07/06 Q1028 NOSIG
00:50
V
6 °C 10 km+ - 140° 140° 3 kt METAR EDDG 062250Z AUTO 14003KT 100V160 CAVOK 06/06 Q1028 NOSIG
00:20
V
7 °C 10 km+ - 140° 140° 3 kt METAR EDDG 062220Z AUTO 14003KT 090V160 CAVOK 07/06 Q1028 NOSIG

2022年10月6日

时间 代码 天气 温度 能见度 天花板 METAR/SPECI
23:50
V
7 °C 10 km+ - 140° 140° 4 kt METAR EDDG 062150Z AUTO 14004KT CAVOK 07/06 Q1029 NOSIG
23:20
V
8 °C 10 km+ - 160° 160° 4 kt METAR EDDG 062120Z AUTO 16004KT CAVOK 08/07 Q1029 NOSIG
22:50
V
7 °C 10 km+ - 150° 150° 3 kt METAR EDDG 062050Z AUTO 15003KT CAVOK 07/06 Q1029 NOSIG
22:20
V
8 °C 10 km+ - Var Var 2 kt METAR EDDG 062020Z AUTO VRB02KT CAVOK 08/07 Q1029 NOSIG
21:50
V
8 °C 10 km+ - 170° 170° 3 kt METAR EDDG 061950Z AUTO 17003KT CAVOK 08/07 Q1029 NOSIG
21:20
V
9 °C 10 km+ - 170° 170° 3 kt METAR EDDG 061920Z AUTO 17003KT CAVOK 09/07 Q1029 NOSIG
20:50
V
10 °C 10 km+ - 160° 160° 4 kt METAR EDDG 061850Z AUTO 16004KT CAVOK 10/07 Q1029 NOSIG
20:20
V
11 °C 10 km+ - 170° 170° 3 kt METAR EDDG 061820Z AUTO 17003KT CAVOK 11/08 Q1029 NOSIG
19:50
V
12 °C 10 km+ - 180° 180° 4 kt METAR EDDG 061750Z AUTO 18004KT CAVOK 12/08 Q1029 NOSIG
19:20
V
14 °C 10 km+ - 190° 190° 3 kt METAR EDDG 061720Z AUTO 19003KT 160V220 CAVOK 14/08 Q1029 NOSIG
18:50
V
15 °C 10 km+ - 220° 220° 5 kt METAR EDDG 061650Z AUTO 22005KT CAVOK 15/07 Q1029 NOSIG
18:20
V
16 °C 10 km+ - 230° 230° 8 kt METAR EDDG 061620Z AUTO 23008KT 200V260 CAVOK 16/07 Q1029 NOSIG
17:50
V
16 °C 10 km+ - 240° 240° 11 kt METAR EDDG 061550Z AUTO 24011KT CAVOK 16/07 Q1029 BECMG 21005KT
17:20
V
17 °C 10 km+ - 240° 240° 11 kt METAR EDDG 061520Z AUTO 24011KT 9999 FEW042 17/07 Q1029 NOSIG
16:50
V
17 °C 10 km+ - 220° 220° 11 kt METAR EDDG 061450Z AUTO 22011KT 190V250 9999 FEW041 17/07 Q1029 BECMG 22006KT
16:20
V
17 °C 10 km+ - 250° 250° 11 kt METAR EDDG 061420Z AUTO 25011KT CAVOK 17/07 Q1029 BECMG 22005KT
15:50
V
17 °C 10 km+ - 240° 240° 11 kt METAR EDDG 061350Z AUTO 24011KT 200V270 9999 FEW040 17/07 Q1029 BECMG 22005KT
15:20
V
17 °C 10 km+ - 230° 230° 10 kt METAR EDDG 061320Z AUTO 23010KT 200V280 CAVOK 17/07 Q1029 NOSIG
14:50
V
17 °C 10 km+ - 240° 240° 13 kt METAR EDDG 061250Z AUTO 24013KT 220V280 CAVOK 17/07 Q1029 NOSIG
14:20
V
17 °C 10 km+ - 240° 240° 11 kt METAR EDDG 061220Z AUTO 24011KT 210V280 9999 FEW036 17/08 Q1029 NOSIG
13:50
V
17 °C 10 km+ - 250° 250° 15 - 26 kt METAR EDDG 061150Z AUTO 25015G26KT 210V290 9999 FEW036 17/07 Q1029 BECMG 23010KT
13:20
V
16 °C 10 km+ - 230° 230° 13 kt METAR EDDG 061120Z AUTO 23013KT 9999 SCT035 16/08 Q1029 NOSIG
12:50
V
16 °C 10 km+ - 260° 260° 14 kt METAR EDDG 061050Z AUTO 26014KT CAVOK 16/08 Q1029 NOSIG
12:20
V
15 °C 10 km+ - 250° 250° 14 kt METAR EDDG 061020Z AUTO 25014KT 9999 FEW029 15/08 Q1029 NOSIG
11:50
V
15 °C 10 km+ - 250° 250° 13 kt METAR EDDG 060950Z AUTO 25013KT 210V270 9999 FEW026 15/09 Q1029 NOSIG
11:20
V
15 °C 10 km+ - 240° 240° 12 kt METAR EDDG 060920Z AUTO 24012KT 210V280 9999 FEW024 15/09 Q1028 NOSIG
10:50
V
14 °C 10 km+ - 240° 240° 11 kt METAR EDDG 060850Z AUTO 24011KT 210V280 9999 FEW022 14/09 Q1028 NOSIG
10:20
V
14 °C 10 km+ - 230° 230° 11 kt METAR EDDG 060820Z AUTO 23011KT 210V270 CAVOK 14/09 Q1028 NOSIG
09:50
V
13 °C 10 km+ - 230° 230° 10 kt METAR EDDG 060750Z AUTO 23010KT CAVOK 13/09 Q1027 NOSIG
09:20
V
13 °C 10 km+ - 230° 230° 9 kt METAR EDDG 060720Z AUTO 23009KT CAVOK 13/09 Q1027 NOSIG
08:50
V
12 °C 10 km+ - 230° 230° 8 kt METAR EDDG 060650Z AUTO 23008KT CAVOK 12/09 Q1026 NOSIG
08:20
V
12 °C 10 km+ - 230° 230° 8 kt METAR EDDG 060620Z AUTO 23008KT CAVOK 12/09 Q1026 NOSIG
07:50
V
12 °C 10 km+ - 230° 230° 8 kt METAR EDDG 060550Z AUTO 23008KT CAVOK 12/09 Q1025 NOSIG
07:20
V
12 °C 10 km+ - 240° 240° 10 kt METAR EDDG 060520Z AUTO 24010KT CAVOK 12/09 Q1025 NOSIG
06:50
V
12 °C 10 km+ - 240° 240° 9 kt METAR EDDG 060450Z AUTO 24009KT CAVOK 12/09 Q1024 NOSIG
06:20
V
12 °C 10 km+ - 240° 240° 11 kt METAR EDDG 060420Z AUTO 24011KT CAVOK 12/09 Q1024 NOSIG
05:50
V
13 °C 10 km+ - 230° 230° 10 kt METAR EDDG 060350Z AUTO 23010KT 210V270 CAVOK 13/10 Q1023 NOSIG
05:20
V
13 °C 10 km+ - 250° 250° 11 kt METAR EDDG 060320Z AUTO 25011KT CAVOK 13/10 Q1023 NOSIG
04:50
V
13 °C 10 km+ - 240° 240° 11 kt METAR EDDG 060250Z AUTO 24011KT CAVOK 13/11 Q1022 NOSIG
04:20
V
13 °C 10 km+ - 230° 230° 10 kt METAR EDDG 060220Z AUTO 23010KT 9999 FEW015 13/11 Q1021 NOSIG
03:50
V
13 °C 10 km+ - 230° 230° 10 kt METAR EDDG 060150Z AUTO 23010KT 200V260 CAVOK 13/11 Q1021 NOSIG
03:20
V
14 °C 10 km+ - 240° 240° 12 kt METAR EDDG 060120Z AUTO 24012KT 9999 FEW019 14/11 Q1021
02:50
V
14 °C 10 km+ - 240° 240° 13 kt METAR EDDG 060050Z AUTO 24013KT 220V280 9999 FEW031 14/12 Q1020 NOSIG
02:20
V
13 °C 10 km+ - 230° 230° 8 kt METAR EDDG 060020Z AUTO 23008KT 9999 FEW033 13/11 Q1020 NOSIG
01:50
V
13 °C 10 km+ - 240° 240° 10 kt METAR EDDG 052350Z AUTO 24010KT 9999 -RA FEW029 13/11 Q1019 NOSIG
01:20
V
13 °C 10 km+ 4.300 ft 260° 260° 11 kt METAR EDDG 052320Z AUTO 26011KT 9999 SCT032 OVC043 13/12 Q1019 NOSIG
00:50
V
13 °C 10 km+ 3.400 ft 270° 270° 14 kt METAR EDDG 052250Z AUTO 27014KT 9999 -RA FEW021 OVC034 13/11 Q1019 RESHRA TEMPO 28015G25KT
00:20
V
18 °C 10 km+ 4.600 ft 230° 230° 15 - 26 kt METAR EDDG 052220Z AUTO 23015G26KT 200V280 9999 SHRA FEW025 BKN046 FEW///CB 18/13 Q1017 BECMG NSW

2022年10月5日

时间 代码 天气 温度 能见度 天花板 METAR/SPECI
23:50
V
18 °C 10 km+ 4.400 ft 220° 220° 19 - 30 kt METAR EDDG 052150Z AUTO 22019G30KT 190V250 9999 SCT032 BKN044 18/13 Q1016 BECMG 24014KT
23:20
V
19 °C 10 km+ 3.300 ft 220° 220° 17 kt METAR EDDG 052120Z AUTO 22017KT 180V250 9999 BKN033 BKN049 19/12 Q1016 NOSIG
22:50
V
18 °C 10 km+ 3.700 ft 210° 210° 14 kt METAR EDDG 052050Z AUTO 21014KT 180V240 9999 BKN037 18/12 Q1016 NOSIG
22:20
V
18 °C 10 km+ 3.800 ft 220° 220° 13 kt METAR EDDG 052020Z AUTO 22013KT 9999 BKN038 18/12 Q1015 NOSIG
21:50
V
18 °C 10 km+ - 220° 220° 14 kt METAR EDDG 051950Z AUTO 22014KT 9999 SCT034 18/11 Q1015 NOSIG
21:20
V
18 °C 10 km+ 3.200 ft 220° 220° 12 kt METAR EDDG 051920Z AUTO 22012KT 180V260 9999 BKN032 18/11 Q1015 NOSIG
20:50
V
18 °C 10 km+ 4.500 ft 220° 220° 13 kt METAR EDDG 051850Z AUTO 22013KT 190V250 9999 SCT032 BKN045 18/11 Q1015 NOSIG
20:20
V
18 °C 10 km+ 3.400 ft 230° 230° 19 - 32 kt METAR EDDG 051820Z AUTO 23019G32KT 200V260 9999 BKN034 BKN040 OVC049 18/11 Q1015 NOSIG
19:50
V
19 °C 10 km+ - 230° 230° 16 kt METAR EDDG 051750Z AUTO 23016KT 210V270 9999 FEW037 SCT049 19/12 Q1014 NOSIG
19:20
V
19 °C 10 km+ - 210° 210° 10 kt METAR EDDG 051720Z AUTO 21010KT 180V240 9999 FEW039 SCT048 19/12 Q1014 NOSIG
18:50
V
19 °C 10 km+ - 200° 200° 7 kt METAR EDDG 051650Z AUTO 20007KT 170V230 9999 SCT046 19/12 Q1013 BECMG 20012KT
18:20
V
20 °C 10 km+ - 210° 210° 6 kt METAR EDDG 051620Z AUTO 21006KT 170V240 9999 SCT045 20/12 Q1013 NOSIG
17:50
V
20 °C 10 km+ - 200° 200° 8 kt METAR EDDG 051550Z AUTO 20008KT 160V230 CAVOK 20/12 Q1013 NOSIG
17:20
V
20 °C 10 km+ - 200° 200° 8 kt METAR EDDG 051520Z AUTO 20008KT 150V240 CAVOK 20/12 Q1013 NOSIG
16:50
V
20 °C 10 km+ - 200° 200° 9 kt METAR EDDG 051450Z AUTO 20009KT 150V230 CAVOK 20/12 Q1013 NOSIG
较旧的数据

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的上网行为。如果您继续,我们认为您同意我们的cookie政策。 了解更多