White Rock Automatic Weather Reporting System

CWWK

2022年5月21日

时间 代码 天气 温度 能见度 乌云 METAR/SPECI
21:00
L
14 °C 0 m - 160°   160° 1 kt METAR CWWK 220400Z AUTO 16001KT 14/10 RMK AO1 SLP232 T01410097 53008
20:00
L
16 °C 0 m - 230°   230° 1 kt METAR CWWK 220300Z AUTO 23001KT 16/09 RMK AO1 SLP227 T01570088 55000
19:00
L
17 °C 0 m - 270°   270° 1 kt METAR CWWK 220200Z AUTO 27001KT 17/09 RMK AO1 SLP224 T01690089 56005
18:00
L
17 °C 0 m - 260°   260° 4 kt METAR CWWK 220100Z AUTO 26004KT 17/09 RMK AO1 SLP224 T01740092 56011
17:00
L
18 °C 0 m - 230°   230° 3 kt METAR CWWK 220000Z AUTO 23003KT 18/10 RMK AO1 SLP227 T01780104 56012
16:00
L
18 °C 0 m - 270°   270° 2 kt METAR CWWK 212300Z AUTO 27002KT 18/08 RMK AO1 SLP229 T01800076 58014
15:00
L
17 °C 0 m - 270°   270° 2 kt METAR CWWK 212200Z AUTO 27002KT 17/10 RMK AO1 SLP235 T01700096 58009
14:00
L
16 °C 0 m - 250°   250° 4 kt METAR CWWK 212100Z AUTO 25004KT 16/09 RMK AO1 SLP239 T01560089 58006
13:00
L
15 °C 0 m - 230°   230° 4 kt METAR CWWK 212000Z AUTO 23004KT 15/09 RMK AO1 SLP243 T01500088 57003
12:00
L
14 °C 0 m - 230°   230° 5 kt METAR CWWK 211900Z AUTO 23005KT 14/09 RMK AO1 SLP244 T01370087 58002
11:00
L
13 °C 0 m - 230°   230° 4 kt METAR CWWK 211800Z AUTO 23004KT 13/08 RMK AO1 SLP245 T01330081 58001
10:00
L
13 °C 0 m - 240°   240° 3 kt METAR CWWK 211700Z AUTO 24003KT 13/08 RMK AO1 SLP246 T01260084 51002
09:00
L
12 °C 0 m - 200°   200° 2 kt METAR CWWK 211600Z AUTO 20002KT 12/08 RMK AO1 SLP246 T01160075 51007
08:00
L
11 °C 0 m - 150°   150° 2 kt METAR CWWK 211500Z AUTO 15002KT 11/07 RMK AO1 SLP246 T01100072 51010
07:00
L
8 °C 0 m - Var   000° 0 kt METAR CWWK 211400Z AUTO 00000KT 08/06 RMK AO1 SLP244 T00800062 53010
06:00
L
7 °C 0 m - Var   000° 0 kt METAR CWWK 211300Z AUTO 00000KT 07/05 RMK AO1 SLP239 T00670051 53005
05:00
L
7 °C 0 m - 030°   030° 3 kt METAR CWWK 211200Z AUTO 03003KT 07/06 RMK AO1 SLP236 T00740059 53003
04:00
L
8 °C 0 m - 050°   050° 1 kt METAR CWWK 211100Z AUTO 05001KT 08/06 RMK AO1 SLP234 T00770058 55000
03:00
L
8 °C 0 m - 070°   070° 1 kt METAR CWWK 211000Z AUTO 07001KT 08/06 RMK AO1 SLP234 T00810058 51004
02:00
L
9 °C 0 m - 040°   040° 1 kt METAR CWWK 210900Z AUTO 04001KT 09/06 RMK AO1 SLP233 T00920060
01:00
L
10 °C 0 m - 060°   060° 1 kt METAR CWWK 210800Z AUTO 06001KT 10/06 RMK AO1 SLP234 T01040059

2022年5月20日

时间 代码 天气 温度 能见度 乌云 METAR/SPECI
23:00
L
12 °C 0 m - 050°   050° 1 kt METAR CWWK 210600Z AUTO 05001KT 12/06 RMK AO1 SLP233 T01210060 53002
22:00
L
12 °C 0 m - 020°   020° 3 kt METAR CWWK 210500Z AUTO 02003KT 12/06 RMK AO1 SLP232 T01240059 53007
21:00
L
14 °C 0 m - 040°   040° 2 kt METAR CWWK 210400Z AUTO 04002KT 14/06 RMK AO1 SLP223 T01360055 58004
20:00
L
15 °C 0 m - 110°   110° 2 kt METAR CWWK 210300Z AUTO 11002KT 15/06 RMK AO1 SLP231 T01520059 53003
19:00
L
15 °C 0 m - 190°   190° 2 kt METAR CWWK 210200Z AUTO 19002KT 15/06 RMK AO1 SLP225 T01470060 56009
18:00
L
14 °C 0 m - 230°   230° 4 kt METAR CWWK 210100Z AUTO 23004KT 14/08 RMK AO1 SLP227 T01370075 56012
17:00
L
14 °C 0 m - 230°   230° 3 kt METAR CWWK 210000Z AUTO 23003KT 14/08 RMK AO1 SLP228 T01380075 58016
16:00
L
14 °C 0 m - 230°   230° 3 kt METAR CWWK 202300Z AUTO 23003KT 14/09 RMK AO1 SLP234 T01390089 58014
15:00
L
14 °C 0 m - 240°   240° 4 kt METAR CWWK 202200Z AUTO 24004KT 14/08 RMK AO1 SLP239 T01440080 58013
14:00
L
14 °C 0 m - 240°   240° 4 kt METAR CWWK 202100Z AUTO 24004KT 14/09 RMK AO1 SLP244 T01350088 58011
13:00
L
13 °C 0 m - 230°   230° 4 kt METAR CWWK 202000Z AUTO 23004KT 13/08 RMK AO1 SLP248 T01320081 57011
12:00
L
13 °C 0 m - 250°   250° 4 kt METAR CWWK 201900Z AUTO 25004KT 13/08 RMK AO1 SLP252 T01320083 57010
11:00
L
12 °C 0 m - 230°   230° 4 kt METAR CWWK 201800Z AUTO 23004KT 12/08 RMK AO1 SLP255 T01240082 58007
10:00
L
12 °C 0 m - 220°   220° 3 kt METAR CWWK 201700Z AUTO 22003KT 12/07 RMK AO1 SLP259 T01190074 50000
09:00
L
11 °C 0 m - 200°   200° 2 kt METAR CWWK 201600Z AUTO 20002KT 11/06 RMK AO1 SLP262 T01130064 51006
08:00
L
10 °C 0 m - 130°   130° 2 kt METAR CWWK 201500Z AUTO 13002KT 10/06 RMK AO1 SLP262 T01040055 53006
07:00
L
8 °C 0 m - 060°   060° 2 kt METAR CWWK 201400Z AUTO 06002KT 08/05 RMK AO1 SLP259 T00820047 53004
06:00
L
7 °C 0 m - 020°   020° 3 kt METAR CWWK 201300Z AUTO 02003KT 07/04 RMK AO1 SLP256 T00670043 55000
05:00
L
6 °C 0 m - 040°   040° 2 kt METAR CWWK 201200Z AUTO 04002KT 06/04 RMK AO1 SLP256 T00620043 51003
04:00
L
7 °C 0 m - 030°   030° 1 kt METAR CWWK 201100Z AUTO 03001KT 07/04 RMK AO1 SLP255 T00660044 50003
03:00
L
7 °C 0 m - Var   000° 0 kt METAR CWWK 201000Z AUTO 00000KT 07/05 RMK AO1 SLP256 T00710046
01:00
L
8 °C 0 m - Var   000° 0 kt METAR CWWK 200800Z AUTO 00000KT 08/05 RMK AO1 SLP252 T00770049

2022年5月19日

时间 代码 天气 温度 能见度 乌云 METAR/SPECI
23:00
L
10 °C 0 m - Var   000° 0 kt METAR CWWK 200600Z AUTO 00000KT 10/06 RMK AO1 SLP249 T00970062 51010
22:00
L
10 °C 0 m - Var   000° 0 kt METAR CWWK 200500Z AUTO 00000KT 10/06 RMK AO1 SLP247 T01010059 53010
21:00
L
11 °C 0 m - 080°   080° 1 kt METAR CWWK 200400Z AUTO 08001KT 11/06 RMK AO1 SLP243 T01080058 53008
20:00
L
12 °C 0 m - 220°   220° 1 kt METAR CWWK 200300Z AUTO 22001KT 12/08 RMK AO1 SLP239 T01210080 53005
较旧的数据

下载我们的应用程序

在您的手机和平板电脑上轻松访问所有航空天气。
有许多网站上没有的功能,如离线支持和个人机场列表。

Studio Eveline

Benalmádena
España

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的上网行为。如果您继续,我们认为您同意我们的cookie政策。 了解更多