Broken Hill Airport

YBHI · New South Wales, Australia

Klimat Broken Hill Airport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Adelaide International Airport (YPAD) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 95,2 91 99 85 97 95
Lutego 97,0 100 93 98 98 90
Marca 97,1 98 95 96 99 99
Kwietnia 97,6 96 100 99 97
Maja 90,7 82 89 95 92
Czerwca 88,3 82 81 87 89
Lipca 88,3 85 91 85 85
Sierpnia 91,4 89 92 93 92
Września 94,0 95 86 92 97
Października 94,2 95 87 97 96
Listopada 95,8 95 88 99 99
Grudnia 95,4 88 97 99 99
Średnia 94,2 96,0 91,4 90,6 95,1 94,4

47. najlepsze warunki VFR z Australia

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 99,0 97 100 98 99 100
Lutego 99,7 100 100 100 100 99
Marca 99,6 99 100 100 100 100
Kwietnia 99,7 100 100 100 100
Maja 98,6 96 98 99 100
Czerwca 97,3 93 96 97 99
Lipca 96,1 95 96 97 93
Sierpnia 98,2 98 98 98 97
Września 99,2 99 98 99 100
Października 99,0 100 99 99 100
Listopada 99,6 100 99 100 100
Grudnia 99,6 99 100 100 100
Średnia 98,8 98,4 98,3 98,5 99,0 98,9

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 28,0 27 28 27 27 27
Lutego 26,6 28 27 27 26 25
Marca 25,3 28 23 26 24 24
Kwietnia 22,3 21 23 22 21
Maja 17,9 17 18 19 17
Czerwca 15,6 16 15 16 15
Lipca 15,1 15 14 15 15
Sierpnia 15,6 17 15 16 15
Września 18,4 21 16 19 20
Października 21,1 20 19 20 21
Listopada 23,6 23 22 22 28
Grudnia 25,8 24 25 25 25
Średnia 22,0 27,4 21,0 20,4 20,8 20,9

91. najwyższa temperatura Australia

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 17,9 18 17 19 17 17
Lutego 17,2 17 17 17 16 17
Marca 16,0 17 15 16 14 15
Kwietnia 13,4 13 14 12 13
Maja 10,4 10 11 10 10
Czerwca 8,6 11 10 10 7
Lipca 8,2 8 7 9 6
Sierpnia 8,8 9 10 9 8
Września 10,0 10 10 10 12
Października 12,2 11 13 11 12
Listopada 14,1 13 14 14 16
Grudnia 15,8 15 15 15 15
Średnia 13,2 17,1 12,5 12,8 12,2 12,2

20. najniższa temperatura Australia

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 3,8 5 4 7 2 4
Lutego 3,6 0 4 4 4 7
Marca 3,4 1 5 4 3 4
Kwietnia 6,1 5 3 1 19
Maja 12,7 12 6 3 21
Czerwca 12,5 20 15 7 18
Lipca 16,8 12 8 8 10
Sierpnia 16,0 5 13 5 21
Września 11,4 3 11 9 18
Października 9,0 4 11 3 12
Listopada 8,2 4 11 6 3
Grudnia 5,1 11 3 1 2
Średnia 8,1 2,1 7,1 7,9 4,1 11,0

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 12,2 11 12 12 13 13
Lutego 12,0 12 12 12 12 12
Marca 11,1 11 11 12 11 11
Kwietnia 10,4 11 10 10 10
Maja 10,3 10 10 10 11
Czerwca 10,6 13 12 11 10
Lipca 11,2 11 10 13 9
Sierpnia 11,6 10 12 11 11
Września 12,0 11 12 12 13
Października 11,8 13 12 12 11
Listopada 12,4 12 13 12 12
Grudnia 12,7 13 13 13 14
Średnia 11,6 11,3 11,6 11,8 11,6 11,6

91. największa prędkość wiatru z Australia

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 206° 193° 196° 204° 215°
Lutego 214° 221° 190° 218° 200°
Marca 208° 226° 198° 209° 195°
Kwietnia 268° 166° 245° 260°
Maja 269° 282° 281° 312°
Czerwca 335° 307° 326° 319°
Lipca 323° 326° 328° 306°
Sierpnia 301° 307° 313° 290°
Września 283° 248° 270° 307°
Października 237° 257° 243° 216°
Listopada 193° 240° 205° 236°
Grudnia 194° 195° 209° 219°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.