Santos Dumont Airport

SBRJ · Rio de Janeiro, Brazylia

Klimat Santos Dumont Airport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Santos Dumont Airport (SBRJ) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 86,0 76 78 84 95 90
Lutego 86,2 88 90 80 87 76
Marca 86,9 80 96 92 94 83
Kwietnia 86,0 83 83 91 88
Maja 81,4 83 93 80 84
Czerwca 78,1 82 71 89 81
Lipca 79,8 85 83 81 84
Sierpnia 74,3 67 75 83 89
Września 75,4 82 71 79 74
Października 72,9 60 80 60 76
Listopada 78,3 84 81 81 74
Grudnia 83,2 88 91 86 70
Średnia 81,0 80,9 81,6 82,0 83,8 80,5

51. najlepsze warunki VFR z Brazylia

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 96,8 94 92 97 99 97
Lutego 96,4 97 98 96 96 91
Marca 97,0 93 100 100 99 95
Kwietnia 97,8 96 98 100 99
Maja 94,7 96 99 95 97
Czerwca 94,4 97 92 98 96
Lipca 94,8 97 97 93 96
Sierpnia 93,4 88 95 96 98
Września 94,2 99 88 99 96
Października 94,3 93 98 89 96
Listopada 95,0 96 96 97 93
Grudnia 97,2 99 98 98 96
Średnia 95,5 94,5 95,9 96,2 96,4 95,7

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 30,8 30 29 29 31 29
Lutego 30,2 30 30 28 29 29
Marca 30,0 29 29 30 30 27
Kwietnia 28,2 27 28 27 26
Maja 26,5 26 26 26 26
Czerwca 25,8 25 24 25 26
Lipca 25,6 25 26 24 26
Sierpnia 25,5 26 25 25 25
Września 26,9 28 24 26 27
Października 27,2 27 27 24 27
Listopada 27,5 29 26 25 26
Grudnia 28,8 29 28 27 28
Średnia 28,0 29,4 27,3 26,7 26,6 26,9

87. najwyższa temperatura Brazylia

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 23,8 24 24 24 25 23
Lutego 23,5 25 24 24 24 23
Marca 23,3 24 24 24 25 23
Kwietnia 22,4 23 23 22 22
Maja 20,9 21 21 21 20
Czerwca 19,9 20 19 20 21
Lipca 19,2 19 20 18 20
Sierpnia 19,1 20 19 20 20
Września 20,7 22 19 21 23
Października 21,7 22 22 20 23
Listopada 21,4 23 21 21 22
Grudnia 22,9 24 22 23 24
Średnia 21,9 24,3 22,0 21,4 21,5 21,8

67. najniższa temperatura Brazylia

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 6,3 10 13 10 1 8
Lutego 5,2 3 2 6 5 12
Marca 4,2 7 1 2 2 8
Kwietnia 4,3 9 4 3 3
Maja 4,8 8 4 5 6
Czerwca 4,2 1 8 4 3
Lipca 3,7 6 2 2 6
Sierpnia 8,2 13 9 5 5
Września 6,7 4 17 1 5
Października 8,0 12 4 14 7
Listopada 8,0 6 8 11 3
Grudnia 6,7 5 7 10 12
Średnia 6,0 6,9 6,5 6,6 5,2 6,7

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 7,8 8 7 8 8 8
Lutego 7,5 8 8 8 8 7
Marca 7,6 8 8 8 8 8
Kwietnia 7,1 8 8 8 7
Maja 6,5 7 7 7 7
Czerwca 6,1 6 6 6 6
Lipca 6,7 7 7 7 7
Sierpnia 6,8 7 7 7 7
Września 7,7 8 8 8 8
Października 7,9 8 8 8 9
Listopada 8,0 9 9 8 8
Grudnia 8,3 9 8 9 8
Średnia 7,4 7,8 7,6 7,6 7,8 7,4

87. największa prędkość wiatru z Brazylia

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 163° 156° 161° 157° 162°
Lutego 156° 154° 158° 149° 161°
Marca 164° 153° 154° 156° 158°
Kwietnia 161° 163° 177° 163°
Maja 167° 216° 153° 169°
Czerwca 138° 182° 184° 088°
Lipca 166° 160° 187° 153°
Sierpnia 156° 170° 152° 164°
Września 165° 166° 163° 156°
Października 163° 161° 152° 161°
Listopada 164° 152° 162° 161°
Grudnia 162° 146° 160° 158°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.