Mazi Alex Otti Heliport

NG-0010 · Abia, Nigeria

Klimat Mazi Alex Otti Heliport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Sam Mbakwe International Airport (DNIM) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 44,9 43 40 47 50 100
Lutego 44,0 45 20 46 33 0
Marca 25,5 26 0 100 0 0
Kwietnia 13,0 11 14 13 40 100
Maja 17,4 18 0 33
Czerwca 7,4 8 0 0
Lipca 0,0 0 0 0
Sierpnia 2,5 2 0 7
Września 8,0 10 0 4 0
Października 12,3 12 0 13
Listopada 6,5 4 0 13 0
Grudnia 34,1 40 50 24 25
Średnia 23,0 30,6 12,1 39,8 15,5 31,8

15. najlepsze warunki VFR z Nigeria

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 81,0 75 100 94 83 100
Lutego 80,9 78 100 96 67 0
Marca 95,9 96 100 100 67 100
Kwietnia 95,8 97 93 100 100 100
Maja 94,3 96 89 33
Czerwca 92,0 92 100 100
Lipca 96,5 97 100 100
Sierpnia 87,2 89 50 78
Września 85,8 91 100 77 0
Października 91,1 94 100 87
Listopada 84,4 90 100 71 100
Grudnia 81,2 82 88 77 100
Średnia 86,7 87,0 91,5 93,6 78,1 95,4

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 33,3 35 33 33 31 32
Lutego 33,5 35 33 33 27 28
Marca 33,6 35 25 27 30 32
Kwietnia 32,2 35 31 29 29 30
Maja 30,6 32 28 26
Czerwca 30,1 30 30 28
Lipca 29,1 30 26 28
Sierpnia 28,2 29 25 28
Września 28,0 29 28 28 25
Października 29,7 31 29 29
Listopada 30,7 32 33 30 29
Grudnia 31,5 34 23 33 29
Średnia 30,1 34,8 30,9 30,4 29,4 29,4

5. najwyższa temperatura Nigeria

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 25,3 23 30 26 30 32
Lutego 25,9 24 29 28 27 28
Marca 26,4 26 25 27 30 32
Kwietnia 26,8 26 26 28 29 30
Maja 25,5 25 27 26
Czerwca 24,7 24 30 27
Lipca 25,0 25 26 27
Sierpnia 24,9 25 25 25
Września 25,3 25 28 26 25
Października 24,8 25 29 25
Listopada 25,1 25 32 24 29
Grudnia 23,6 22 21 25 28
Średnia 25,8 24,8 24,5 26,7 25,4 28,8

15. najniższa temperatura Nigeria

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 0,2 0 0 0 0 0
Lutego 0,0 0 0 0 0 0
Marca 0,4 0 0 0 0 0
Kwietnia 0,0 0 0 0 0 0
Maja 2,5 3 0 0
Czerwca 3,2 3 0 0
Lipca 2,9 3 0 0
Sierpnia 4,5 4 0 7
Września 5,5 5 0 8 0
Października 0,3 0 0 1
Listopada 1,0 1 0 1 0
Grudnia 0,0 0 0 0 0
Średnia 0,7 0,2 2,0 2,0

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 5,6 5 9 7 5 7
Lutego 3,2 3 1 4 4 0
Marca 2,4 2 0 0 9 5
Kwietnia 5,1 5 5 8 3 7
Maja 5,8 6 3 2
Czerwca 4,5 5 12 7
Lipca 3,3 3 6 5
Sierpnia 2,7 3 9 2
Września 4,0 3 7 6 0
Października 3,0 3 3 4
Listopada 2,2 2 4 3 5
Grudnia 5,2 5 4 7 3
Średnia 4,5 3,9 3,7 6,0 4,6 4,5

5. największa prędkość wiatru z Nigeria

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 052° 061° 047° 036° 060°
Lutego 024° 233° 355° 052° 360°
Marca 216° 360° 360° 245° 026°
Kwietnia 213° 219° 214° 153° 218°
Maja 213° 209° 210°
Czerwca 229° 210° 235°
Lipca 236° 240° 252°
Sierpnia 238° 200° 260°
Września 225° 243° 222° 360°
Października 199° 090° 215°
Listopada 203° 180° 217° 206°
Grudnia 045° 054° 039° 225°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.