Melun-Villaroche Air Base

LFPM · Seine-et-Marne, Île-de-France, Francja

Klimat Melun-Villaroche Air Base 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Melun-Villaroche Air Base (LFPM) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 41,3 53 34 36 31 70
Lutego 58,8 30 61 61 72 81
Marca 72,3 71 77 84 80 69
Kwietnia 84,5 81 71 81 92 94
Maja 80,9 69 82 85 81 93
Czerwca 84,6 93 81 82 86
Lipca 89,7 87 96 80 92
Sierpnia 87,4 83 94 81 92
Września 83,4 86 84 80 87
Października 70,2 78 77 79 60
Listopada 49,0 47 56 36 66
Grudnia 36,2 29 22 41 34
Średnia 73,0 63,9 73,0 76,6 73,0 80,0

77. najlepsze warunki VFR z Francja

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 71,4 85 77 63 65 80
Lutego 85,8 77 88 94 91 96
Marca 92,6 96 96 93 94 94
Kwietnia 96,2 98 95 92 98 99
Maja 92,9 88 92 94 95 99
Czerwca 94,6 98 94 94 97
Lipca 97,2 95 99 96 100
Sierpnia 96,9 95 99 98 97
Września 94,2 95 95 91 96
Października 88,9 94 89 92 88
Listopada 75,7 85 78 64 90
Grudnia 70,2 76 59 69 74
Średnia 90,0 89,9 91,7 90,1 89,4 93,7

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 7,1 9 8 7 6 9
Lutego 10,0 11 10 11 9 12
Marca 13,2 14 13 14 13 12
Kwietnia 16,5 16 15 16 15 21
Maja 20,1 20 20 22 17 21
Czerwca 25,0 27 25 25 23
Lipca 26,7 26 28 24 27
Sierpnia 26,0 24 29 23 28
Września 22,5 26 21 23 24
Października 17,8 19 20 17 15
Listopada 11,0 12 12 9 13
Grudnia 8,0 9 4 9 9
Średnia 16,8 14,4 17,4 17,9 16,0 17,7

71. najwyższa temperatura Francja

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 2,0 3 3 1 2 3
Lutego 2,5 6 2 3 3 5
Marca 4,0 5 5 4 2 4
Kwietnia 5,4 7 5 5 3 7
Maja 9,2 10 10 10 8 9
Czerwca 13,3 14 13 14 12
Lipca 14,4 14 14 14 13
Sierpnia 14,1 15 15 13 15
Września 11,4 14 11 12 12
Października 9,0 10 11 7 9
Listopada 4,6 6 6 3 5
Grudnia 3,2 5 0 4 3
Średnia 7,6 6,3 8,4 8,0 7,0 8,0

33. najniższa temperatura Francja

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 11,5 8 15 8 18 8
Lutego 9,1 22 1 5 9 8
Marca 9,6 13 7 8 6 8
Kwietnia 6,0 8 8 8 3 3
Maja 6,2 13 6 1 9 4
Czerwca 3,7 2 5 6 3
Lipca 3,8 6 2 9 1
Sierpnia 3,0 6 1 3 2
Września 4,3 4 5 3 4
Października 8,6 8 8 11 14
Listopada 11,3 18 10 10 3
Grudnia 11,0 12 7 12 17
Średnia 7,2 12,7 7,1 5,2 7,4 5,4

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 8,6 10 11 7 9 9
Lutego 9,7 11 7 11 10 14
Marca 9,3 9 12 7 9 9
Kwietnia 7,6 9 8 8 7 7
Maja 6,9 7 8 6 10 6
Czerwca 6,4 6 6 6 8
Lipca 7,0 9 6 8 7
Sierpnia 6,9 8 6 8 7
Września 6,9 7 7 6 7
Października 8,3 8 8 7 10
Listopada 8,6 12 9 7 8
Grudnia 9,5 10 6 9 11
Średnia 7,8 8,7 8,6 7,1 7,7 8,2

71. największa prędkość wiatru z Francja

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 223° 238° 235° 254° 209°
Lutego 219° 319° 235° 172° 227°
Marca 207° 236° 093° 285° 044°
Kwietnia 247° 283° 016° 018° 111°
Maja 233° 005° 310° 230° 023°
Czerwca 026° 251° 332° 212°
Lipca 239° 343° 255° 269°
Sierpnia 253° 021° 278° 222°
Września 182° 246° 127° 275°
Października 206° 196° 205° 208°
Listopada 227° 203° 279° 195°
Grudnia 227° 064° 227° 208°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.