Rouen Vallée de Seine Airport

LFOP · Seine-Maritime, Normandy, Francja

Klimat Rouen Vallée de Seine Airport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Rouen Vallée de Seine Airport (LFOP) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 35,1 50 26 40 31 32
Lutego 49,2 25 49 53 62 46
Marca 60,2 55 57 74 71 63
Kwietnia 77,8 71 62 75 86 92
Maja 73,8 56 73 81 76 88
Czerwca 74,9 73 79 81 62 78
Lipca 78,1 70 90 66 73
Sierpnia 77,0 75 89 65 80
Września 75,4 80 78 70 77
Października 65,3 69 72 67 60
Listopada 48,3 50 42 48 51
Grudnia 32,3 32 34 30 27
Średnia 65,0 57,5 63,4 72,3 63,5 67,7

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 66,6 81 78 61 61 59
Lutego 79,7 67 79 82 89 86
Marca 86,5 81 97 88 92 88
Kwietnia 91,8 95 86 90 94 98
Maja 88,3 79 86 92 92 96
Czerwca 89,7 89 92 93 81 93
Lipca 93,5 91 98 89 93
Sierpnia 91,8 91 96 91 92
Września 89,6 93 91 86 91
Października 86,5 90 87 86 86
Listopada 74,5 80 68 75 76
Grudnia 66,3 78 54 63 69
Średnia 85,3 82,9 87,5 86,7 84,6 87,5

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 6,8 6 8 7 6 8
Lutego 9,3 11 9 10 9 11
Marca 11,9 12 11 13 12 12
Kwietnia 15,0 14 13 14 13 20
Maja 18,3 18 18 19 16 20
Czerwca 22,5 20 25 23 22 22
Lipca 24,6 23 26 23 24
Sierpnia 23,9 23 27 21 26
Września 21,0 24 19 22 22
Października 16,5 18 18 16 15
Listopada 10,6 11 11 10 12
Grudnia 7,9 9 3 9 8
Średnia 15,4 13,4 15,9 16,3 14,9 16,4

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 1,8 1 3 2 1 3
Lutego 2,9 6 2 4 2 4
Marca 4,0 5 5 4 2 3
Kwietnia 5,2 6 5 5 2 7
Maja 8,3 10 8 9 7 8
Czerwca 11,7 10 13 12 12 11
Lipca 13,4 14 14 14 12
Sierpnia 13,4 14 15 13 14
Września 11,0 14 11 12 11
Października 8,6 9 11 7 8
Listopada 4,8 6 6 3 6
Grudnia 3,2 5 -1 4 4
Średnia 7,2 6,4 8,2 7,9 6,5 7,4

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 33,7 21 41 27 40 35
Lutego 31,0 57 12 39 22 51
Marca 32,2 34 44 21 27 30
Kwietnia 19,3 34 29 19 17 3
Maja 20,3 33 14 15 41 5
Czerwca 16,3 20 5 19 21 28
Lipca 14,4 24 1 29 13
Sierpnia 20,3 15 11 32 27
Września 21,2 11 34 12 16
Października 26,3 24 20 30 44
Listopada 39,9 68 41 32 21
Grudnia 39,5 37 11 32 59
Średnia 24,9 32,2 24,5 20,0 27,5 25,1

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 8,9 10 12 8 8 9
Lutego 10,3 12 8 12 9 14
Marca 10,0 10 12 10 9 11
Kwietnia 8,5 10 9 10 8 8
Maja 7,9 8 9 8 10 8
Czerwca 7,1 7 8 7 6 7
Lipca 7,5 9 7 7 8
Sierpnia 7,3 8 8 7 8
Września 7,5 7 8 7 7
Października 9,1 9 9 9 10
Listopada 9,0 12 11 7 8
Grudnia 9,5 11 7 9 10
Średnia 8,4 9,1 9,5 8,6 7,9 8,8

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 223° 226° 230° 247° 202°
Lutego 218° 343° 229° 136° 234°
Marca 189° 222° 091° 291° 023°
Kwietnia 234° 002° 018° 039° 087°
Maja 237° 009° 301° 250° 033°
Czerwca 301° 024° 216° 003° 223°
Lipca 241° 316° 290° 285°
Sierpnia 261° 010° 300° 239°
Września 174° 243° 145° 300°
Października 194° 184° 199° 215°
Listopada 224° 192° 292° 190°
Grudnia 221° 087° 214° 196°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.