Osijek Airport

LDOS · Vukovar-Sirmium, Chorwacja

Klimat Osijek Airport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Osijek Airport (LDOS) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 59,5 56 61 84 71 37
Lutego 73,7 93 77 89 63 94
Marca 88,3 92 83 97 88 89
Kwietnia 90,0 90 87 88 85 99
Maja 91,9 94 78 95 97 98
Czerwca 94,0 90 95 99 90
Lipca 96,2 94 100 97 90
Sierpnia 94,3 92 92 95 95
Września 92,2 91 90 90 98
Października 83,3 94 74 79 78
Listopada 55,7 78 37 48 28
Grudnia 57,9 65 57 53 41
Średnia 84,2 86,6 83,8 86,0 83,2 81,7

8. najlepsze warunki VFR z Chorwacja

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 75,3 77 78 93 84 52
Lutego 84,5 95 89 95 81 98
Marca 95,0 100 91 99 96 94
Kwietnia 95,5 96 96 95 92 100
Maja 96,4 97 90 97 99 100
Czerwca 98,1 97 99 99 99
Lipca 98,6 97 100 100 97
Sierpnia 98,1 97 97 97 99
Września 96,7 94 97 95 100
Października 90,9 98 83 88 86
Listopada 74,8 91 60 72 52
Grudnia 74,7 80 76 72 60
Średnia 91,7 93,9 92,2 92,5 91,1 89,1

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 4,6 6 8 6 6 4
Lutego 9,6 14 9 11 10 12
Marca 13,4 17 14 12 12 13
Kwietnia 18,3 22 15 17 14 20
Maja 22,5 24 22 25 21 21
Czerwca 27,4 26 29 29 25
Lipca 29,1 30 31 31 28
Sierpnia 29,7 30 30 28 30
Września 24,5 28 23 24 26
Października 19,5 23 19 16 18
Listopada 11,3 12 11 10 9
Grudnia 6,4 8 6 6 6
Średnia 17,8 16,5 18,7 18,6 17,2 17,6

9. najwyższa temperatura Chorwacja

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia -3,6 -2 2 -3 -1 -3
Lutego -1,8 4 -1 0 -1 1
Marca 1,4 4 3 -2 -1 2
Kwietnia 5,3 6 5 4 3 4
Maja 10,8 12 12 11 8 10
Czerwca 14,9 15 15 14 14
Lipca 15,6 17 15 17 14
Sierpnia 16,0 16 16 15 17
Września 11,6 14 12 10 12
Października 7,1 10 8 4 8
Listopada 3,5 3 4 2 4
Grudnia 0,1 1 1 0 2
Średnia 6,7 4,9 7,9 6,9 5,9 7,0

1. najniższa temperatura Chorwacja

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 12,3 18 20 4 17 5
Lutego 9,2 7 9 6 6 4
Marca 6,8 3 8 2 8 10
Kwietnia 7,2 2 10 8 13 2
Maja 6,9 4 12 4 8 6
Czerwca 3,0 4 0 1 7
Lipca 2,3 0 2 1 6
Sierpnia 2,9 3 7 4 2
Września 3,8 1 7 3 1
Października 6,0 4 2 15 12
Listopada 10,6 15 14 9 12
Grudnia 11,7 12 11 14 18
Średnia 6,4 5,8 7,3 5,2 7,4 6,4

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 7,2 7 8 8 8 5
Lutego 8,0 7 7 9 7 9
Marca 7,9 8 9 8 7 9
Kwietnia 8,2 9 8 9 8 8
Maja 7,5 7 8 6 8 9
Czerwca 6,1 5 6 5 7
Lipca 6,1 6 7 6 6
Sierpnia 5,8 5 6 6 6
Września 6,5 6 7 6 7
Października 6,7 8 5 7 8
Listopada 6,5 8 6 7 5
Grudnia 7,2 6 6 8 7
Średnia 7,0 7,6 6,8 6,8 6,7 7,3

9. największa prędkość wiatru z Chorwacja

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 264° 266° 280° 225° 246°
Lutego 233° 297° 298° 289° 286°
Marca 185° 269° 007° 317° 030°
Kwietnia 259° 327° 305° 289° 079°
Maja 145° 055° 024° 272° 316°
Czerwca 334° 338° 325° 284°
Lipca 288° 321° 329° 340°
Sierpnia 048° 308° 328° 010°
Września 027° 267° 310° 336°
Października 211° 020° 088° 238°
Listopada 245° 023° 163° 007°
Grudnia 239° 057° 290° 114°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.