Aviosuperficie Corfinio

IT-0475 · Abruzja, Włochy

Klimat Aviosuperficie Corfinio 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Abruzzo Airport (LIBP) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 84,2 82 81 90 90 91
Lutego 87,2 92 82 87 83 98
Marca 90,8 95 88 94 91 89
Kwietnia 93,2 96 93 94 92 86
Maja 93,4 95 79 95 98 97
Czerwca 98,6 99 98 98 99 98
Lipca 98,3 97 99 99 100
Sierpnia 98,9 99 100 96 100
Września 97,4 96 97 97 98
Października 92,3 99 91 87 98
Listopada 84,1 93 89 59 80
Grudnia 88,2 96 65 81 88
Średnia 93,0 93,8 92,0 93,3 90,8 94,1

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 92,9 94 93 94 95 95
Lutego 96,1 97 94 97 94 100
Marca 96,6 98 99 98 98 98
Kwietnia 97,7 100 99 99 98 91
Maja 98,5 99 94 99 99 100
Czerwca 99,6 100 100 100 100 100
Lipca 99,3 98 100 100 100
Sierpnia 99,7 100 100 100 100
Września 99,2 99 99 99 99
Października 97,9 100 97 99 100
Listopada 95,2 98 99 90 92
Grudnia 95,6 98 85 90 99
Średnia 97,7 98,2 97,6 97,9 97,2 97,9

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 11,9 14 13 12 12 13
Lutego 13,8 16 12 14 14 17
Marca 15,7 18 17 13 14 15
Kwietnia 18,3 20 17 18 16 19
Maja 22,6 23 21 24 23 23
Czerwca 28,2 28 27 30 29 26
Lipca 30,5 32 31 31 29
Sierpnia 30,6 30 30 31 31
Września 26,2 27 26 26 26
Października 22,0 26 22 19 21
Listopada 17,0 19 17 16 16
Grudnia 13,9 16 15 13 14
Średnia 20,7 19,9 21,5 21,1 20,3 20,8

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 1,9 4 4 1 2 1
Lutego 3,2 5 2 2 4 3
Marca 4,8 7 6 2 4 5
Kwietnia 7,4 8 7 6 6 7
Maja 12,4 13 13 13 12 12
Czerwca 16,9 17 17 18 16 15
Lipca 19,3 20 19 20 18
Sierpnia 19,3 18 19 19 20
Września 15,5 17 15 15 16
Października 11,3 15 11 11 10
Listopada 8,2 8 8 11 7
Grudnia 4,0 5 6 4 4
Średnia 10,1 8,8 10,9 10,1 10,2 9,7

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 10,3 9 15 4 13 1
Lutego 7,2 5 8 12 5 2
Marca 7,2 10 5 6 9 10
Kwietnia 5,9 4 12 3 5 13
Maja 6,0 3 20 4 3 3
Czerwca 2,3 3 4 2 1 5
Lipca 1,7 1 1 4 2
Sierpnia 1,4 2 2 2 2
Września 2,8 3 5 1 2
Października 4,6 1 3 12 6
Listopada 10,2 8 17 15 9
Grudnia 6,3 3 15 8 7
Średnia 5,2 5,4 6,7 5,0 5,8 5,1

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 5,8 6 6 5 6 5
Lutego 6,6 6 5 7 7 7
Marca 6,8 6 7 6 7 7
Kwietnia 6,7 7 7 8 7 6
Maja 6,3 7 5 6 7 7
Czerwca 6,4 6 6 6 6 7
Lipca 6,5 6 7 7 7
Sierpnia 6,6 6 7 7 7
Września 6,4 6 7 6 7
Października 6,0 7 5 6 6
Listopada 5,3 7 5 5 5
Grudnia 5,7 6 5 6 6
Średnia 6,3 6,4 6,3 6,2 6,6 6,4

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 271° 254° 336° 241° 261°
Lutego 093° 018° 359° 039° 008°
Marca 088° 318° 018° 010° 010°
Kwietnia 041° 029° 034° 041° 026°
Maja 058° 036° 055° 072° 038°
Czerwca 063° 043° 049° 060° 059°
Lipca 061° 046° 052° 044°
Sierpnia 055° 037° 056° 042°
Września 030° 130° 055° 044°
Października 208° 055° 006° 137°
Listopada 241° 301° 270° 009°
Grudnia 261° 247° 258° 231°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.