Policoro Saline Flying Field

IT-0447 · Basilicate, Włochy

Klimat Policoro Saline Flying Field 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Gioia Del Colle Air Base (LIBV) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 73,6 75 72 82 80 80
Lutego 72,2 66 60 77 73 91
Marca 74,9 71 80 66 82 72
Kwietnia 79,4 87 71 92 72 83
Maja 80,8 77 55 92 94 84
Czerwca 93,6 93 84 99 94 92
Lipca 98,2 99 99 99 99
Sierpnia 96,3 96 99 98 97
Września 91,9 93 90 94 91
Października 77,1 77 77 81 84
Listopada 67,7 88 74 42 58
Grudnia 73,9 74 41 89 66
Średnia 82,6 78,8 79,5 85,4 85,1 84,3

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 89,4 90 88 94 90 93
Lutego 87,9 88 81 92 86 97
Marca 88,2 85 91 84 91 93
Kwietnia 91,6 95 94 97 87 92
Maja 92,5 91 79 96 97 93
Czerwca 98,4 99 96 100 100 96
Lipca 99,5 100 100 100 100
Sierpnia 98,9 99 100 100 99
Września 97,7 97 97 100 99
Października 90,3 86 91 90 94
Listopada 85,6 96 92 71 81
Grudnia 88,6 96 62 99 84
Średnia 92,9 91,8 92,1 93,8 93,4 94,1

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 10,1 12 12 11 10 12
Lutego 11,8 14 12 12 12 14
Marca 13,8 16 15 11 13 14
Kwietnia 17,1 20 15 16 15 17
Maja 22,0 24 20 24 23 22
Czerwca 28,2 30 26 30 30 25
Lipca 31,1 33 31 33 29
Sierpnia 31,0 31 29 32 31
Września 26,3 28 26 26 27
Października 21,5 25 22 20 21
Listopada 16,7 18 17 17 17
Grudnia 12,2 13 14 13 13
Średnia 20,0 19,2 20,5 20,5 20,3 20,1

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 3,1 5 5 4 3 4
Lutego 3,7 6 3 4 4 4
Marca 4,8 7 5 2 4 4
Kwietnia 7,0 9 6 6 6 7
Maja 11,5 13 11 11 11 11
Czerwca 16,5 18 15 18 16 14
Lipca 18,7 20 19 19 17
Sierpnia 19,4 20 19 20 20
Września 16,1 18 15 16 17
Października 11,9 14 12 12 11
Listopada 9,4 10 9 11 9
Grudnia 5,7 5 9 6 6
Średnia 10,4 9,5 11,0 10,6 10,7 10,3

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 8,8 8 12 7 11 1
Lutego 6,0 7 5 6 8 5
Marca 7,0 5 6 13 8 7
Kwietnia 6,0 6 13 5 8 5
Maja 4,2 3 12 2 0 2
Czerwca 2,0 2 4 1 1 5
Lipca 0,5 0 1 0 1
Sierpnia 0,3 0 1 0 1
Września 1,7 1 3 3 1
Października 4,5 4 5 6 6
Listopada 8,1 5 11 10 9
Grudnia 6,6 5 10 7 8
Średnia 4,3 4,5 5,3 4,8 4,3 3,8

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 9,5 10 9 10 9 9
Lutego 9,9 10 9 10 10 10
Marca 10,1 11 10 9 10 9
Kwietnia 9,3 8 9 10 10 8
Maja 8,9 10 9 8 9 11
Czerwca 8,4 9 8 8 8 9
Lipca 8,5 9 8 8 8
Sierpnia 8,6 10 9 9 9
Września 8,8 10 10 7 10
Października 8,4 9 8 8 9
Listopada 9,2 10 8 10 7
Grudnia 9,7 8 10 11 9
Średnia 9,1 9,6 9,0 9,0 9,0 9,0

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 299° 276° 331° 224° 330°
Lutego 158° 344° 322° 311° 310°
Marca 172° 230° 346° 325° 359°
Kwietnia 225° 317° 268° 177° 350°
Maja 170° 111° 104° 258° 330°
Czerwca 358° 339° 343° 339° 313°
Lipca 333° 349° 341° 347°
Sierpnia 336° 338° 348° 357°
Września 004° 235° 350° 347°
Października 156° 340° 337° 193°
Listopada 217° 241° 164° 356°
Grudnia 265° 165° 299° 178°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.