Aviosuperficie Chiasiellis

IT-0405 · Friuli Venezia Giulia, Włochy

Klimat Aviosuperficie Chiasiellis 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Rivolto Air Base (LIPI) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 79,5 80 71 80 95 87
Lutego 69,5 66 61 80 72 59
Marca 84,9 74 89 93 93 94
Kwietnia 89,8 90 94 90 89 98
Maja 91,4 86 95 97 88 89
Czerwca 96,3 96 98 99 100 86
Lipca 99,3 99 100 99 100
Sierpnia 98,6 97 100 100 98
Września 95,9 98 95 99 93
Października 83,7 77 91 90 74
Listopada 82,4 87 87 80 85
Grudnia 76,6 75 77 83 67
Średnia 87,9 83,2 88,6 92,4 90,4 86,5

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 88,7 91 84 84 99 93
Lutego 77,3 78 69 85 86 67
Marca 93,3 88 96 99 99 94
Kwietnia 95,9 95 98 99 93 100
Maja 97,4 97 99 98 96 99
Czerwca 99,3 100 99 100 100 98
Lipca 99,7 100 100 100 100
Sierpnia 99,7 99 100 100 100
Września 98,7 100 99 100 97
Października 92,1 93 99 94 87
Listopada 90,4 96 90 89 86
Grudnia 87,9 86 90 93 79
Średnia 93,8 92,4 94,4 96,3 95,4 92,4

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 8,3 9 9 8 6 10
Lutego 10,6 13 10 11 10 11
Marca 14,2 15 15 16 14 13
Kwietnia 17,4 19 16 16 16 19
Maja 21,7 22 22 24 19 22
Czerwca 27,3 27 27 29 28 24
Lipca 29,6 29 32 29 29
Sierpnia 29,5 29 30 28 29
Września 24,7 27 23 26 25
Października 19,6 22 22 18 17
Listopada 13,8 14 14 13 15
Grudnia 8,7 10 8 9 9
Średnia 18,6 17,2 19,2 19,9 17,7 18,4

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia -1,8 0 3 -2 -2 0
Lutego 2,0 5 1 0 3 3
Marca 3,8 7 5 1 2 4
Kwietnia 7,7 9 6 6 7 7
Maja 12,9 14 13 13 11 12
Czerwca 17,4 17 16 18 19 16
Lipca 19,2 19 20 21 18
Sierpnia 19,1 19 19 19 19
Września 15,0 17 13 16 16
Października 10,3 12 11 8 9
Listopada 5,9 5 6 6 5
Grudnia 1,4 2 2 0 3
Średnia 9,5 8,5 9,7 9,2 8,9 9,1

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 5,3 7 9 2 1 4
Lutego 8,5 20 0 6 8 10
Marca 7,5 21 4 5 0 8
Kwietnia 8,1 6 9 6 8 1
Maja 12,9 16 22 5 15 5
Czerwca 3,6 3 5 3 1 13
Lipca 1,3 2 0 3 1
Sierpnia 2,5 7 1 1 2
Września 4,2 1 5 3 7
Października 6,2 10 2 5 8
Listopada 11,1 8 8 12 3
Grudnia 13,5 9 26 8 24
Średnia 7,2 11,6 7,2 4,5 5,5 7,0

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 2,9 5 4 4 5 3
Lutego 3,2 4 5 5 4 5
Marca 4,1 5 5 5 4 7
Kwietnia 4,9 5 5 5 5 7
Maja 4,0 5 6 6 5 6
Czerwca 3,4 5 5 5 4 5
Lipca 3,2 4 5 5 4
Sierpnia 2,3 0 5 5 5
Września 3,4 2 5 5 5
Października 3,3 5 3 5 4
Listopada 3,6 4 4 6 4
Grudnia 3,3 3 5 4 5
Średnia 3,3 4,8 3,9 4,9 4,8 4,9

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 028° 029° 016° 357° 023°
Lutego 032° 047° 024° 030° 005°
Marca 046° 076° 074° 053° 038°
Kwietnia 060° 072° 091° 065° 058°
Maja 049° 031° 068° 080° 065°
Czerwca 071° 064° 109° 107° 051°
Lipca 047° 089° 088° 041°
Sierpnia 360° 047° 039° 037°
Września 047° 051° 067° 029°
Października 056° 087° 037° 056°
Listopada 022° 026° 038° 030°
Grudnia 353° 020° 006° 014°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.