Bryn Gates Airfield

GB-0310 · Anglia, Wielka Brytania

Klimat Bryn Gates Airfield 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Liverpool John Lennon Airport (EGGP) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 60,1 69 71 72 50 63
Lutego 70,7 65 76 73 63 73
Marca 71,4 71 67 81 56 88
Kwietnia 81,8 82 77 88 93 87
Maja 80,7 65 86 82 74 87
Czerwca 78,9 84 90 78 66
Lipca 76,6 81 75 75 63
Sierpnia 79,9 82 93 69 71
Września 80,2 81 84 75 89
Października 74,0 73 82 71 69
Listopada 66,8 73 71 70 56
Grudnia 61,1 66 60 47 63
Średnia 74,8 70,7 77,5 81,4 70,1 74,0

22. najlepsze warunki VFR z Wielka Brytania

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 89,5 94 97 96 82 87
Lutego 95,5 92 99 99 96 96
Marca 95,1 96 96 94 89 99
Kwietnia 96,3 97 97 97 99 99
Maja 97,4 91 99 98 96 100
Czerwca 96,9 100 100 96 95
Lipca 96,1 97 97 95 96
Sierpnia 97,6 99 100 97 96
Września 96,7 96 97 98 97
Października 95,1 90 94 97 97
Listopada 94,5 96 92 97 86
Grudnia 89,5 94 85 84 91
Średnia 95,4 93,9 96,9 96,5 94,5 95,6

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 8,1 8 8 9 7 10
Lutego 9,5 10 10 10 9 10
Marca 11,0 11 10 13 12 11
Kwietnia 13,5 13 13 14 13 16
Maja 17,2 18 17 17 16 18
Czerwca 20,4 22 20 22 20
Lipca 21,1 19 22 25 19
Sierpnia 20,3 19 23 20 21
Września 18,3 20 19 20 18
Października 14,7 15 16 16 14
Listopada 10,8 10 12 11 12
Grudnia 8,4 9 4 9 8
Średnia 14,2 11,9 14,3 15,0 14,9 14,9

46. najwyższa temperatura Wielka Brytania

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 3,1 3 3 3 2 5
Lutego 4,0 5 4 5 4 4
Marca 4,7 5 5 4 6 4
Kwietnia 6,0 7 6 6 5 6
Maja 9,4 11 10 11 9 9
Czerwca 12,2 13 11 14 12
Lipca 13,9 13 15 17 13
Sierpnia 13,7 13 14 14 14
Września 11,7 13 12 12 11
Października 9,2 9 10 11 9
Listopada 6,1 5 7 6 7
Grudnia 3,9 5 -2 5 4
Średnia 7,9 6,1 8,1 8,3 8,6 8,3

67. najniższa temperatura Wielka Brytania

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 12,5 14 14 6 15 9
Lutego 14,3 18 4 24 5 25
Marca 12,6 15 18 6 8 6
Kwietnia 8,8 16 8 6 1 5
Maja 8,5 15 4 9 15 0
Czerwca 9,4 5 7 3 15
Lipca 11,1 19 8 6 16
Sierpnia 9,3 10 4 11 13
Września 11,2 15 9 7 5
Października 14,9 16 11 19 23
Listopada 14,3 23 15 8 12
Grudnia 18,3 31 10 19 16
Średnia 11,8 15,7 12,8 8,7 9,3 11,3

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 10,1 9 11 10 9 10
Lutego 11,9 10 9 18 11 16
Marca 10,8 11 11 9 11 11
Kwietnia 9,6 11 9 10 8 9
Maja 8,9 8 8 11 9 10
Czerwca 8,7 7 10 7 10
Lipca 8,9 10 10 7 10
Sierpnia 9,2 10 9 9 9
Września 9,2 8 9 8 9
Października 10,1 8 10 11 11
Listopada 9,7 10 9 10 10
Grudnia 9,6 12 6 10 9
Średnia 9,6 9,7 9,1 10,1 8,9 10,1

46. największa prędkość wiatru z Wielka Brytania

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 225° 245° 255° 290° 220°
Lutego 238° 265° 246° 136° 247°
Marca 163° 220° 130° 259° 235°
Kwietnia 248° 143° 319° 349° 109°
Maja 258° 318° 240° 248° 283°
Czerwca 135° 230° 311° 247°
Lipca 250° 270° 295° 269°
Sierpnia 265° 254° 256° 225°
Września 185° 297° 231° 260°
Października 141° 204° 221° 271°
Listopada 261° 184° 269° 207°
Grudnia 241° 094° 211° 205°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.