Okaukuejo Airport

FYOO · Namibia

Statystyki Okaukuejo Airport 2019-2023

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Ondangwa Airport (FYOA) między 2023 a 2023.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 72,9 69 62 55 80 86
Lutego 72,6 48 60 55 69 92
Marca 75,8 50 65 59 69 87
Kwietnia 64,5 65 70 53 17 91
Maja 76,4 75 70 65 69 86
Czerwca 76,0 81 79 50 67 88
Lipca 72,0 73 63 51 68 89
Sierpnia 73,4 71 59 58 66 94
Września 73,2 75 50 55 94
Października 72,6 40 59 61 88
Listopada 76,9 57 88 64 97
Grudnia 73,1 51 69 61 90
Średnia 72,9 70,2 63,6 57,5 62,3 89,9

5. najlepsze warunki VFR z Namibia

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minima VFR dla pułapu i widzialności:
  • Widoczność: 8 km albo więcej
  • Sufit: 3.000 ft albo więcej
Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 74,6 70 62 56 87 86
Lutego 74,2 48 60 56 76 92
Marca 77,4 50 65 68 71 87
Kwietnia 64,6 65 70 53 17 91
Maja 76,4 75 70 65 69 86
Czerwca 76,0 81 79 50 67 88
Lipca 72,0 73 63 51 68 89
Sierpnia 73,4 71 59 58 66 94
Września 73,3 75 50 55 94
Października 72,6 40 59 61 88
Listopada 76,9 57 88 64 97
Grudnia 73,4 51 69 62 91
Średnia 73,3 70,3 63,6 58,2 63,8 89,9

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minima MVFR dla pułapu i widzialności:
  • Widoczność: 5 km albo więcej
  • Sufit: 1.000 ft albo więcej
Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 33,3 33 33 32 33 37
Lutego 33,0 36 31 33 32 36
Marca 32,4 35 33 33 32 36
Kwietnia 31,9 31 34 31 33 36
Maja 31,4 32 35 28 32 34
Czerwca 28,6 29 29 28 28 30
Lipca 28,2 27 29 27 28 31
Sierpnia 32,6 32 36 31 33 33
Września 36,6 39 35 36 36
Października 36,4 37 35 38 37
Listopada 36,3 38 34 37 36
Grudnia 35,0 38 34 37 33
Średnia 32,7 31,3 34,2 31,6 33,2 34,4

1. najwyższa temperatura Namibia

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Temperatura maksymalna jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 22,2 20 21 23 22 24
Lutego 21,8 21 21 23 22 22
Marca 21,2 25 17 22 22 22
Kwietnia 19,8 20 17 18 19 22
Maja 14,8 16 8 14 15 18
Czerwca 11,0 10 7 10 11 13
Lipca 10,9 10 11 10 10 12
Sierpnia 13,6 13 12 12 14 15
Września 17,9 17 17 17 17
Października 20,5 20 20 20 22
Listopada 23,0 22 21 23 24
Grudnia 22,7 22 21 25 22
Średnia 18,0 15,7 15,8 17,2 18,1 19,3

13. najniższa temperatura Namibia

Średnia najniższa temperatura na dzień

Temperatura minimalna jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 3,9 6 3 7 7 1
Lutego 5,7 1 8 6 16 1
Marca 2,9 0 3 5 3 1
Kwietnia 0,7 1 0 0 0 1
Maja 0,0 0 0 0 0 0
Czerwca 0,0 0 0 0 0 0
Lipca 0,0 0 0 0 0 0
Sierpnia 0,0 0 0 0 0 0
Września 0,2 0 0 0 0
Października 0,2 0 0 0 0
Listopada 1,3 1 2 3 1
Grudnia 3,2 1 4 2 9
Średnia 1,4 0,6 1,6 1,8 2,6 1,2

Opady podczas okresu dziennego

Procent obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 4,7 5 5 5 4 5
Lutego 4,8 5 4 6 4 5
Marca 4,4 4 4 5 5 4
Kwietnia 4,9 5 3 6 5 4
Maja 5,5 4 5 5 6 6
Czerwca 5,8 4 7 6 6 6
Lipca 6,5 6 6 6 7 6
Sierpnia 5,3 6 6 4 5 6
Września 5,6 6 5 5 7
Października 5,6 5 5 5 6
Listopada 4,9 4 4 5 5
Grudnia 4,8 5 4 5 5
Średnia 5,2 5,1 4,9 5,2 5,1 5,2

1. największa prędkość wiatru z Namibia

Średnia prędkość wiatru

Bez uwzględnienia porywów wiatru. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 245° 182° 250° 217° 192°
Lutego 245° 069° 204° 190° 072°
Marca 255° 100° 082° 087° 266°
Kwietnia 053° 228° 066° 055° 078°
Maja 350° 059° 062° 064° 052°
Czerwca 064° 061° 053° 059° 064°
Lipca 068° 060° 071° 065° 073°
Sierpnia 062° 069° 059° 070° 091°
Września 089° 115° 090° 087°
Października 009° 109° 067° 107°
Listopada 239° 239° 198° 270°
Grudnia 225° 262° 220° 325°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony przez prędkość wiatru. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.