Abeche Airport

FTTC · Ouadaï, Czad

Klimat Abeche Airport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Abeche Airport (FTTC) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 97,6 96 100 99 99 97
Lutego 90,6 86 84 94 95
Marca 80,5 80 79 94 78 82
Kwietnia 92,9 80 85 100 100
Maja 96,8 97 98 100 93
Czerwca 95,1 97 98 90 97
Lipca 98,6 99 100 96 100
Sierpnia 97,2 94 96 98 97
Września 98,3 100 97 96 100
Października 94,0 74 95 94 100
Listopada 98,1 91 100 99 100
Grudnia 98,2 98 100 95 98
Średnia 94,4 87,5 91,0 97,1 95,0 96,4

1. najlepsze warunki VFR z Czad

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 99,7 100 100 100 99 100
Lutego 96,4 94 99 97 97
Marca 91,9 96 97 100 84 91
Kwietnia 98,7 99 94 100 100
Maja 99,5 99 99 100 100
Czerwca 98,4 98 100 99 97
Lipca 99,7 99 100 100 100
Sierpnia 99,0 99 99 99 99
Września 99,2 100 97 99 100
Października 98,8 94 100 100 100
Listopada 99,5 99 100 99 100
Grudnia 99,5 100 100 99 99
Średnia 98,4 96,6 98,5 99,1 98,1 98,3

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 32,3 33 32 29 34 32
Lutego 33,9 36 33 33 34
Marca 38,3 41 37 35 37 39
Kwietnia 40,5 41 40 40 41
Maja 40,1 40 39 40 41
Czerwca 37,8 35 38 39 39
Lipca 34,1 36 33 34 34
Sierpnia 31,5 32 30 32 32
Września 34,0 33 32 35 34
Października 37,0 38 37 38 37
Listopada 36,4 37 36 38 35
Grudnia 34,3 35 34 35 35
Średnia 35,7 36,6 35,8 35,0 35,9 36,1

2. najwyższa temperatura Czad

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 20,9 21 24 20 22 18
Lutego 23,3 24 26 22 22
Marca 29,3 31 30 29 29 28
Kwietnia 33,2 35 35 31 32
Maja 32,9 34 33 32 33
Czerwca 30,0 29 30 30 31
Lipca 27,6 29 27 27 27
Sierpnia 25,6 28 25 25 25
Września 27,1 31 26 27 26
Października 28,1 32 29 28 27
Listopada 26,9 29 27 27 25
Grudnia 23,7 23 28 25 24
Średnia 26,8 25,4 29,1 28,3 26,8 26,2

5. najniższa temperatura Czad

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 0,0 0 0 0 0 0
Lutego 0,0 0 0 0 0
Marca 0,0 0 0 0 0 0
Kwietnia 0,0 0 0 0 0
Maja 0,0 0 0 0 0
Czerwca 0,0 0 0 0 0
Lipca 0,1 0 0 0 1
Sierpnia 1,7 0 1 1 3
Września 0,3 0 0 1 0
Października 0,1 0 0 0 0
Listopada 0,0 0 0 0 0
Grudnia 0,0 0 0 0 0
Średnia 0,1 0,0 0,2 0,2

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 8,1 8 9 5 10 7
Lutego 9,2 10 12 9 8
Marca 8,5 9 12 13 7 7
Kwietnia 7,0 8 6 4 8
Maja 6,7 7 8 7 6
Czerwca 6,2 6 6 7 6
Lipca 6,4 8 8 6 5
Sierpnia 4,9 5 5 6 4
Września 4,8 7 4 7 4
Października 6,2 8 7 8 6
Listopada 7,1 9 7 6 8
Grudnia 6,2 8 9 5 6
Średnia 6,9 8,9 8,4 6,5 7,0 6,2

2. największa prędkość wiatru z Czad

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 069° 073° 073° 062° 060°
Lutego 067° 063° 070° 081°
Marca 085° 076° 085° 069° 076°
Kwietnia 136° 110° 098° 086°
Maja 171° 137° 133° 116°
Czerwca 213° 204° 211° 203°
Lipca 230° 246° 207° 264°
Sierpnia 210° 215° 222° 190°
Września 300° 185° 127° 179°
Października 098° 080° 098° 073°
Listopada 073° 067° 087° 068°
Grudnia 068° 067° 076° 074°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.