Sarh Airport

FTTA · Moyen-Chari, Czad

Klimat Sarh Airport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Sarh Airport (FTTA) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 96,6 96 100 100 96 89
Lutego 96,7 91 100 100 92 99
Marca 93,1 85 99 88 98 91
Kwietnia 98,6 100 99 98 99
Maja 99,0 100 99 99 98
Czerwca 96,4 98 98 99 97
Lipca 92,0 98 92 91 91
Sierpnia 91,1 95 86 95 89
Września 95,6 98 89 99 94
Października 98,6 98 100 98 99
Listopada 98,3 100 100 99 99
Grudnia 95,0 98 99 100 88
Średnia 95,8 90,8 98,4 95,6 97,0 94,4

2. najlepsze warunki VFR z Czad

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 98,7 99 100 100 99 96
Lutego 98,7 97 100 100 96 100
Marca 96,7 94 100 93 100 94
Kwietnia 99,7 100 100 100 100
Maja 99,8 100 100 100 100
Czerwca 99,7 100 99 100 99
Lipca 98,4 100 98 98 99
Sierpnia 99,2 100 99 99 99
Września 99,3 100 98 100 99
Października 99,7 100 100 99 99
Listopada 98,8 100 100 100 99
Grudnia 98,1 100 100 100 96
Średnia 98,7 96,3 99,9 98,8 99,3 98,3

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 36,4 37 37 35 37 35
Lutego 37,9 39 38 38 37 38
Marca 39,9 41 39 40 39 40
Kwietnia 38,8 39 38 40 40
Maja 36,0 36 34 36 37
Czerwca 32,8 32 32 33 33
Lipca 30,8 32 30 30 31
Sierpnia 30,4 31 30 31 30
Września 31,3 31 30 32 32
Października 33,2 34 34 34 33
Listopada 35,5 35 36 36 36
Grudnia 35,7 37 34 36 37
Średnia 33,9 39,0 35,0 34,1 35,1 35,0

5. najwyższa temperatura Czad

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 17,6 17 17 18 18 17
Lutego 20,2 24 21 19 18 19
Marca 25,1 28 23 25 24 26
Kwietnia 25,9 27 26 25 26
Maja 25,6 28 24 26 24
Czerwca 23,7 26 23 23 23
Lipca 22,2 24 23 21 21
Sierpnia 22,2 23 22 21 23
Września 22,4 23 23 23 22
Października 22,6 23 23 24 22
Listopada 19,6 18 19 20 21
Grudnia 18,1 19 16 19 18
Średnia 22,4 22,7 22,5 21,8 21,7 21,8

1. najniższa temperatura Czad

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 0,0 0 0 0 0 0
Lutego 0,0 0 0 0 0 0
Marca 0,1 0 0 0 0 0
Kwietnia 0,5 1 1 0 0
Maja 1,2 1 1 0 3
Czerwca 1,7 5 1 0 1
Lipca 4,3 2 6 4 4
Sierpnia 4,7 2 7 4 5
Września 2,2 2 4 2 2
Października 0,6 0 0 0 1
Listopada 0,0 0 0 0 0
Grudnia 0,0 0 0 0 0
Średnia 1,1 0,1 1,1 1,7 0,9 1,3

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 5,9 4 5 7 6 6
Lutego 6,2 5 6 7 6 5
Marca 6,0 6 5 6 7 4
Kwietnia 7,0 6 8 7 5
Maja 6,8 6 7 7 5
Czerwca 5,7 5 6 6 5
Lipca 4,7 4 5 6 4
Sierpnia 4,1 4 5 5 3
Września 4,0 4 4 5 3
Października 4,2 4 4 6 3
Listopada 4,5 4 5 6 4
Grudnia 4,7 4 5 6 4
Średnia 5,7 5,0 4,8 5,8 6,0 4,3

5. największa prędkość wiatru z Czad

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 024° 043° 352° 051° 023°
Lutego 033° 048° 033° 026° 032°
Marca 114° 147° 142° 151° 346°
Kwietnia 197° 190° 172° 194°
Maja 186° 187° 187° 203°
Czerwca 209° 203° 196° 199°
Lipca 220° 218° 231° 228°
Sierpnia 207° 240° 226° 244°
Września 206° 217° 214° 226°
Października 222° 134° 213° 217°
Listopada 178° 020° 192° 021°
Grudnia 016° 043° 013° 010°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.