Pociūnai Airfield

EYPR · Kaunas, Litwa

Klimat Pociūnai Airfield 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Kaunas International Airport (EYKA) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 27,1 29 20 47 24 23
Lutego 41,7 34 28 51 52 59
Marca 68,2 70 75 87 59 72
Kwietnia 79,9 63 78 84 77 88
Maja 88,3 94 84 80 88
Czerwca 89,1 89 87 95 85
Lipca 88,1 95 85 97 91
Sierpnia 87,0 86 94 77 88
Września 79,9 94 72 70 84
Października 59,7 64 61 72 55
Listopada 27,4 43 18 29 26
Grudnia 23,4 18 20 33 21
Średnia 68,1 52,4 72,3 73,0 69,6 71,4

2. najlepsze warunki VFR z Litwa

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 56,1 67 50 71 54 53
Lutego 71,7 66 66 82 77 88
Marca 86,9 94 89 98 76 91
Kwietnia 92,4 84 89 93 95 98
Maja 95,0 97 93 90 95
Czerwca 95,8 95 95 98 94
Lipca 95,1 99 93 100 98
Sierpnia 93,4 95 98 89 94
Września 91,8 97 85 91 96
Października 81,4 80 81 84 83
Listopada 58,7 76 54 62 50
Grudnia 51,7 58 38 53 62
Średnia 84,3 79,6 86,3 86,4 84,5 87,1

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 0,1 -2 2 2 -2 4
Lutego 1,8 5 2 4 -2 5
Marca 6,3 8 7 7 5 8
Kwietnia 12,5 13 13 10 11 12
Maja 17,8 19 16 16 16
Czerwca 23,7 23 23 25 25
Lipca 23,5 23 22 28 22
Sierpnia 23,8 26 27 21 24
Września 18,4 23 15 16 20
Października 12,2 12 13 12 13
Listopada 5,4 4 4 6 7
Grudnia 1,3 2 -3 -1 2
Średnia 11,5 6,1 12,9 12,2 11,3 13,1

1. najwyższa temperatura Litwa

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia -4,0 -7 -1 -3 -5 1
Lutego -4,6 0 -3 -1 -10 -1
Marca -2,2 1 -1 -4 -2 -1
Kwietnia 2,3 5 3 1 2 1
Maja 6,1 5 5 6 5
Czerwca 11,9 11 12 13 14
Lipca 13,3 12 13 17 12
Sierpnia 12,8 15 14 12 12
Września 8,5 11 6 7 10
Października 5,2 5 7 4 7
Listopada 1,5 0 1 2 3
Grudnia -3,7 -1 -6 -6 -1
Średnia 3,6 -1,6 4,5 4,0 3,2 5,1

3. najniższa temperatura Litwa

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 28,6 36 32 26 42 14
Lutego 22,5 25 27 29 15 21
Marca 11,0 4 15 2 18 6
Kwietnia 10,9 16 13 14 15 4
Maja 8,2 3 10 17 13
Czerwca 5,6 5 7 3 3
Lipca 6,9 5 10 2 5
Sierpnia 6,7 5 2 15 7
Września 7,4 2 10 9 3
Października 13,2 14 5 6 9
Listopada 16,1 20 24 18 17
Grudnia 27,1 32 28 29 10
Średnia 12,5 18,4 11,7 11,6 13,7 8,2

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 7,3 7 7 8 6 9
Lutego 7,7 7 7 10 6 9
Marca 7,4 7 8 6 7 7
Kwietnia 7,8 8 7 8 8 9
Maja 6,6 5 7 7 7
Czerwca 5,8 5 5 5 6
Lipca 6,1 6 6 6 6
Sierpnia 5,3 6 5 6 5
Września 6,5 6 6 7 7
Października 7,5 9 6 8 7
Listopada 6,8 7 5 8 7
Grudnia 6,9 7 6 6 9
Średnia 6,8 7,3 6,4 6,3 6,6 7,1

1. największa prędkość wiatru z Litwa

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 207° 197° 258° 152° 237°
Lutego 203° 266° 235° 259° 231°
Marca 154° 236° 306° 244° 238°
Kwietnia 251° 049° 322° 268° 267°
Maja 033° 260° 220° 287°
Czerwca 339° 236° 316° 062°
Lipca 258° 266° 160° 252°
Sierpnia 207° 109° 243° 056°
Września 195° 262° 275° 219°
Października 243° 236° 185° 160°
Listopada 209° 164° 222° 216°
Grudnia 233° 165° 227° 147°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.