Katowice International Airport

EPKT · śląskie, Polska

Klimat Katowice International Airport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Katowice International Airport (EPKT) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 35,9 43 41 42 36 44
Lutego 50,1 53 44 66 38 68
Marca 72,0 70 72 88 70 81
Kwietnia 77,2 77 69 69 68 96
Maja 78,5 76 93 78 77
Czerwca 85,4 88 88 90 61
Lipca 87,9 91 87 93 89
Sierpnia 84,8 78 78 78 88
Września 77,4 84 71 78 81
Października 69,1 75 75 77 60
Listopada 48,8 55 52 42 32
Grudnia 36,1 40 26 34 34
Średnia 70,0 63,0 71,2 74,4 69,4 71,2

13. najlepsze warunki VFR z Polska

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 65,0 75 68 72 59 78
Lutego 75,9 85 81 87 62 86
Marca 88,4 87 89 94 88 93
Kwietnia 87,6 94 81 85 79 98
Maja 89,6 89 97 92 90
Czerwca 92,0 94 93 97 74
Lipca 93,4 96 92 97 95
Sierpnia 90,7 84 86 85 94
Września 88,6 94 85 90 91
Października 82,7 86 89 86 75
Listopada 71,9 76 65 68 70
Grudnia 59,5 64 48 52 49
Średnia 84,5 86,2 85,3 85,9 82,6 84,6

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 1,9 2 5 2 1 4
Lutego 4,8 9 4 6 3 7
Marca 9,1 12 9 9 8 9
Kwietnia 13,9 16 12 11 11 16
Maja 18,1 18 20 17 16
Czerwca 24,1 23 25 25 22
Lipca 24,7 26 25 26 24
Sierpnia 24,9 25 26 21 26
Września 19,4 23 17 19 20
Października 14,8 16 16 14 14
Listopada 7,8 7 8 8 7
Grudnia 3,1 4 0 2 4
Średnia 13,4 9,8 14,2 14,1 12,8 13,8

10. najwyższa temperatura Polska

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia -4,3 -4 0 -3 -4 -2
Lutego -3,7 3 -3 -1 -6 0
Marca -2,5 2 0 -5 -3 -1
Kwietnia 1,9 5 2 0 0 -1
Maja 6,1 6 7 6 3
Czerwca 11,2 10 11 10 12
Lipca 12,1 13 12 14 11
Sierpnia 12,9 14 13 12 13
Września 8,5 11 7 8 8
Października 4,9 6 5 4 6
Listopada 1,4 2 0 2 2
Grudnia -2,4 -1 -4 -4 -1
Średnia 3,7 1,3 4,9 3,8 3,3 4,1

2. najniższa temperatura Polska

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 25,4 28 22 31 31 12
Lutego 20,6 25 29 18 22 20
Marca 10,5 9 18 7 10 8
Kwietnia 12,5 10 13 17 21 2
Maja 10,2 10 4 13 11
Czerwca 5,4 6 6 3 12
Lipca 6,5 7 10 2 6
Sierpnia 7,5 9 5 18 6
Września 9,5 5 10 5 8
Października 12,8 14 5 6 22
Listopada 14,8 27 13 19 11
Grudnia 23,2 28 35 24 16
Średnia 12,5 16,8 13,7 11,4 13,1 10,4

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 8,8 9 8 11 7 10
Lutego 9,6 9 9 13 8 13
Marca 9,2 8 10 7 9 10
Kwietnia 8,9 9 7 8 9 9
Maja 7,8 8 7 9 8
Czerwca 7,2 7 7 6 7
Lipca 6,8 7 6 6 6
Sierpnia 6,6 6 6 7 7
Września 7,3 6 7 7 7
Października 8,4 9 8 9 8
Listopada 7,9 9 6 9 8
Grudnia 8,6 9 7 8 8
Średnia 8,0 8,7 7,8 7,5 7,6 8,1

10. największa prędkość wiatru z Polska

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 245° 228° 254° 241° 234°
Lutego 228° 253° 245° 254° 245°
Marca 183° 241° 055° 264° 248°
Kwietnia 236° 341° 289° 268° 268°
Maja 067° 267° 240° 301°
Czerwca 355° 286° 039° 320°
Lipca 247° 286° 278° 259°
Sierpnia 224° 034° 245° 246°
Września 176° 257° 269° 222°
Października 234° 225° 202° 208°
Listopada 231° 189° 222° 225°
Grudnia 237° 137° 239° 149°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.