Teuge International Airport

EHTE · Gelderland, Holandia

Klimat Teuge International Airport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Deelen Air Base (EHDL) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 37,1 45 32 24 43 25
Lutego 55,7 41 54 62 48
Marca 65,7 51 86 64 69
Kwietnia 78,5 67 75 73 91
Maja 80,4 80 89 69 89
Czerwca 81,9 88 87 75 85
Lipca 78,4 76 83 64 71
Sierpnia 78,6 77 91 70 81
Września 74,1 76 82 69 73
Października 64,2 60 75 65 59
Listopada 48,8 43 64 36 55
Grudnia 33,6 28 39 34 26
Średnia 65,7 44,9 64,4 75,6 62,9 69,0

12. najlepsze warunki VFR z Holandia

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 71,5 81 77 64 71 54
Lutego 82,9 75 85 80 91
Marca 89,0 85 94 89 88
Kwietnia 93,2 88 90 95 96
Maja 93,9 92 98 90 97
Czerwca 94,3 98 97 88 96
Lipca 92,3 88 93 87 88
Sierpnia 91,3 90 98 90 93
Września 88,6 91 89 89 87
Października 86,7 85 90 85 87
Listopada 76,5 77 87 67 77
Grudnia 63,1 70 58 55 63
Średnia 86,6 80,8 86,3 89,8 84,3 87,1

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 5,9 6 7 7 5 8
Lutego 8,0 9 9 8 9
Marca 10,8 10 13 10 10
Kwietnia 14,4 13 14 11 18
Maja 18,9 19 20 15 19
Czerwca 23,3 26 23 24 23
Lipca 23,4 23 24 22 21
Sierpnia 23,6 22 27 21 26
Września 20,0 23 20 21 21
Października 15,5 16 17 15 14
Listopada 9,8 10 11 9 12
Grudnia 6,8 8 3 7 7
Średnia 13,9 5,8 15,4 15,9 14,0 15,5

7. najwyższa temperatura Holandia

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 1,0 0 3 2 0 3
Lutego 1,1 1 3 0 4
Marca 2,1 3 1 1 2
Kwietnia 3,3 3 3 1 4
Maja 7,1 8 8 6 5
Czerwca 12,2 13 10 13 13
Lipca 12,6 13 12 13 11
Sierpnia 12,9 13 14 12 15
Września 10,1 12 9 11 9
Października 8,3 10 9 7 8
Listopada 3,9 4 5 3 5
Grudnia 2,4 4 -2 2 3
Średnia 5,7 0,1 7,2 6,3 5,8 6,7

3. najniższa temperatura Holandia

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 14,7 14 18 11 16 11
Lutego 12,8 12 19 13 19
Marca 11,4 23 3 8 7
Kwietnia 6,0 11 9 8 2
Maja 6,1 5 3 13 3
Czerwca 5,3 3 6 5 8
Lipca 6,7 11 2 6 13
Sierpnia 5,9 8 2 7 5
Września 8,5 5 12 5 5
Października 12,6 17 8 12 16
Listopada 13,6 19 10 11 10
Grudnia 17,0 18 5 13 18
Średnia 9,7 14,2 11,2 6,8 8,9 8,8

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 8,7 10 10 8 8 9
Lutego 9,9 8 13 9 13
Marca 9,4 10 8 9 11
Kwietnia 8,3 9 9 8 8
Maja 7,5 8 7 8 8
Czerwca 7,1 7 7 6 7
Lipca 6,9 9 7 6 7
Sierpnia 6,9 7 7 7 7
Września 6,8 7 6 6 7
Października 8,4 8 8 8 9
Listopada 7,9 10 9 6 8
Grudnia 8,3 10 6 8 8
Średnia 8,0 9,5 8,3 7,6 7,3 8,3

7. największa prędkość wiatru z Holandia

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 223° 222° 245° 230° 209°
Lutego 261° 232° 152° 221°
Marca 230° 102° 254° 215°
Kwietnia 317° 339° 332° 080°
Maja 004° 258° 231° 330°
Czerwca 001° 258° 329° 228°
Lipca 228° 282° 256° 244°
Sierpnia 246° 342° 266° 217°
Września 175° 239° 205° 216°
Października 202° 201° 199° 195°
Listopada 211° 186° 224° 193°
Grudnia 227° 154° 204° 188°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.