Maastricht-Aachen Airport

EHBK · Limburg, Holandia

Klimat Maastricht-Aachen Airport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Maastricht-Aachen Airport (EHBK) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 36,8 46 28 26 32 36
Lutego 58,7 45 49 57 72 56
Marca 69,2 70 57 87 72 73
Kwietnia 78,7 75 69 81 73 90
Maja 80,3 66 78 90 77 95
Czerwca 84,0 92 90 74 84
Lipca 81,7 77 87 76 77
Sierpnia 79,9 73 89 66 87
Września 79,6 85 81 78 81
Października 68,5 76 83 73 57
Listopada 57,1 49 72 40 71
Grudnia 38,8 30 34 34 51
Średnia 70,5 62,6 67,3 78,1 66,7 74,8

9. najlepsze warunki VFR z Holandia

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 69,7 77 74 62 58 74
Lutego 84,6 77 80 90 87 90
Marca 89,9 93 88 95 89 91
Kwietnia 93,7 97 88 96 90 99
Maja 93,3 86 91 97 96 100
Czerwca 95,0 97 97 90 97
Lipca 94,3 95 97 90 93
Sierpnia 93,0 90 96 89 97
Września 93,6 94 94 94 96
Października 93,0 95 95 94 94
Listopada 82,9 85 90 70 91
Grudnia 73,8 75 56 68 83
Średnia 89,4 86,9 89,0 91,7 86,4 93,2

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 5,7 6 7 6 5 8
Lutego 8,7 10 9 9 9 10
Marca 11,5 13 11 13 11 11
Kwietnia 14,7 15 13 14 11 18
Maja 19,1 20 19 21 16 20
Czerwca 23,8 26 23 24 22
Lipca 24,1 23 25 22 23
Sierpnia 23,9 22 27 21 27
Września 20,5 24 19 21 22
Października 16,1 17 18 15 14
Listopada 10,0 10 12 9 12
Grudnia 7,1 8 3 7 8
Średnia 15,1 12,5 15,5 16,4 14,2 16,0

3. najwyższa temperatura Holandia

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 1,2 1 3 2 1 3
Lutego 2,3 6 2 3 2 4
Marca 3,6 6 4 2 3 3
Kwietnia 5,0 7 4 5 2 6
Maja 8,9 11 9 10 7 7
Czerwca 13,4 14 13 14 13
Lipca 13,9 14 14 14 13
Sierpnia 14,3 14 15 13 16
Września 11,1 13 11 12 11
Października 9,2 10 11 8 9
Listopada 4,6 5 7 3 6
Grudnia 2,9 5 -2 3 3
Średnia 7,3 6,1 8,1 7,7 6,8 7,7

10. najniższa temperatura Holandia

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 21,4 23 32 15 22 15
Lutego 18,3 28 16 27 8 27
Marca 18,6 18 35 4 17 17
Kwietnia 14,0 26 20 11 17 5
Maja 13,0 23 8 8 27 8
Czerwca 9,0 2 12 12 14
Lipca 11,2 18 4 22 17
Sierpnia 13,4 21 5 24 9
Września 14,6 7 29 9 11
Października 18,2 18 13 17 22
Listopada 17,8 29 11 17 8
Grudnia 22,8 29 16 18 24
Średnia 15,8 23,3 18,0 11,8 17,7 13,8

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 9,8 11 12 8 9 11
Lutego 11,1 12 8 14 11 15
Marca 9,7 9 11 7 9 11
Kwietnia 8,3 10 9 9 7 8
Maja 7,4 7 8 7 10 8
Czerwca 7,4 7 7 6 8
Lipca 7,2 9 6 7 7
Sierpnia 7,0 7 7 7 7
Września 7,3 7 7 7 7
Października 9,5 10 9 10 11
Listopada 9,0 12 10 8 9
Grudnia 9,9 12 6 9 10
Średnia 8,5 9,3 8,9 7,8 8,2 8,9

3. największa prędkość wiatru z Holandia

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 224° 222° 232° 224° 214°
Lutego 215° 256° 227° 168° 223°
Marca 205° 224° 083° 247° 191°
Kwietnia 228° 042° 038° 349° 075°
Maja 227° 027° 256° 225° 021°
Czerwca 049° 245° 281° 228°
Lipca 231° 281° 243° 243°
Sierpnia 236° 022° 252° 222°
Września 199° 224° 194° 225°
Października 208° 208° 206° 210°
Listopada 217° 204° 222° 204°
Grudnia 221° 128° 206° 204°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.