Siegerland Airport

EDGS · North Rhine-Westphalia, Niemcy

Klimat Siegerland Airport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Siegerland Airport (EDGS) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 21,5 40 14 16 16 18
Lutego 45,3 35 44 32 61 37
Marca 55,8 52 43 86 57 61
Kwietnia 69,5 61 51 63 67 92
Maja 74,3 67 72 87 58 87
Czerwca 79,5 66 94 86 71 78
Lipca 77,9 77 80 67 77
Sierpnia 76,2 63 89 50 84
Września 71,5 82 61 70 81
Października 46,4 49 63 52 33
Listopada 30,0 13 46 23 47
Grudnia 18,5 12 37 17 15
Średnia 59,6 56,1 56,9 67,8 53,2 61,3

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 38,2 58 33 34 33 36
Lutego 59,5 50 52 54 71 60
Marca 72,6 68 64 91 79 77
Kwietnia 83,2 79 68 83 79 97
Maja 85,5 81 84 96 83 95
Czerwca 90,4 81 97 93 87 88
Lipca 88,6 87 92 79 90
Sierpnia 86,7 80 93 71 95
Września 83,8 91 78 85 90
Października 62,8 63 76 65 52
Listopada 44,7 40 57 41 59
Grudnia 31,2 31 42 31 20
Średnia 72,9 72,1 70,5 79,4 69,7 73,7

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 1,8 2 3 3 1 4
Lutego 4,7 7 5 6 6 5
Marca 7,8 9 7 10 9 7
Kwietnia 11,5 12 9 10 11 15
Maja 15,7 17 16 17 14 15
Czerwca 20,5 18 22 20 23 19
Lipca 20,8 20 22 19 20
Sierpnia 20,9 20 24 18 22
Września 17,1 20 15 18 19
Października 12,1 13 14 11 10
Listopada 5,9 5 8 5 7
Grudnia 2,8 4 -1 3 3
Średnia 11,7 10,6 11,9 12,7 11,4 11,8

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia -2,9 -2 0 -1 -2 1
Lutego 0,3 3 0 0 0 2
Marca 2,0 3 1 1 4 2
Kwietnia 4,6 5 3 3 3 7
Maja 9,1 10 7 9 8 10
Czerwca 13,6 11 13 12 17 14
Lipca 14,2 13 13 14 14
Sierpnia 14,3 13 15 13 16
Września 10,8 12 9 12 12
Października 7,7 8 9 7 7
Listopada 2,8 2 4 2 4
Grudnia 0,4 1 -4 0 2
Średnia 6,4 4,8 6,2 6,1 6,5 7,3

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 24,3 18 25 20 31 18
Lutego 21,4 30 19 26 19 29
Marca 15,6 15 26 5 10 17
Kwietnia 11,3 16 17 13 14 3
Maja 8,2 9 6 4 17 5
Czerwca 4,8 7 1 5 3 9
Lipca 6,8 9 3 10 6
Sierpnia 7,4 12 0 8 4
Września 9,3 3 17 4 6
Października 16,3 21 8 10 26
Listopada 17,2 32 8 15 6
Grudnia 24,4 25 16 8 19
Średnia 12,7 14,5 14,4 8,8 11,5 11,9

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 10,0 11 10 10 9 10
Lutego 10,7 11 10 13 9 13
Marca 10,0 10 10 9 9 11
Kwietnia 9,0 10 9 9 9 9
Maja 8,1 7 8 8 10 8
Czerwca 7,8 8 8 7 7 8
Lipca 8,0 9 7 8 8
Sierpnia 7,6 8 7 8 8
Września 7,6 8 8 7 7
Października 9,5 10 9 9 10
Listopada 8,9 11 9 8 8
Grudnia 9,7 12 6 9 8
Średnia 8,8 9,0 9,2 8,2 8,3 8,9

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 234° 234° 270° 247° 222°
Lutego 224° 276° 241° 158° 237°
Marca 202° 233° 110° 264° 192°
Kwietnia 240° 091° 046° 313° 131°
Maja 162° 041° 264° 242° 339°
Czerwca 258° 051° 251° 237° 250°
Lipca 243° 293° 249° 272°
Sierpnia 249° 017° 270° 223°
Września 175° 246° 225° 215°
Października 219° 204° 204° 211°
Listopada 232° 196° 248° 194°
Grudnia 242° 117° 228° 186°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.