Ribehoj

DK-0070 · Dania Południowa, Dania

Klimat Ribehoj 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Esbjerg Airport (EKEB) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 40,4 43 42 34 48 30
Lutego 40,6 25 47 49 63 34
Marca 51,7 46 47 81 50 65
Kwietnia 72,1 58 84 72 78 78
Maja 67,9 77 69 45 71
Czerwca 70,6 74 60 75 82
Lipca 68,5 67 68 64 74
Sierpnia 74,6 71 80 67 84
Września 69,5 72 82 62 66
Października 57,9 43 57 60 69
Listopada 42,2 49 45 40 39
Grudnia 40,8 46 43 44 16
Średnia 59,8 44,5 63,1 65,0 59,9 64,3

13. najlepsze warunki VFR z Dania

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 69,5 75 79 63 70 55
Lutego 67,6 47 77 77 80 80
Marca 73,3 76 62 89 73 86
Kwietnia 90,6 84 95 92 96 96
Maja 88,9 95 91 82 93
Czerwca 90,6 88 90 91 96
Lipca 92,7 93 95 94 92
Sierpnia 94,6 94 94 96 95
Września 88,1 90 93 89 84
Października 80,9 72 80 81 88
Listopada 68,5 72 76 73 68
Grudnia 65,6 65 82 61 41
Średnia 82,5 71,8 84,2 87,2 84,5 85,0

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 4,9 4 6 6 3 8
Lutego 5,4 7 7 7 3 7
Marca 7,3 8 7 9 7 8
Kwietnia 11,4 11 12 11 10 12
Maja 15,3 16 15 13 14
Czerwca 19,6 21 18 20 20
Lipca 19,9 19 19 22 18
Sierpnia 20,8 19 23 19 23
Września 17,7 21 17 18 18
Października 13,3 13 15 13 13
Listopada 8,5 7 9 9 10
Grudnia 5,4 5 2 5 6
Średnia 11,9 7,3 12,7 13,0 11,7 12,9

10. najwyższa temperatura Dania

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 1,0 -1 2 3 -1 4
Lutego 1,0 3 2 2 -3 3
Marca 1,2 4 1 -1 1 1
Kwietnia 2,9 5 3 2 1 3
Maja 7,0 7 8 7 6
Czerwca 10,7 10 11 11 12
Lipca 12,1 12 12 14 11
Sierpnia 12,2 13 12 12 13
Września 10,2 13 9 12 10
Października 7,9 8 9 8 8
Listopada 4,1 3 6 5 6
Grudnia 1,6 2 -2 0 3
Średnia 5,6 2,7 6,2 6,2 5,6 6,4

7. najniższa temperatura Dania

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 15,2 15 14 10 25 16
Lutego 18,1 25 8 23 9 26
Marca 12,2 12 25 1 10 7
Kwietnia 9,0 21 6 7 7 7
Maja 8,7 3 9 23 6
Czerwca 8,1 3 9 7 12
Lipca 10,4 19 9 8 14
Sierpnia 9,9 11 6 9 9
Września 13,1 9 13 7 8
Października 20,1 32 14 23 17
Listopada 17,8 23 21 19 11
Grudnia 20,2 21 9 16 35
Średnia 13,0 18,2 13,1 9,9 12,6 12,6

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 10,2 13 11 13 7 11
Lutego 11,7 12 11 15 9 15
Marca 11,4 11 12 9 12 13
Kwietnia 10,7 11 11 11 12 11
Maja 10,1 11 10 10 11
Czerwca 8,6 8 8 8 7
Lipca 9,2 11 11 9 9
Sierpnia 8,5 10 8 10 6
Września 9,0 9 10 8 8
Października 10,4 12 11 11 9
Listopada 9,4 10 12 10 9
Grudnia 9,2 12 8 9 7
Średnia 10,0 11,5 10,4 10,1 9,4 9,5

10. największa prędkość wiatru z Dania

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 234° 208° 271° 227° 232°
Lutego 212° 252° 244° 097° 236°
Marca 115° 234° 117° 257° 229°
Kwietnia 195° 082° 302° 314° 283°
Maja 351° 262° 249° 294°
Czerwca 290° 247° 293° 180°
Lipca 243° 274° 282° 251°
Sierpnia 254° 257° 280° 196°
Września 206° 102° 246° 237°
Października 233° 182° 211° 166°
Listopada 147° 135° 251° 214°
Grudnia 250° 100° 174° 132°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.