Medicine Hat Regional Airport

CYXH · Alberta, Kanada

Statystyki Medicine Hat Regional Airport 2019-2023

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Medicine Hat Regional Airport (CYXH) między 2023 a 2023.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 83,2 74 87 87 84 81
Lutego 79,3 81 82 82 92 63
Marca 76,1 56 81 86 73 90
Kwietnia 85,4 76 82 87 86 96
Maja 89,1 87 92 81 88 91
Czerwca 91,5 92 80 94 89 96
Lipca 91,0 85 89 82 95 97
Sierpnia 87,5 89 99 84 100 94
Września 87,5 96 91 96 79
Października 92,5 95 95 93 90
Listopada 78,9 66 97 84 74
Grudnia 79,9 69 86 77 81
Średnia 85,5 80,5 85,5 87,6 88,6 86,9

18. najlepsze warunki VFR z Kanada

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minima VFR dla pułapu i widzialności:
  • Widoczność: 5 mi albo więcej
  • Sufit: 3.000 ft albo więcej
Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 90,2 82 94 95 92 90
Lutego 87,3 91 88 93 95 73
Marca 86,9 70 92 95 88 93
Kwietnia 94,1 91 90 95 96 98
Maja 96,3 90 100 94 96 96
Czerwca 97,3 98 93 99 97 99
Lipca 95,5 90 93 92 96 100
Sierpnia 93,5 94 99 93 100 96
Września 94,2 99 95 99 89
Października 96,3 97 98 97 97
Listopada 88,7 81 99 88 87
Grudnia 88,7 80 93 90 88
Średnia 92,7 88,6 92,8 95,0 94,8 93,0

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minima MVFR dla pułapu i widzialności:
  • Widoczność: 3⅛ mi albo więcej
  • Sufit: 1.000 ft albo więcej
Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia -1,2 0 0 2 -4 3
Lutego -4,2 1 1 -7 1 -15
Marca 5,1 0 8 12 4 4
Kwietnia 13,0 13 11 15 11 15
Maja 21,0 25 20 18 20 19
Czerwca 25,6 27 24 29 24 25
Lipca 30,2 30 30 33 28 29
Sierpnia 29,1 30 32 27 30 27
Września 22,7 27 25 23 20
Października 13,6 18 17 10 10
Listopada 3,8 -1 10 6 2
Grudnia -2,4 -8 -6 2 0
Średnia 13,6 15,9 14,1 14,6 12,9 11,6

35. najwyższa temperatura Kanada

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Temperatura maksymalna jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia -11,8 -8 -11 -7 -12 -9
Lutego -15,8 -9 -11 -18 -8 -25
Marca -7,1 -10 -5 -3 -7 -10
Kwietnia -1,5 0 -2 -1 -1 1
Maja 6,4 9 6 5 6 5
Czerwca 11,1 12 11 13 11 10
Lipca 13,4 14 14 16 12 12
Sierpnia 12,4 14 14 12 13 13
Września 7,5 10 8 8 8
Października 0,4 4 2 -1 -2
Listopada -7,8 -10 -3 -5 -6
Grudnia -11,0 -19 -16 -6 -9
Średnia 0,6 2,8 0,7 0,8 0,9 -1,0

356. najniższa temperatura Kanada

Średnia najniższa temperatura na dzień

Temperatura minimalna jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 14,9 18 22 8 16 13
Lutego 28,1 26 27 22 12 52
Marca 14,4 31 13 4 13 10
Kwietnia 9,1 18 15 7 6 3
Maja 6,9 3 5 13 7 8
Czerwca 8,2 6 20 4 9 3
Lipca 2,4 6 2 1 4 1
Sierpnia 2,6 4 0 6 1 5
Września 5,8 4 3 3 17
Października 7,3 7 3 12 9
Listopada 18,8 30 1 18 25
Grudnia 19,6 43 22 11 16
Średnia 10,6 13,0 13,8 7,4 8,7 12,0

Opady podczas okresu dziennego

Procent obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 9,0 8 10 10 9 9
Lutego 9,1 10 10 9 10 7
Marca 9,4 8 10 12 11 8
Kwietnia 10,1 10 11 11 11 10
Maja 9,0 7 10 9 10 8
Czerwca 9,4 9 10 10 9 9
Lipca 8,1 8 7 7 9 10
Sierpnia 7,8 8 8 8 8 7
Września 8,5 8 11 10 9
Października 10,1 10 10 9 11
Listopada 10,0 11 12 11 9
Grudnia 9,0 9 9 9 8
Średnia 9,0 8,3 9,5 9,7 9,5 8,8

35. największa prędkość wiatru z Kanada

Średnia prędkość wiatru

Bez uwzględnienia porywów wiatru. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 252° 252° 239° 245° 246°
Lutego 250° 264° 256° 236° 284°
Marca 239° 269° 235° 248° 234°
Kwietnia 227° 269° 271° 279° 244°
Maja 175° 259° 240° 236° 079°
Czerwca 224° 260° 252° 256° 257°
Lipca 257° 251° 240° 237° 258°
Sierpnia 254° 255° 264° 252° 276°
Września 253° 236° 256° 276°
Października 247° 237° 245° 252°
Listopada 265° 234° 238° 271°
Grudnia 264° 242° 237° 224°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony przez prędkość wiatru. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.