Hall Beach Airport

CYUX · Kanada

Statystyki Hall Beach Airport 2019-2023

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Hall Beach Airport (CYUX) między 2023 a 2023.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 57,5 49 57 51 72 49
Lutego 66,9 70 56 59 81 68
Marca 61,1 61 58 68 64 59
Kwietnia 61,3 69 59 51 77 60
Maja 53,0 48 81 43 55 49
Czerwca 0 0 0 0 0
Lipca 70,3 73 69 50 76 80
Sierpnia 69,0 58 71 54 74 88
Września 49,2 34 45 59 53
Października 41,4 34 36 37 41
Listopada 52,9 59 50 44 64
Grudnia 55,5 50 0 100 50
Średnia 59,0 61,0 57,8 50,9 64,7 61,8

217. najlepsze warunki VFR z Kanada

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minima VFR dla pułapu i widzialności:
  • Widoczność: 5 mi albo więcej
  • Sufit: 3.000 ft albo więcej
Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 68,3 61 58 75 83 61
Lutego 73,9 74 62 74 82 80
Marca 72,4 81 74 74 70 65
Kwietnia 74,9 80 75 68 87 73
Maja 75,3 69 88 58 75 78
Czerwca 0 0 0 0 0
Lipca 83,3 80 75 64 85 88
Sierpnia 83,0 75 86 73 90 90
Września 79,9 67 74 87 79
Października 72,6 67 67 65 83
Listopada 73,4 75 79 62 78
Grudnia 66,6 50 100 100 50
Średnia 76,6 75,6 74,7 69,9 80,0 78,4

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minima MVFR dla pułapu i widzialności:
  • Widoczność: 3⅛ mi albo więcej
  • Sufit: 1.000 ft albo więcej
Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia -26,4 -31 -25 -19 -27 -29
Lutego -31,9 -37 -31 -23 -32 -29
Marca -23,9 -18 -21 -26 -23 -22
Kwietnia -14,9 -13 -14 -11 -14 -15
Maja -4,3 -3 -3 -4 -4 -1
Czerwca 4,5 3 8 3 3 7
Lipca 10,7 10 16 8 13 10
Sierpnia 8,8 9 10 7 10 10
Września 2,8 4 2 2 5
Października -4,7 -3 1 -2 -2
Listopada -15,6 -17 -10 -16 -13
Grudnia -18,5 -15 -18 -15 -19
Średnia -9,5 -10,2 -8,9 -8,5 -9,4 -8,1

521. najwyższa temperatura Kanada

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Temperatura maksymalna jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia -34,9 -39 -32 -27 -34 -35
Lutego -37,4 -42 -37 -32 -37 -35
Marca -31,4 -28 -29 -34 -33 -30
Kwietnia -23,1 -23 -25 -20 -24 -24
Maja -11,2 -10 -15 -12 -11 -6
Czerwca 0,0 0 0 -1 -1 2
Lipca 4,2 4 5 3 6 5
Sierpnia 3,5 4 3 2 4 5
Września -1,3 -1 -1 -1 2
Października -8,1 -8 -3 -7 -6
Listopada -22,2 -25 -16 -24 -20
Grudnia -27,6 -25 -25 -25 -27
Średnia -16,8 -17,6 -16,8 -14,4 -16,6 -14,1

15. najniższa temperatura Kanada

Średnia najniższa temperatura na dzień

Temperatura minimalna jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 66,9 64 61 59 75 91
Lutego 60,2 36 82 51 34 59
Marca 59,0 60 60 52 73 74
Kwietnia 51,8 43 57 68 46 64
Maja 39,8 28 38 42 63 24
Czerwca 0 0 0 0 0
Lipca 12,7 6 16 33 3 10
Sierpnia 11,6 15 8 27 7 4
Września 20,7 36 11 12 17
Października 54,6 56 33 54 54
Listopada 61,6 76 59 53 55
Grudnia 66,6 50 100 0 100
Średnia 39,7 33,8 44,3 41,0 38,4 40,2

Opady podczas okresu dziennego

Procent obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 12,0 10 13 11 12 13
Lutego 11,2 9 13 11 12 12
Marca 12,1 10 13 11 12 14
Kwietnia 11,7 10 11 13 12 13
Maja 12,1 15 12 11 15 11
Czerwca 0 0 0 0 0
Lipca 10,0 6 9 10 9 9
Sierpnia 10,6 12 11 11 9 9
Września 11,8 12 11 10 12
Października 13,1 15 13 13 13
Listopada 13,1 15 12 14 13
Grudnia 14,7 12 5 14 25
Średnia 11,6 10,8 12,2 11,4 11,4 11,7

521. największa prędkość wiatru z Kanada

Średnia prędkość wiatru

Bez uwzględnienia porywów wiatru. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 335° 338° 343° 317° 326°
Lutego 318° 323° 324° 321° 325°
Marca 351° 326° 307° 312° 336°
Kwietnia 345° 331° 351° 324° 326°
Maja 326° 332° 324° 351° 357°
Czerwca 360° 360° 360° 360° 360°
Lipca 025° 344° 117° 297° 172°
Sierpnia 310° 353° 029° 359° 130°
Września 032° 039° 359° 003°
Października 334° 222° 053° 299°
Listopada 320° 324° 308° 314°
Grudnia 096° 026° 300° 312°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony przez prędkość wiatru. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.