Statystyki Mayo Airport 2019-2023

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Mayo Airport (CYMA) między 2023 a 2023.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 81,8 76 64 81 91 86
Lutego 85,1 81 79 92 84 84
Marca 90,9 88 81 88 88 98
Kwietnia 94,7 87 98 97 92 98
Maja 95,0 91 91 97 95 100
Czerwca 96,9 94 100 100 95 96
Lipca 92,7 93 87 97 93 90
Sierpnia 93,5 92 93 95 88 98
Września 92,8 89 94 93 89
Października 76,8 76 77 72 67
Listopada 73,2 75 74 83 74
Grudnia 79,8 52 79 88 83
Średnia 90,0 89,1 85,9 91,3 89,4 90,5

15. najlepsze warunki VFR z Kanada

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minima VFR dla pułapu i widzialności:
  • Widoczność: 5 mi albo więcej
  • Sufit: 3.000 ft albo więcej
Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 91,7 94 81 90 94 94
Lutego 91,6 93 81 94 89 95
Marca 94,6 94 89 90 93 100
Kwietnia 97,3 93 98 98 95 99
Maja 98,6 97 97 100 98 100
Czerwca 98,7 97 100 100 100 97
Lipca 97,3 98 96 99 98 92
Sierpnia 97,0 97 93 99 94 99
Września 95,9 94 97 97 92
Października 90,8 90 89 88 86
Listopada 89,0 94 85 92 87
Grudnia 91,3 75 90 97 91
Średnia 95,5 95,7 92,8 95,5 95,0 95,0

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minima MVFR dla pułapu i widzialności:
  • Widoczność: 3⅛ mi albo więcej
  • Sufit: 1.000 ft albo więcej
Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia -16,7 -8 -17 -10 -25 -17
Lutego -16,7 -13 -13 -19 -14 -17
Marca -4,3 -5 -2 -6 -7 4
Kwietnia 5,8 5 4 5 5 8
Maja 15,8 17 14 14 17 19
Czerwca 21,3 21 23 23 19 22
Lipca 23,6 28 23 24 20 24
Sierpnia 20,0 23 20 19 19 19
Września 13,6 14 12 13 15
Października 2,7 4 4 -1 2
Listopada -12,4 -9 -10 -14 -9
Grudnia -16,7 -19 -22 -13 -15
Średnia 4,1 8,3 4,2 2,8 1,6 4,7

433. najwyższa temperatura Kanada

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Temperatura maksymalna jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia -25,5 -17 -26 -19 -34 -27
Lutego -28,6 -25 -24 -31 -27 -29
Marca -18,7 -17 -13 -20 -21 -11
Kwietnia -7,9 -4 -8 -9 -7 -4
Maja 3,4 3 2 3 4 5
Czerwca 9,5 9 10 10 9 10
Lipca 11,1 13 11 10 10 12
Sierpnia 8,7 10 10 9 9 6
Września 2,3 3 3 3 3
Października -5,1 -4 -2 -8 -5
Listopada -20,4 -17 -19 -24 -17
Grudnia -24,2 -27 -31 -22 -24
Średnia -7,2 -4,3 -7,8 -8,2 -9,2 -7,3

98. najniższa temperatura Kanada

Średnia najniższa temperatura na dzień

Temperatura minimalna jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 28,6 26 30 28 24 34
Lutego 22,9 35 32 25 21 6
Marca 18,1 19 21 27 26 2
Kwietnia 6,7 16 3 7 11 3
Maja 8,0 9 13 8 6 3
Czerwca 8,4 13 6 2 12 7
Lipca 5,9 3 13 3 12 2
Sierpnia 10,0 7 7 11 14 5
Września 9,0 8 10 13 13
Października 24,2 35 27 22 24
Listopada 33,1 25 45 31 35
Grudnia 26,5 35 28 29 34
Średnia 13,9 13,7 15,6 14,8 16,4 10,9

Opady podczas okresu dziennego

Procent obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 3,0 3 5 3 3 2
Lutego 2,7 3 4 3 3 2
Marca 4,3 4 5 4 5 4
Kwietnia 5,5 6 6 5 5 5
Maja 4,8 4 4 5 6 6
Czerwca 3,9 4 4 4 4 4
Lipca 3,3 3 3 3 4 4
Sierpnia 3,5 3 4 3 3 4
Września 3,8 4 5 4 4
Października 4,0 5 4 4 4
Listopada 3,2 4 5 3 3
Grudnia 3,0 3 2 4 3
Średnia 3,9 3,8 4,1 3,9 3,9 3,9

433. największa prędkość wiatru z Kanada

Średnia prędkość wiatru

Bez uwzględnienia porywów wiatru. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2023 2022 2021 2020 2019
Stycznia 034° 021° 038° 358° 038°
Lutego 035° 036° 060° 051° 033°
Marca 038° 025° 017° 300° 074°
Kwietnia 024° 038° 034° 310° 043°
Maja 173° 015° 041° 042° 039°
Czerwca 287° 022° 315° 331° 354°
Lipca 239° 272° 276° 277° 324°
Sierpnia 233° 254° 263° 062° 268°
Września 093° 042° 048° 046°
Października 010° 052° 021° 022°
Listopada 011° 015° 021° 018°
Grudnia 007° 018° 012° 004°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony przez prędkość wiatru. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.