White Rock Automatic Weather Reporting System

CWWK · Kolumbia Brytyjska, Kanada

Klimat White Rock Automatic Weather Reporting System 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla White Rock Automatic Weather Reporting System (CWWK) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 0,0 0 0 0 0 0
Lutego 0,0 0 0 0 0 0
Marca 0,0 0 0 0 0 0
Kwietnia 0,0 0 0 0 0 0
Maja 0,0 0 0 0 0
Czerwca 0,0 0 0 0 0
Lipca 0,0 0 0 0 0
Sierpnia 0,0 0 0 0 0
Września 0,0 0 0 0 0
Października 0,0 0 0 0 0
Listopada 0,0 0 0 0 0
Grudnia 0,0 0 0 0 0
Średnia

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 mi lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 0,0 0 0 0 0 0
Lutego 0,0 0 0 0 0 0
Marca 0,0 0 0 0 0 0
Kwietnia 0,0 0 0 0 0 0
Maja 0,0 0 0 0 0
Czerwca 0,0 0 0 0 0
Lipca 0,0 0 0 0 0
Sierpnia 0,0 0 0 0 0
Września 0,0 0 0 0 0
Października 0,0 0 0 0 0
Listopada 0,0 0 0 0 0
Grudnia 0,0 0 0 0 0
Średnia

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 3⅛ mi lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 6,7 7 9 7 0 8
Lutego 7,3 10 7 9 4 9
Marca 11,1 11 12 11 11 10
Kwietnia 13,8 14 13 13 15 14
Maja 17,9 20 15 17 19
Czerwca 20,5 21 20 24 19
Lipca 22,7 24 23 23 22
Sierpnia 23,1 23 24 23 22
Września 20,3 20 22 19 21
Października 14,6 15 17 14 14
Listopada 9,6 11 8 11 6
Grudnia 5,9 10 4 5 0
Średnia 13,9 10,4 15,3 14,8 13,7 13,6

16. najwyższa temperatura Kanada

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 2,2 2 4 2 0 3
Lutego 1,6 4 2 2 1 3
Marca 3,9 4 4 5 4 3
Kwietnia 6,3 7 6 5 6 6
Maja 9,8 11 9 9 10
Czerwca 12,2 12 12 13 12
Lipca 13,9 14 15 14 13
Sierpnia 14,2 15 15 15 14
Września 12,0 11 12 12 13
Października 7,5 8 9 8 8
Listopada 4,1 4 1 6 2
Grudnia 1,7 5 -1 -1 0
Średnia 7,0 4,3 8,0 7,5 7,1 7,1

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 0,0 0 0 0 0 0
Lutego 0,0 0 0 0 0 0
Marca 0,0 0 0 0 0 0
Kwietnia 0,0 0 0 0 0 0
Maja 0,0 0 0 0 0
Czerwca 0,0 0 0 0 0
Lipca 0,0 0 0 0 0
Sierpnia 0,0 0 0 0 0
Września 0,0 0 0 0 0
Października 0,0 0 0 0 0
Listopada 0,0 0 0 0 0
Grudnia 0,0 0 0 0 0
Średnia

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 3,4 3 3 3 3 5
Lutego 3,3 3 3 3 4 3
Marca 3,2 3 3 3 4 3
Kwietnia 3,3 3 4 3 3 3
Maja 2,8 3 3 3 3
Czerwca 2,8 3 3 3 3
Lipca 2,8 3 3 3 3
Sierpnia 2,5 2 2 2 3
Września 2,4 2 2 2 2
Października 2,6 2 3 3 3
Listopada 3,1 2 3 4 3
Grudnia 3,0 2 3 4 3
Średnia 2,9 3,1 2,7 2,7 3,0 3,0

16. największa prędkość wiatru z Kanada

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 070° 076° 114° 105° 120°
Lutego 113° 125° 131° 119° 169°
Marca 170° 130° 157° 172° 182°
Kwietnia 207° 164° 190° 203° 202°
Maja 213° 192° 204° 194°
Czerwca 212° 204° 203° 190°
Lipca 215° 216° 201° 198°
Sierpnia 227° 220° 198° 204°
Września 216° 228° 191° 187°
Października 073° 184° 130° 169°
Listopada 108° 077° 125° 141°
Grudnia 075° 064° 102° 109°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.